Oud nieuws 2016
.
Stacks Image 112729

Nieuws week 1 (maandag 2 januari tm vrijdag 6 januari 2017)

 
Bezit vergaren of delen. Terugblik en vooruitzien
 
Bezit vergaren of delen.

In maart zal het tien jaar geleden zijn dat de akte waarbij de “Cees Kant Stichting” (CKS) is opgericht werd gepasseerd bij de notaris. Zonder ervaring zijn wij als bestuur begonnen met het in de praktijk brengen van de doelstelling van de stichting. Het eerste wat wij deden was de officiële formulering van de doelstelling om te zetten in een praktisch hanteerbare vorm. Het steuntje in de rug voor degenen die dat nodig hebben werd geboren. Niet het geven, maar een steuntje om de gelegenheid te bieden zelf een vervolgstap te zetten. In de praktijk hebben wij ervaren dat er veel mogelijkheden daarvoor ‘bij toeval’ op ons pad kwamen. Er was sprake van zoveel toevalligheden dat de vraag gewettigd is of dit allemaal wel toeval was. De ervaring nu is dat als je aan de gang gaat met dit soort steunverlening (hoe kleinschalig ook), je zienswijze op de wereld getest wordt op houdbaarheid. De vraag dringt zich op waarom jij zo bevoorrecht bent en anderen het voordeel van voor jou normale voorzieningen niet kennen. En dan gaat het over de primaire zaken als voldoende en goed drinkwater, voldoende voeding. Maar vooral ook over kansen in het onderwijs om de mogelijkheden te ontwikkelen, kansen op werk en inkomen, gezondheid en een leven met neer dan alleen de voortdurende zorg voor het minimale bestaan. En dat brengt je vervolgens bij de vraag of delen via het steuntje in de rug niet waardevoller is dan het nastreven van meer, meer en nog meer. Ik ben er voor mijzelf zeker nog niet uit. Maar ik weet wel dat ik voor 2017 de uitspraak die ik hoorde tijdens een radio-uitzending op Nieuwjaarsdag - “Delen” nastreven in plaats van “Hebben” -  een rol zal spelen bij wat ik doe. En dat wordt mede ingegeven door de ervaringen opgedaan met de steunverlening via de CKS.
 
Terugblik en vooruitzien.

In het plaatje boven dit bericht wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste steunverlening door de CKS in 2016. Een mooi jaar. Met dank aan u allen die ons van middelen voorzag om deze steun te kunnen bieden. Ook voor 2017 zullen wij de mogelijkheden die zich aanbieden om (kleinschalige) steun te verlenen weer benutten. Voor een aantal organisaties zullen wij de steun voortzetten. Nieuwe mogelijkheden zullen zich aanbieden. En daaraan zullen wij zeker aandacht besteden. Met het hanteren van de CKS-uitgangspunten: Kleinschalig, direct, minimale kosten, lokale hulpmiddelen gebruiken, eigen inzet van degenen die de steun ontvangen en de steun als opmaat naar een vervolgstap op eigen kracht. De uitspraak van Cees blijft daarbij een leidraad:

“Alleen mensen die iets doen veranderen de wereld”

Help ons ook in 2017 de wereld iets mooier te maken voor hen die dat nodig hebben.
En dat kan heel eenvoudig. Het ‘Gratis Doneren’ bij internetaankopen kan een hulpmiddel zijn. Vraagt alleen even aandacht en kost u niets. Hoe dat gaat wordt weergegeven in de gebruiksinformatie die onder dit bericht te zien is. De opbrengst van de maand december 2016 bedroeg € 272,24. Opgebouwd uit voornamelijk ‘dubbeltjes’ en ‘kwartjes’ donaties. Maar veel kleintjes leveren ook een groot bedrag op. Hartelijk dank aan ieder die aan de CKS dacht voorafgaand aan de echte internetaankoop. En dezelfde dank bij voorbaat aan degenen die dat ook in 2017 gaan en blijven doen.

Stacks Image 112733

Nieuws week 50 (maandag 12 december tm vrijdag 16 december 2016)

 
De Kerst keuzemogelijkheid bij Liander loopt en “Gratis doneren” nu nog gemakkelijker.
 
Kerst keuzemogelijkheid bij Liander.

Van Remco Artz kreeg ik deze week het bericht dat hij zijn keuze gemaakt had waar het zijn Kerstpakket betreft. En die keuze was een Kerstpakket in de vorm van een donatie aan de “Manege zonder Drempels” (MzD - Bennekom) via de “Cees Kant Stichting” (CKS). Niet vreemd. Remco was immers de initiatiefnemer om via de CKS de MzD als keuzemogelijkheid aan de werknemers bij Liander voor te leggen. Totaal aantal aanmeldingen van goede doelen bedroeg 23. En het voorstel van Remco werd gekozen als één van de drie keuzemogelijkheden. De actie loopt nu. Van harte wens ik Remco toe dat veel van zijn collega’s de MzD willen steunen. Wat ons betreft is de actie nu al geslaagd. Hoe bijzonder immers is het dat een leeftijdsgenoot van onze Cees en destijds behorende tot de ruime vriendenkring met zo’n voorstel komt als een hommage aan Cees. Dan leef je voort. Weliswaar alleen in de herinnering, maar toch bijzonder. Uiteraard informeer ik u over het resultaat. En kent u toevallig iemand die bij Liander werkt, attendeer haar/hem op de bijzondere inzet van de MzD voor de meervoudig lichamelijk of geestelijk gehandicapten via het huifbed rijden. Zie: https://www.manege-zonder-drempels.nl/
 
“Gratis doneren”

Al vaker attendeerde ik in dit nieuws op deze mogelijkheid. En – mede via onze contacten met de organisatoren – is het nu nog eenvoudiger geworden. De website is daarvoor aangepast. De website is ook operationeel. Maar als altijd zal er in het gebruik nog wel één en ander aangepast worden. Toch wil ik u er nu al op attenderen. En dat is ook een financieel belang voor de CKS. Want wat blijkt. Sinds de promotie voor de (destijds GoedeDoelenShop (GDS) geheten) faciliteit is er in drie jaar een bedrag van bijna € 1.600,-- aan ‘gratis donaties’ overgemaakt op de CKS-rekening. En dat is niet NIKS. Dat vraagt om een vervolg. Zeker nu het nog gemakkelijker is geworden.
Wat wordt er van u gevraagd. Niet meer dan de toegang tot de webshop waar je iets wilt kopen te laten lopen via de via de volgende link: http://www.ceeskantstichting.doelshop.nl Je komt dan op de website van de “Doelshop”, zo is de naam van de GDS nu geworden. Zoals je daar kunt zien is de “Cees Kant Stichting” al gekozen als je goede doel. Daar hoef je zelf niets meer voor te doen. Zet het zo gekozen websiteadres in je favorietenlijst. Van mijn kant het vriendelijke verzoek er vervolgens bij elke internet aankoop aan te denken om deze FAVORIET te gebruiken als eerste stap bij de aankoop. Het voordeel is namelijk dat met deze keuze de “Cees Kant Stichting” al automatisch gekozen is als het goede doel waarnaar een klein percentage van je aankoop (ZONDER KOSTEN VOOR DE KOPER) wordt overgemaakt als ‘gratis donatie’. En aangezien veel kleintjes een groot resultaat opleveren, beveel ik die werkwijze van harte aan. Op de website van “Doelshop” is het vervolgens slechts één stap naar je webshop waar je wilt kopen.
Dit is de keuzebalk
 
onbekend     Home   Doelen   Producten   Shops   Zorgverzekering
 
Activeer ‘Shops” en vul dan de naam van de webshop in bij de zoekmogelijkheid. Kies de webshop en je kunt daar winkelen.

Kost je geen cent meer en levert de CKS een ‘gratis donatie’ via jouw aankoop.
Schroom niet om ook je familie, vrienden en kennissen te attenderen op deze mogelijkheid. Om dat gemakkelijker te maken heb ik een flyer ontworpen. Die tref je als voorbeeld aan onder dit nieuws. Wil je er gebruik van maken, stuur mij dan een e-mail via het bestuur adres (bestuur@ceeskantstichting.nl ) en ik stuur je het bestand toe. Of, als je dat makkelijker vindt, een aantal A5-prints.
Help de CKS op deze manier te helpen met het zo broodnodige steuntje in de rug dat velen nodig hebben.
 
Stacks Image 112725

Nieuws week 49 (maandag 5 december tm vrijdag 9 december 2016)

 
Het nieuws van deze week is dat er geen nieuws is.
 
Daarom deze mooie natuursfeer foto.
Genomen in het Arnhemse uiterwaardenpark Meinerswijk. Op een moment dat de zon zich liet zien door de nevel.
Geniet van deze natuurfoto.

Stacks Image 112719
Stacks Image 112709

Nieuws week 48 (maandag 28 november tm vrijdag 2 december 2016)
 
De ‘afrekening’ van de Goede Doel Shop (GDS), een afstemming met Theo Kiewiet en een mooie spreuk die ik vanmiddag las.
 
De ‘afrekening’.
Vanmorgen ontving ik van de GDS-organisatie de informatie over de ‘gratis donatie’ die de aankopen via de GDS-website had opgeleverd in november 2016. Het was een bedrag van € 0,32. Ook al is het bedrag niet groot, toch mijn dank voor degene die bij de internet aankoop aan de “Cees Kant Stichting” (CKS) dacht.
Eerder was er soms sprake van een opbrengst van meer dan € 150,--. En de algemene informatie is dat er steeds meer aankopen gedaan worden via internet. Ieder van u en met name de trouwe ondersteuners van het eerste uur nodig ik uit om voorafgaand aan de aankopen weer even aan de CKS te denken. Dat scheelt bij de omvang van de gratis donatie die u en ons helemaal niets kost. Maak daarbij gebruik van de universele inloggegevens.

                                               Gebruiksnaam:                 cees kant
                                               Wachtwoord:                   cees6835jt

Graag informeer ik u over de opbrengst van de komende maanden.
 
Afstemming met Theo Kiewiet.

Theo is de voorzitter van de Stichting Ontwikkelingswerk Ameland. Sinds ruim zeven jaar werken wij als CKS met Theo en zijn stichting samen om mensen het steuntje in de rug te geven dat zij zo nodig hebben. Afgelopen dinsdag hadden wij na de kennismaking zeven jaar geleden een vervolgafstemming in Leeuwarden. Wij bespraken de mogelijkheden voor een vervolg in het aankomende jaar. Theo gaat nog wat ‘veldwerk’ doen. En als het resultaat daarvan beschikbaar is, kan ik u informeren wat deze samenwerking zal omvatten. Geen geheimzinnigdoenerij, wel even zekerder zijn van de juiste aanpak. Ofwel een situatie van: ‘besint eer ge begint’
 
Gorssel, museum “MORE” en de spreuk.

Anna en ik bezochten samen met een vriendin vanmiddag het museum “MORE” in Gorssel. En “MORE” staat dan voor MOdern REalisme. Een museum het bezoeken waard. Om de vaste tentoonstelling van modern realisme schilders, maar zeker ook om de twee kunstenaars waarvan aanvullend werk werd tentoongesteld: Johan van Hell en Isabella Werkhoven. De foto boven dit nieuws is van Isabella Werkhoven (een deel van een werk van haar). De foto onder het nieuws is een schilderij van Johan van Hell. Een bezoek aan het museum kan ik u van harte aanbevelen.
Aansluitend las ik de volgende spreuk die aangebracht was aan de onderkant van een uitgerold zonnescherm. Allen was het vandaag uitgerold ivm de motregen zo nu en dan.

                                               Als het groen van je hart
                                               de toppen van je vingers bereikt
                                               Reiken je handen
                                               de hemel op aarde aan

Toch bijzonder dat je zo’n gedicht van de dichter Gaston Bannier op een regenachtige dag op die manier kunt lezen.


Stacks Image 112713

Nieuws week 47 (maandag 21 november tm vrijdag 25 november 2016)
 
Een beschouwing over afscheid moeten nemen. Een vergelijkbare uiting met een tijdsverschil van bijna 2000 jaar.
 
Seneca rond het begin van de jaartelling.
In zijn brieven aan zijn vriend Lucilius besteedde Seneca in brief nummer 63: “De dood van een vriend”, aandacht aan dit onderwerp.
Zie voor de volledige tekst van de brief: http://benbijnsdorp.nl/SenEp063.html
De hele brief is zonder meer het lezen waard. Je ervaart de wijsheid die er rond het begin van de jaartelling al was rond het onderwerp: “Afscheid”. Mij heeft de inhoud van de brief – aangereikt door Anna – zonder meer geraakt. Met name het slot van de brief wil ik in dit nieuws met ieder van u delen:
 
                               “Laten wij dus bedenken, beste Lucilius, dat wij weldra daar zullen aankomen waar
                               hij (de overleden vriend) tot ons verdriet al aangekomen is.
                               En als het waar is wat de wijzen zeggen, als er een plaats is die ons opneemt, dan is hij
                               van wie wij menen dat hij verloren gegaan is, ons misschien daarheen voorgegaan”
 
Dietrich Bonhoeffer tijdens de tweede wereldoorlog.
Bonhoeffer was een Duitse theoloog die in verband met zijn verzet tegen Nazi Duitsland in april 1943 werd gearresteerd, ter dood veroordeeld en gevangengezet in een concentratie=kamp. Drie weken voor de bevrijding werd hij in april 1945 in het kamp Flossenburg opgehangen. Veel publicaties zijn er van zijn hand verschenen. Recent nam ik kennis van zijn gedicht dat handelt over “Afscheid”. Het eerste deel van het gedicht staat onder dit bericht. Die man moet zo’n afscheid persoonlijk beleefd hebben om het zo te kunnen opschrijven. Bijzonder dat het afscheid door de dood na 2000 jaar nog steeds hetzelfde is.
 
L
Als iemand van je houdt

Als je van iemand houdt en je bent door de dood van elkaar gescheiden, dan is er op de wereld niets en niemand, die de leegte van de afwezigheid kan vullen. Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken. Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen. Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost, want zolang de leegte werkelijk leeg blijft, blijf je daardoor met elkaar verbonden.


Zeg niet: “God zal de leegte vullen”, want - geloof me - dat doet Hij niet. Integendeel: Hij houdt de leegte leeg en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn. Hoe mooier en rijker de herinneringen, des te moeilijker is het afscheid. Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering veranderen in stille vreugde.


De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees, maar een kostbaar geschenk, dat je met je mee draagt. Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen, maar doe dat van tijd tot tijd. Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor, maar alleen op bijzondere ogenblikken. Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit. Dus, droog je tranen en huil niet, Als je van me houdt.

Dietrich Bonhoeffer


Stacks Image 112684

Nieuws week 46 (maandag 14 november tm vrijdag 18 november 2016)

 
De positieve effecten van het voortschrijdende jaar en de afronding van een mooie aanpak.
 
Het eindejaar effect.

Het is tegenwoordig niet ongebruikelijk dat bij bedrijven de werknemers een keuze kunnen maken hoe hun Kerstpakket ingevuld kan worden. Zo ook bij de netwerkbeheerder voor deze regio. En laat daar nu een vriend van ons bestuurslid Eric werken. Eric werd vorige week door hem geïnformeerd dat hij een activiteit van de “Cees Kant Stichting” (CKS) wilde aanmelden als een alternatief voor de reguliere vulling van het kerstpakket. Na een snelle afstemming binnen het bestuur hebben wij gekozen voor de steun aan de Manege zonder Drempels in Bennekom. In totaal werden er 23 goede doel activiteiten voorgesteld. Deze week de enthousiaste reactie van de vriend van Eric dat de CKS-activiteit geselecteerd was als één van de drie keuzemogelijkheden die voorgelegd gaan worden aan de medewerkers van Liander. Wij laten ons verrassen door de opbrengst. Het geselecteerd worden was al een opsteker. Remco heel hartelijk dank voor dit initiatief. Schroom niet om aan onze activiteiten te denken als er ergens anders een soortgelijke keuzemogelijkheid geboden wordt. Per slot van zaken is het spreekwoordelijke eerste schaap over de dam. Wij informeren jullie via dit nieuws uiteraard over het resultaat. Nog niet bekend met de activiteiten van de Manege zonder Drempels, bekijk dan de website: https://www.manege-zonder-drempels.nl/ De foto boven dit bericht geeft er ook een beeld van.
 
De afronding van “Het watersprookje”

Door de terreuraanslagen en de dreigen ervan werd eind 2015 noodgedwongen het focus project “Het Watersprookje” afgerond. Het werd te gevaarlijk om in de verder van Mpeketoni gelegen gebieden te gaan boren naar water. Water waar in dit droge gebied zo’n behoefte aan bestaat. In de jaren 2013 tm 2015 zijn er via de fondswerving door de CKS gelden bij elkaar ‘gesprokkeld’ voor een totaalbedrag van € 84.000,00. In totaal 14 waterpunten konden daarmee gerealiseerd worden. Op zich een prachtig resultaat. Maar het had nog mooier kunnen worden. Ware het niet dat de boze reus (de terreurorganisatie Al Sjabaab) het sprookje uitblies. Zoals eerder gemeld heeft het merendeel van de waterpunten een naam gekregen van een vrouw die in het leven van Cees van grote betekenis is geweest. En één van die vrouwen was zijn tante Marijke. Het laatste waterpunt dat deze week van een naambord werd voorzien draagt haar naam. Het waterpunt is gelegen nabij de Moa Secondary school. Die school ligt toch al op een afstand van 45 kilometer van Mpeketoni. En die afstand is daar – door de toestand van de wegen - nog duidelijk verder dan hier in Nederland. Compliment aan Wim van den Burg en zijn mensen dat zij die afronding hebben willen verzorgen. De collage van beelden onder dit bericht geeft een beeld van de plaats, de boring, de scholieren waar het water primair voor bestemd is en de naam aanduiding.
Laten wij hopen dat de veertien waterpunten de bevolking nog lang van voldoende en goed drinkwater zullen voorzien. En dat door het water er ter plaatse op eigen kracht verdere stappen gezet kunnen worden. Op welke manier dan ook Voor allen van u die een bijdrage geleverd hebben aan de CKS om deze waterpunten te kunnen realiseren onze hartelijke dank.
Stacks Image 112688
Stacks Image 112676

Nieuws week 45 (maandag 7 november tm vrijdag 11 november 2016)

 
Een vervolgstap in Kirgizië, nieuws over de filantropie in Nederland en iets dat te mooi was om waar te zijn.
 
De vervolgstap.
Ons uitgangspunt van het ‘steuntje in de rug’ is dat het een opstap moet kunnen zijn naar vervolgstappen die op eigen kracht genomen kunnen worden. De recente nieuwsbrief van de Stichting Geefeenkoe maakt melding van zo’n ontwikkeling in Kirgizië

(zie:
http://us5.campaignarchive1.com/?u=f290f29eb28d1c7df6ef712c8&id=ca29974ede&e=0f57bbd821).

De lokale uitvoeringsorganisatie Nur Bala kan via een tussenstap die begin 2012 werd gezet nu op eigen kracht verder. Zo zou het met elke vorm van hulp moeten gaan.De “Cees Kant Stichting” droeg haar steentje bij aan de deze ontwikkelingen in Kirgizië. In totaal konden via onze donaties daar tien koeien worden aangeschaft. Waarvan zeven met de naam ‘Cees’. De koeien zijn verstrekt aan ouders/verzorgers van kinderen met een geestelijke- of lichamelijke handicap. Vanuit Nederland wensen wij de organisatie Nur Bala daar in Kirgizië alle succes toe om het dankbare werk daar voort te zetten. Op eigen kracht. Een belangrijke stap in de goede richting.

 
Filantropie in Nederland.
Deze week zag ik ook de informatie voorbijkomen dat de vermogenden (bezit meer dan € 500.000,00) in Nederland gemiddeld € 8.000,00 doneren aan goede doelen. Dat zullen statistische gegevens geweest zijn. Maar het betekent in mijn interpretatie dat velen die het goed tot zeer goed hebben een ruimhartige bijdrage geven. Maar ook dat er mogelijk nog heel veel eerst aan zichzelf denken en pas dan aan degenen die het behoeven. Het is een constatering. Zeker geen waardeoordeel.
 
Te mooi om waar te zijn.
In het nieuws van vorige week maakte ik melding van de “Waterseer”. Het leek zo mooi in de presentatie. Ook nu weer plaats ik het promo filmpje onder het nieuws. Als een navrant voorbeeld van misleiding. Via onze kennissen in Amerika heb ik verdere navraag gedaan naar deze ontwikkeling. Twee dagen later ontving ik al een reactie. Kees, het is gebakken lucht, een sprookje. Met daarbij de links naar onderbouwde berichten dat de “Waterseer” technisch helemaal niet kon werken als gepresenteerd. Dat is ook Amerika. De Berkeley universiteit, nummer 13 op de ranglijst van universiteiten in de wereld, werkt mee aan de presentatie van iets dat gewoon niet kan. Het resultaat van de presentatie is wel geweest dat een aantal goedgelovigen in totaal een bedrag van ruim € 200.000,00 doneerden om de laatste fase van de ontwikkeling van dit apparaat mogelijk te maken. Maar zo is Amerika kennelijk. Een Amerika dat ook bijna twee miljard euro uitgeeft aan de twee jaar durende campagnes van de uiteindelijk twee kandidaten om gekozen te worden tor president van dat land.Wat zou je met zo’n bedrag in die tijd niet hebben kunnen doen voor mensen die daarmee hun levensomstandigheden zouden kunnen verbeteren. Maar ik realiseer mij  ook dat dit ‘dagdromen’ is.
 
Stacks Image 112665

Nieuws week 44 (maandag 31 oktober tm vrijdag 4 november 2016)

 
Een verrassing uit Kenia en innovatief nieuws vanaf internet.
 
De verrassing uit Kenia.
De verrassing betreft de “Winnie Well” die al in 2014 werd geboord. Winnie is de vriendin van Cees waar hij kort voor zijn overlijden mee samenwerkte bij de politie Utrecht. Destijds werd het waterpunt nog niet operationeel omdat daarvoor een elektrische aansluiting voor de onderwaterpomp gerealiseerd moest worden door/bij de Uziwa Secondary School, gelegen redelijk in de nabijheid van Mpeketoni (Kenia). Eerder deze week meldde Wim van den Burg al dat de schoolleiding zelf de aanschaf van de onderwaterpomp had gerealiseerd. Met daarbij een voorziening in de vorm van een verhoogd opgesteld watervat om de omliggende grond te irrigeren en daardoor geschikt te maken voor het verbouwen van groenten tbv de school. De 600 leerlingen van de school gebruiken het water als drinkwater. Een groot stuk nabijgelegen land wordt geïrrigeerd met het water uit het waterpunt. En ……. niet onbelangrijk, de leiding van de school heeft de latente aanwezigheid van goed drinkwater zelf benut om stappen te nemen om het ook te gebruiken. En op termijn kunnen met het water ook de sanitaire voorzieningen op de school verbeterd worden.

Het 13e met steun van de CKS gerealiseerde waterpunt (periode 2013 tm 2015) is operationeel. De fotocollage boven dit bericht laat zien hoe dat eruitziet. Een prachtig resultaat met grote dank aan Wim voor zijn inzet bij de voorbereiding en de uitvoering. Nu nog één waterpunt – de ‘Marijke Wel” – waar het naambord binnenkort geplaatst zal worden en dan is een prachtig project afgerond. Een project dat helaas niet verder uitgebouwd kon worden door met name de terreurrisico’s van de Al Sjabaab-organisatie afkomstig uit Somalië. WIm wensen wij veel wijsheid, voorzichtigheid en sterkte bij zijn werk daar in Mpeketoni. Met voor omstreeks 7.000 – 8.000 mensen schoon drinkwater was “Het Watersprookje” een aansprekend en mooi project.
 
Innovatieve watervoorziening.

Via een Facebookbericht kreeg ik kennis van een innovatieve manier van wateropwekking: de “Waterseer”. Ontwikkelt op de Berkeley universiteit in Californië (VS). In de praktijk al getest. De productie ervan is in voorbereiding.
Zie: http://waterseer.org/. De ‘Waterseer’ bestaat uit een bovengrondse windturbine en een ondergrondse kamer. Door de koelende werking van het ondergrondse deel kan de ‘Waterseer’ water uit de (zelfs droge) lucht laten condenseren in een reservoir. Op die manier kan tot 37 liter schoon drinkwater per dag worden gewonnen. Voor een wereld war per dag omstreeks 18.ooo mensen doodgaan door een tekort aan schoon drinkwater is dit mogelijk een hulpmiddel om daar iets aan te doen.

Het filmpje onder dit nieuws laat de werking zien.


Stacks Image 112659

Een bericht over de universele pijn van overlijden

 
Deze week maakte Wim van den Burg melding van een noodlottig ongeval van een van zijn medewerkers in Mpeketoni (Kenia) Een jonge man van 27 jaar die om het leven kwam bij een ongeluk met zijn motor. Veel overeenkomst met het overlijden van onze Cees inmiddels al weer twaalf jaar gelden. Een jong mens weggerukt uit het leven. Met ouders, vriendinnen en vrienden. Totaal onverwacht. Als een donderslag bij heldere hemel is daar het verlies en het verdriet. De realiteit van:  ‘heel veel nooit meer’. Terecht heeft Wim er aandacht aan besteed. Er is binnen de groep medewerkers van Wim daar in Kenia en zijn achterban in Nederland sprake van medeleven en verdriet om het verlies van dit jonge leven. Boven dit bericht een mooie spreuk uit de verstrekte informatie. Meer dan waar.Wat betreft deze bijdrage aan dit nieuws wil ik eraan toevoegen dat ik voor de nabestaanden daar in Kenia hoop dat er ook sprake is van de situatie die Anna en ik nog steeds ervaren. Over Cees wordt nog door velen liefdevol gesproken. Van harte hoop ik dat dat voor Elisha ook nog lang het geval zal zijn. En wel om de volgende reden:


Iemand is pas echt dood
als er niet meer
over haar/hem gesproken wordt.

Stacks Image 112649

Nieuws week 42 (maandag 17 oktober tm vrijdag 21 oktober 2016)
 
Algemene voortgang en een beschouwing.
 
Algemene voortgang.
Van Wim van den Burg in Kenia (Mpeketoni) ontving ik een voortgangsmelding dat daar het 88e van de via zijn achterban mogelijk gemaakte waterpunt (waterput of geboord waterpunt) was gerealiseerd. En in datzelfde bericht gaf hij aan dat de twee naamborden die nog aangebracht moeten worden bij twee waterpunten mogelijk gemaakt door de samenwerking van de organisatie Wilde Ganzen en de “Cees kant Stichting” (CKS – u dus), binnenkort geplaatst zullen worden. Het betreft de “Winnie Well” en de “Marijke Well”. Zodra ik de foto’s van deze afronding ontvang zal ik er in het nieuws aandacht aan schenken. Een mooi en waardevol project is dan passend afgerond. Uiteraard in de hoop dat de mensen die het daar nodig hebben er lange tijd gebruik van kunnen maken. En via de toegang tot goed en voldoendewater eraan kunnen werken hun leefomstandigheden verder te ontwikkelen.
 
De beschouwing.
Vorige week was er geen nieuws. De belangrijkste reden ervoor was dat na het verblijf in Zuid Frankrijk er geen operationeel nieuws was. Anna en ik hebben daar genoten van het licht. De foto boven en onder dit bericht laat zien hoe mooi dat daar is. Met name dat licht en de blauwe lucht geeft verlichting van het verdriet over het overlijden van onze Cees.

Terug in Nederland las ik deze week een uitspraak die mij trof:

Wanneer de macht van de liefde sterker wordt
Dan de liefde voor de macht,
Dan pas zal de wereld echt veranderen.

 
Voor mijzelf maakte ik daar de volgende bewerking van:

Wanneer de bereidheid om te delen sterker wordt
dan de wens om te bezitten,
zal de wereld rechtvaardiger worden en echt veranderen.

 
Graag nodig ik u uit om even bij deze beschouwing stil te staan. Uw reactie is meer dan welkom
Uit nu inmiddels bijna tien jaar ervaring met de inzet van de CKS kan ik u zeggen dat het delen – in de vorm van steun aan hen die dat nodig hebben -  en het zien van de resultaten voor mij een bevestiging is van de inhoudelijke juistheid van beide uitspraken. Van harte hoop ik – met uw steun in welke vorm dan ook - nog lang in de gelegenheid te zien om deze aanpak in de praktijk te brengen.
 

Stacks Image 112639

Nieuws week 40 (maandag 3 oktober tm vrijdag 7 oktober 2016
 
Gedenken en een mooie ontwikkeling.

Gedenken.

Maandag 3 oktober en woensdag de 5e was het respectievelijk 12 jaar geleden dat onze Cees overleed en zou hij nu 40 jaar geworden zijn. Nog altijd heel emotionele- en moeilijke momenten. Geweldig gesteund zijn Anna en ik ook nu weer door de vele steunbetuigingen die wij mochten ervaren. Jullie hebben ons weer geholpen. Dank.
Mooie ontwikkeling.


Maandag ontving ik onderstaand bericht uit Kenia.

Thanks a lot for your reaction and request regarding this photo. It is one of the best photos we had in our activities. This was very much impressed by many people in our community and the entire region. This farm had been identified by officials from the Ministry of Agriculture and requested us to allow them invite farmers from other areas within the region to visit it and learn what we were doing. Some labels were erected to differentiate between different varieties of cabbage seeds. Our farm scored a lot of marks from the ministry and different seed companies including Kenya Seed Company. They promised to supply us with free seeds during our next identified farm and planting session.

All our 3 plants/farms have received requests from students undertaking their different trainings in various colleges to be attached to them for learning and study purposes for three months starting October. We have received 4 requests. The first plant posted best results from cabbage. The second plant had both beans and tomatoes. Our 3rd plant/farm had both onions and beetroots. I am preparing a summary of our activities for your updates. You shall be in position to forward to Kees.


Hoopvol nieuws over de drie "agro solar projecten" daar. Een mogelijkheid om er verder een vervolg aan te geven. Een voorlopig bewijs ook dat het steuntje in de rug in combinatie met de eigen inzet kan werken. En dat allemaal uit naam van Cees. Die ontwikkeling doet goed en geeft aan dat er zeker nog verdere mogelijkheden zijn.
De combinatie van deze week geeft aan dat een groot verdriet ook de opmaat kan zijn voor positieve zaken. Wij hopen dat uit naam van Cees nog lang te mogen doen.


Nieuws week 39 (maandag 26 september tm vrijdag 1 oktober 2016
 
Dit keer een gedicht. Een gedicht dat voor mij een speciale betekenis heeft en past bij de tekst op het visitekaartje van de CKS:
 

“Alleen mensen die iets doen veranderen de wereld”
 
De Steen
 
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde

Het water gaat er anders dan voorheen
 
De stroom van een rivier hou je niet tegen
 
Het water vindt er altijd een weg omheen
 
Misschien eens gevuld door sneeuw en regen
 
Neemt de rivier mijn kiezel met zich mee
 
Om hem dan glad en rond gesleten
 
Te laten rusten in de luwte van de zee
 
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde
 
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten
 
Ik leverde bewijs van mijn bestaan
 
Omdat ik door het verleggen van die ene steen
 
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan
 
Bram Vermeulen
 

En voor het nieuws van volgende week hoop ik weer actuele informatie te kunnen geven over de voortgang van lopende projecten of andere activiteiten van de CKS
 

Stacks Image 112634

Nieuws week 38 (maandag 19 september tm vrijdag 23 september 2016)

 
Deze week ook een uitspraak die Cees zelf gebruikte.
 

Cees Kant
“Jaloezie is een spiegelbeeld van je eigen onzekerheid”
 
Arthur Ashe
“Van wat we krijgen kunnen we bestaan, maar van wat we geven kunnen we leven”
 
Alistair Mclean
“Voor de levenden eindigt het verdriet niet met de dood.
Dat blijft tot de herinnering is afgestompt en het gezicht waarin de persoonlijkheid van het geliefde wezen lag uitgedrukt, is vervaagd”
Passage uit zijn boek: ‘De furie van de oceaan’
 

Vooral die laatste passage heb ik verschillende keren nagelezen om de betekenis vast te leggen.
 

Stacks Image 112626

Nieuws week 37 (maandag 12 september tm vrijdag 16 september 2016)

 
Lees dit eens.

 
Mary Ann Radmacher
“Zolang wij werken aan het creëren van licht voor anderen, verlichten we ook ons eigen pad”
 
Amy Wilson-Carmichael
“Je kunt geven zonder lief te hebben, maar je kunt niet liefhebben zonder te geven”
 
Carl van de Velde
“Een boom groeit niet door aan de takken te trekken, maar door de wortels water te geven”
 

 
Ook deze uitspraken zijn het waard om ze nog even te laten inwerken.

Stacks Image 112618

Nieuws week 36(maandag 5 september tm vrijdag 9 september 2016).
 
Een vervolg van beschouwelijke aard.

 
Onbekend
“Wie geeft wat hij heeft, is het waard dat hij leeft”
 
Anne Frank
“Niemand is ooit arm geworden door te geven”
 
Onbekend
“Niemand is zo arm dat hij geen glimlach geven kan en niemand is zo rijk dat hij geen glimlach nodig heeft”

 
Lees de uitspraken nog een keer en glimlach.

Stacks Image 112610

Nieuws week 35 (maandag 29 augustus tm vrijdag 2 september 2016)

 
Ook wat betreft het operationele- en actuele nieuws waar het de inzet en de projecten van de “Cees Kant Stichting” (CKS) betreft is het op dit moment rustig. Tijd voor een aantal beschouwingen in de vorm van uitspraken die een relatie hebben met de inzet van de CKS en het steuntje in de rug daarbij. Aangezien ‘geven’, ‘delen’ en een heel zwarte ervaring omzetten in iets positiefs daarbij een rol spelen zijn de uitspraken door mij daarop geselecteerd.
 

Seneca.
“Hij die gevraagd wordt iets te geven, heeft te lang gewacht”
 
Khalil Gitran
“Gulheid is meer geven dan je kunt en trots is meer nemen dan je nodig hebt”
 
Moeder Theresa
“Het is niet hoeveel wij geven, maar met hoeveel liefde wij geven”
 

Laat de echte betekenis op je inwerken en ‘glimlach”
  

Stacks Image 112602

Nieuws week 34 (maandag 22 augustus tm vrijdag 26 augustus 2016).
 
Weinig echt projecten nieuws deze week.
Wel iets wat mij opviel en een aanbeveling.
 
Wat mij deze week opgevallen is.
Het ‘veetransportenprotocol’ en ‘het tropenrooster’. Wat hebben wij de zaken toch goed geregeld in Nederland. Toen er warme dagen te verwachten waren en de temperatuur boven de 27 graden zou komen trad het veetransportenprotocol in werking. Veetransporten (voornamelijk naar de slachthuizen) werden met twee uur vervroegd en de keuringsartsen bij de abattoirs begonnen de keuringen twee uur eerder. Al om 04.00 uur in de vroege ochtend. Is het nu het welbevinden van de dieren op de laatste tocht of het economische belang vroeg ik mij af. En afgelopen donderdag was er het nieuws dat scholen (die op dinsdag weer begonnen waren) een ‘tropenrooster’ draaiden. Ook een voorbeeld van goed regelen en snel reageren. En bekijk dan de foto boven dit nieuws eens. Jonge Kenianen die bij temperaturen ver boven de 40 graden op de blote voeten en in de felle zon het land bewerken om de installatie van de door de CKS gesteunde Solar/druppelirrigatie voorziening voor te bereiden. En andere mensen zijn bij gelijke temperaturen onderweg naar en van drinkwaterpunten om in de dagelijkse behoefte aan drinkwater te voorzien. Natuurlijk is het waar dat de mensen er daar aan gewend zijn. Maar het verschil valt wel op. Daarom zijn wij blij dat wij met ‘de druppel op de gloeiende plaat’ eraan kunnen bijdragen dat daar ver weg ook de situatie verbeterd kan worden. Wat hebben wij geluk gehad hier geboren te worden.
 
De aanbeveling.
Stem op de “Groazis Technology” in de volgende keuzemogelijkheid: https://www.empowering-people-network.siemens-stiftung.org/en/award/shortlist/

Een stemming die wordt uitgeschreven door de Duitse ‘Siemens Stiftung’. De ‘Groazis Technology’ is een Nederlandse vinding. Zie: https://www.groasis.com/nl
Met een minimum aan water kunnen bomen en struiken geplant worden in gebieden die nu transformeren naar woestijnen. Als de ‘Grozais Technology’ de winnaar zou mogen worden, gaat het bedrag van de eerste prijs (€ 50.000,--) naar een project in Jordanië om daar weer herbeplanting mogelijk te maken. Ook dit verhaal heeft weer alles met warmte en temperatuur te maken. En een Nederlandse uitvinding die herbeplanting/herbebossing zelfs mogelijk maakt. En het kost u niet meer dan de tijd om te stemmen om dit dichterbij te brengen, misschien zelfs mogelijk te maken. Van harte wens ik u genoegen en succes bij het stemmen.

Voor degenen die er een kwartiertje voor over hebben. Hierbij de link van het filmpje hoede ‘Groazis Technology’ werkt:  https://www.youtube.com/watch?v=Rrw2_jDkrXI&feature=youtu.be
 

Nieuws week 33 (maandag 15 augustus tm vrijdag 19 augustus 2016)

 
Deze week een relatie tussen het nieuws van vorige week en een bezoek aan het park Sonsbeek afgelopen zondag.
 
Vorige week was het thema ‘vertrouwen’. Lees het nog eens na. Deze week een bijzondere ervaring bij een wandeling in het park Sonsbeek in Arnhem.

Als mogelijk bekend is het park Sonsbeek op dit moment (en tot 18 september 2016) het toneel van de beeldententoonstelling “Sonsbeek ’16 – transACTION”. Een groot aantal beelden en kunstzinnige uitingen zijn te zien en te ervaren in het park. Afgelopen zondag wandelden Anna en ik door het park. Veel indruk maakte de ‘tent’ van zwemvesten op het grasveld voor het terras van het Chinese wok-restaurant nabij de zwanenbrug. Een kunstzinnige uiting met een indringende boodschap. Verderop bij de bekende waterval ‘beleefden’ wij een kunstwerk van de Arnhemse kunstenaar Rob Voerman. Hij pakte de waterval in met een bouwsel op het eerste oog bestaande uit een kiosk waar je een hapje kunt eten, een ontvangstruimte en de waterval met een metalen omhulsul. Met name de ingepakte waterval trekt de aandacht. Door de mooie kleuren en de verlichting, het op een andere manier te bekijken vallende water en het prachtige doorzicht vanuit het omhulsel op de omgeving. Zo zagen en beleefden wij dat. Bij het verlaten van het omhulsel werden wij aangesproken door een vrijwilligster. Of wij de bedoeling van de kunstenaar kenden. Nee dus. Zij informeerde dat het omhulsel gezien moest worden als een bankkluis. Met daarin het water als een teken van zuivere ecologie en de bankkluis als een representant van de niet altijd zuivere economie. In de ontvangstruimte werden wij eigentijds geïnformeerd over het effect van de vervuiling op deze aarde door ons mensen (en de economie). De kunstenaar ijvert – mede door deze uiting - voor een speciaal belastingstelsel waarbij landen een uitkering krijgen voor ecologische aandacht. Alles even in een nutshell. En dan ga je zo’n uiting anders bekijken. Begrijp je ook beter de naam: “The eXchange”.

De vrijwilligster was totaal verrast toen ik haar mijn visitekaartje gaf met ook de informatie over de “Cees Kant Stichting” en haar daarbij informeerde over de bijzondere toevalligheid dat juist deze week het nieuws op de CKS-website ging over het vertrouwen in geld. En het vertrouwen van het weesmeisje dat het geen probleem zou zijn om alles weg te geven. Hoewel verschillend is er sprake van een parallel/vergelijkbaarheid tussen het nieuws en de bedoeling van het beeld “The eXchange”. En dat allemaal in de stad Arnhem en tijdens één weekeinde. Wij als CKS streven naar het steuntje in de rug en benutten daarvoor het geld van donaties. De kunstenaar stelt een vorm van belasting voor om bescherming van de ecologie te steunen. Heel verschillend maar toch wel met een parallel. Ik vond deze toevalligheid te bijzonder om er geen melding van te maken. Overigens nodig ik ieder van u uit de tentoonstelling te bezoeken. Het kan nog tot half september. U zult er geen spijt van hebben. Mogelijk heeft u soortgelijke ervaringen als Anna en ik zoals ik die hiervoor gemeld heb. Het zullen mogelijk andere ervaringen zijn. Maar dat heb je bij kunst.

Boven dit bericht een collage van de foto’s die ik maakte van de ingepakte waterval. Eronder een foto van de “tent” van zwemvesten.
Bekijk ook de website van de manifestatie “Sonsbeek ’16 – transACTION”: http://www.sonsbeek.org/nl/sonsbeek-2016-transaction/kunstenaars/rob-voerman/
Stacks Image 112586
Stacks Image 112568

Nieuws week 32 (maandag 8 augustus tm vrijdag 12 augustus 2016).

 
Geen operationeel nieuws. Ook geen foto’s. Wel een beschouwing over ‘geld’, ‘vertrouwen’ en ‘schenken’. Ik las er deze week een artikel over en probeer de boodschap ervan over te brengen.
 
Geld wordt wel het slijk der aarde genoemd. Maar wel belangrijk. Het oude spreekwoord zegt niet voor niets:
 
                               “Als je geld hebt doe je wonderen, heb je het niet is het donderen”
 
Dat geld niet veel meer voorstelt dan vertrouwen blijkt uit de volgende (waar gebeurde ??) opsomming van feiten.
Een bezoeker aan Arnhem kwam vorige maand hotel Rembrandt aan de Patersstraat binnen om een kamer te reserveren. De eigenaar vraagt hem een reserveringsbetaling van € 50,--. De betrokkene betaalt met een biljet van vijftig euro en gaat naar Stan&Co voor een verfrissing. De hoteleigenaar gaat naar de One day cleaning zaak aan de overkant van het Velperplein en betaalt de daar openstaande rekening voor het reinigen van de lakens en handdoeken. De baas van One Day cleaning koopt met de € 50, biologische schoonmaakmiddelen bij Eko Plaza een paar deuren verder. De eigenaar van Eko Plaza gebruik de vijftig euro om de achterstallige rekening van de crèche van de kinderen te betalen in de Transvaalbuurt. En de crèche leidster daar gaat met het biljet snel naar het hotel Rembrandt om een nog openstaande rekening van een bezoek van haar familie daar te betalen. Het biljet van vijftig euro zit dus weer in de kassa van het hotel. De man die de kamer reserveerde komt na een paar uur weer terug en geeft aan dat hij de reservering wil annuleren. De hoteleigenaar stemt daar mee in en geeft het biljet van vijftig weer aan de man. Het biljet vertrekt met de man weer uit Arnhem. Maar in de afgelopen uren is er wel van alles mee betaald. De reinigingskosten, de aanschaf van schoonmaakmiddelen, de opvang van de kinderen en de openstaande rekening bij het hotel. En dat alles dankzij een bontbedrukt stukje papier waar wij op vertrouwen dat het ‘waarde’ heeft.
 
Het tweede verhaal gaat over ‘schenken’ en het nut/effect daarvan. Het sprookje ‘Sterrendaalders” van de gebroeders Grimm. Een arm weesmeisje heeft alleen een stuk brood, een mutsje, een hemd en een rok. Een man op straat vraagt haar te eten en zij geeft hem het brood. Bibberende kinderen die zij even later tegenkomt vragen haar om kleren en zij geeft ze al haar kleren. Zonder iets aan of iets te bezitten loopt zij verder. Midden in een mooi park vallen er later die nacht een regen van sterren naar beneden. Plotseling heeft zij een jurk aan van de fijnste stof. De vallende sterren blijken gouden munten die zij opraapt en verzamelt in haar rok. De rest van haar leven is zij rijk. Ook hier weer is er sprake van ‘vertrouwen’. Namelijk dat zelfs als je alles geeft wat je hebt en er dus niets meer over is, het goed zal komen. Ook financieel. Dat ‘vertrouwen’ is een vreemd begrip anno 2016. Misschien moeten wij er meer ervaring mee opdoen dat ‘delen’ belangrijker kan zijn dan ‘vermenigvuldigen’.   Wellicht een idee om er in het klein eens mee te experimenteren.
 
Stacks Image 112574
Stacks Image 112556

Nieuws week 31 (maandag 1 augustus tm vrijdag 5 augustus 2016)

 
Het zal niet verbazen dat het CKS-nieuws deze week ook over sport gaat. Een puur Arnhems Arnhemse sportgebeuren.
 
Ome Joop’s Tour (de finish).

In het nieuws van afgelopen week maakte ik melding van het verzamelen en de start van Ome Joop’s TOUR (OJT).
In de tussentijd fietsten de 156 jongens en meisjes ingedeeld in 26 ploegen een stevige afstand door Nederland en Duitsland. Met de proloog erbij in totaal 10 etappes. Na de eerste etappe richting Apeldoorn werden de volgende plaatsen aangedaan als finish en startplaats: Harderwijk, Veenendaal, Leerdam, Tiel Kaatsheuvel (De Efteling), St. Anthonis en Kalkar (Duitsland). Alles bij elkaar zo’n 500 kilometer. Een niet geringe prestatie. Maar er was meer dan het fietsen. Er was recreatie met name in De Efteling en in Wunderland Kalkar. En ook het ‘zorgen voor elkaar’ en een scala aan educatieve aspecten kregen tijdens de tocht de aandacht. Een deskundige jury gaf daarvoor waarderingen en die waardering vond zijn weerslag in de dagprijzen. Afgelopen woensdag was de ‘grande finale’ met de intocht en finish in Arnhem. De finishlijn was getrokken bij de sporthal Valkenhuizen in de wijk Getenkamp.

Verzameld werd eerst op het Industriepark Kleefse Waard (IKW). Vandaar via de laatste stevige klim naar de Beukenlaan. En daar wachten de ouders, vrienden en familieleden op de deelnemers. Rond 16.00 uur passeerden zij voorafgegaan door de begeleidende motoren van de politie de denkbeeldige finishlijn. Het laatste deel van de tocht was zwaar. De oorzaak: regen. En niet zo’n beetje ook. Maar het enthousiasme van de deelnemers was er niet minder om. Uitbundig werd er gezwaaid naar de belangstellenden die buiten de hal de regen trotseerden. En binnen in de hal zat de tribune tjokvol met ouders en verdere belangstellenden. De hal was sfeervol ingericht. Zelfs een verlichte Eifeltoren was ‘ingevlogen’. De muziek concurreerde met het applaus van de aanwezigen op de tribune.

En toen was er de afsluitende prijsuitreiking. Met veel aandacht en waardering voor de begeleiders. Aan de uitgelaten deelnemers en de blije (en opgeluchte) begeleiders was te zien dat de 66e editie ook weer een succes was geweest. TV-Arnhem en TV-Gelderland besteedden aandacht aan de intocht en de prijsuitreiking. Een feestelijke afsluiting van een mooie- en leerzame tocht. Uit de reacties van de deelnemers bleek duidelijk dat zij genoten hadden. Zowel van de sportieve prestatie als de verdere activiteiten. Veel ploegen en individuele deelnemers werden gehuldigd met ‘hun’ prijs. En voor mij als vertegenwoordiger van de CKS was er aan het eind van de prijsuitreiking een mooie verrassing. In het eindklassement bleek dat Dani de Boer de winnaar was van de groene trui. De prijs voor de tweede plaats in het individuele eindklassement. Met de beker en de bloemen stond hij te glunderen op het podium. En zijn ploeggenoten feliciteerden hem na afloop hartelijk met deze prestatie. De foto van Dani onder dit nieuws laat zien hoe een troste winnaar eruitziet.

Boven het nieuws een fotocollage van een aantal momenten en aspecten van deze afsluiting van de 66e editie van OJT. Uiteraard een foto van de intocht van de CKS-ploeg. Ook een plaatje van een  interview van Ome Marcel met TV-Arnhem (mooi roze is niet lelijk en ook een opgeplakte snor kan goed staan). De afbeelding van  fietsers op de tourbus en de bezemwagen. Onderaan een beeld van de hal met de deelnemers en de ouders en supporters en uiteraard ………………… de fietsen.

Nu even uitblazen en nagenieten. De organisatie en de deelnemers verdienen dat. En dan wordt er al snel weer gestart met de voorbereiding van de editie 67. Laat Arnhem trots zijn op dit gebeuren en de vrijwilligers die dit mogelijk maken.
 
Stacks Image 112562
Stacks Image 112544

Nieuws week 30 (maandag 25 juli tm vrijdag 29 juli 2016)

 
Vandaag wordt in het echt de 5e etappe gereden door de deelnemers aan “Ome Joop’s Tour” (OJT). In dit nieuws aandacht aan de verzameldag en de start op respectievelijk zondag 24 juli en maandag 25 juli 2016
De fotocollage boven en onder dit nieuws geeft in ‘plaatjes’ een beeld van de verzameldag en de start met als vervolg de eerste etappe naar Apeldoorn.
 
Verzameldag.

Als gebruikelijk werd er ook dit jaar op het sportcentrum Papendal verzameld. De locatie daar is der sporthal nabij het fraaie trainingscomplex van Vitesse. Afgelopen zondag was het stralend weer. De 156 deelnemende kinderen werden op die plaats met enige zorg door de ouders/begeleiders overgedragen aan de zorg van de vrijwilligers van de organisatie. Ploegleiders maakten kennis met de ouders en de leden van hun ploeg. Voor zover nodig maakten de deelnemers kennis met elkaar. Het was interessant om dit proces van dichtbij mee te maken. De leden van de “Cees Kant Stichting”- ploeg en hun ouders bleken elkaar te kennen. Dat was goed te merken. De eerste foto van de ploeg als geheel met de ouders/verzorgers kon gemaakt worden. E-mailadressen werden uitgewisseld om het fotomateriaal toe te sturen. Rond vier uur kon er buiten op de parkeerplaats verzameld worden. Tijd voor de eerste instructie. In het zonnetje werden de regels uit het programmaboekje nog eens uitgelegd. Één van de belangrijkste regels; als het fluitje gaat moet je opletten en een daarbij behorend gebaar geeft aan dat er geluisterd moet worden naar de vrijwilligers van de organisatie. In aanvulling op de inhoud van het fraai uitgevoerde programmaboek werd er stil gestaan bij de zaken die voor de komende dagen van de tour belangrijk zijn. Een greep eruit. Algemene regels: altijd bij de eigen ploeg blijven, geen grove taal gebruiken en niet schelden, rekening houden met elkaar en luisteren naar de ploegleider. Voor het fietsen: Voor het vertrek controleren of de fietstas vast zit, twee aan twee fietsen, niet met losse handen fietsen, stoppen bij pech aan de rechterkant en je hand opsteken. Ook op deze verzameldag bleek weer de ervaring van de organisatie en de begeleiders. De ontvangst verliep soepel. OJT is een ingespeelde organisatie. De fotocollage geeft er een beeld van.
 
Start en 1e etappe.
Na een proloog van Papendal naar het kerkplein in Arnhem vond de start van de 66e editie van OJT plaats in de hal van het stadhuis. De deelnemers in de inmiddels beken de rijen onderaan de trap en de vele belangstellenden op de grote trap. De eerste truien werden uitgereikt. De grote verrassing was de Koninklijke onderscheiding voor Joop Legerstee. Zichtbaar geroerd nam hij die in ontvangst. Een verdiende waardering voor één van de vele trouwe vrijwilligers zonder wie deze tour niet mogelijk zou zijn. Rond 11.00 uur was de daadwerkelijke start van de eerste etappe. Bestemming Apeldoorn. Met instemming van de organisatie heb ik die eerste etappe meegefietst. In het begin helemaal achteraan bij de politiebegeleiders op de fiets. Heel mooi was het te zien met welke betrokkenheid en professie die zich van hun taak kweten. Toen vooral de heuvels van Arnhem genomen moesten worden was er werk aan de winkel. Jongens en meisjes voor wie het allemaal even te spannend en te zwaar was werden opgepikt en aangesproken. Als het een ‘medisch geval’ was werd die doorgegeven aan de medische begeleiding die ook achter de stoet fietste en met een ambulance aanwezig was. Was het een pechgeval of ‘even moe’, werd de betrokken geholpen en moed ingesproken. En vervolgens werd de deelnemer door de politie op de fiets voorgereden langs de stoet om weer zijn/haar plekje bij de groep in te namen. Voeg deze inzet bij de begeleiding door de agenten op de motor en je spreekt je grote waardering uit voor deze inzet door de politie. Toen het ter hoogte van de Koningsweg wat rustiger werd op de route kreeg ik toestemming – achter een achterblijver die naar voren gereden werd – om mij te voegen bij de CKS-ploeg. De jongens deden het knap. Geen problemen met de heuvels rond het zweefvliegcentrum. Alleen even de pech dat de voortas op de fiets een rem deed aanlopen. Maar dat ongemak werd met extra trappen overwonnen. Je kon duidelijk zien dat het nog even wennen was om in de groep te fietsen. Maar dat ging elke kilometer beter. Nabij “Woeste Hoeve” werd er gerust. De fietsen werden georganiseerd weggezet. De krat met boterhammen en beleg werd opgehaald en zittend in het gras werd er gegeten en gedronken. En al de eerste dag werden de doppen van de flesjes georganiseerd ingezameld. De vervolgroute naar de Koning Willem III kazerne in Apeldoorn kostte geen moeite meer. En rond 15.00 uur werd de etappe daar afgesloten. De programmacommissie had voor de rest van de middag een programma. De kop was er af. Het was zeker de moeite waard te zien hoe het er tijdens de tocht aan toe gaat. Tevreden en vol vertrouwen op de goede afloop ben ik toen weer naar Arnhem teruggefietst. Een welbestede dag.
 
Vandaag wordt de vijfde etappe gereden. Van leerdam naar Tiel. Halfweg. Het fietsen zal geen probleem meer geven. De ontspanning zal beleefd worden. Het rekening houden met elkaar en elkaar helpen zal vertrouwd zijn. Het idee achter OJT zal werken. De aankomende week op 3 augustus zal de karavaan weer in Arnhem ontvangen worden op het sportpark Valkenhuizen. Het zal duidelijk zijn dat het nieuws van de volgende week daar melding van zal maken. Voor de tussentijd wensen wij de deelnemers aan OJT een goede tocht.
 
Stacks Image 112550
Stacks Image 112532

Nieuws week 29 (maandag 18 juli tm vrijdag 22 juli 2016)

 
Het nieuws van deze week is te vatten in het woord ‘voorbereiding’
 
Voorbereiding in Kenia.

Deze week ontving ik uit Kenia twee foto’s die een beeld geven van de voorbereiding van de installatie voor de pilots twee en drie. De foto onder dit nieuws geeft een beeld van de installatie van de watertank die onderdeel is van de installatie om de landbouwactiviteiten te optimaliseren. De leden van de zelfhelpgroep ter plaatse in het noordwesten van Kenia nabij het Victoriameer werken daarin samen. De resultaten van de eerste pilot na een half jaar waren zodanig dat wij als “Cees kant Stichting”(CKS) een donatie verstrekt hebben voor het uitvoeren van nog eens twee pilots. De watertank op de foto is onderdeel van een installatie die verder bestaat uit een Solarpomp en een leidingenstelsel dat vanaf de watertank loopt naar het stuk landbouwgrond met de beplanting daar. De pomp zorgt ervoor dat mbv de zonne-energie het water uit een waterpunt opgepompt wordt naar de verhoogd opgestelde watertank. Dat wordt overdag gedaan. In de avond als de zon daalt worden de kranen van de watertank opengezet en stroomt het water uit de watertank via het leidingenstelsel naar de beplanting. Met ventielen wordt op de plaats van de beplanting het water afgegeven aan de planten. Op deze manier kun de irrigatie gedoseerd uitgevoerd worden en wordt er ook niet onnodig water verspild. Uit de ervaring van de eerste pilot (na een half jaar) blijkt dat dit een positief effect heeft op de opbrengst. Het grootste voordeel is dat men minder afhankelijk is van de regenseizoenen. Het gereed maken van de grond (ploegen, wieden enz). Het aanleggen van de leidingen en het uitvoeren van de irrigatie vraagt de nodige inzet van de leden van de zelfhelpgroep. Maar de groep – tien tot 12 leden groot – zet zich ervoor in. Met de hoop na een bepaalde tijd zelf ook te kunnen beschikken over zo’n installatie op hun eigen land. Het mooie aan de opzet is dat de eigenaar van de grond de installatie krijgt. Maar dat wel onder de voorwaarde dat hij maandelijks een bedrag van € 135,-- reserveert uit de meeropbrengst van de oogst. Met die € 135,--/maand betaalt hij in drie jaar de installatie af. Hij blijft dan de ‘geschonken’ installatie als eigenaar gebruiken. De opbrengst van de terugbetaling wordt weer geïnvesteerd in een nieuwe installatie. Echt een ‘voorbereiding’. En duim ervoor dat het resultaat er straks zal zijn.
 
Voorbereiding Nederland.

A.s. maandag gaat Ome Joop’s Tour in Arnhem weer van start. 156 kinderen ingedeeld in 26 ploegen vertrekken dan vanuit de stadhuishal voor hun tour van tien dagen door Gelderland met ook een bezoek aan Kalkar (Duitsland). Dit jaar voor de 66e keer. En ook deze uitvoering is er weer een ploeg (jongens) die gesponsord worden door de “Cees Kant Stichting”. De collage van foto’s boven dit nieuws geeft een beeld van de afzonderlijke onderdelen van de voorbereiding. Dit nieuws schrijf ik door omstandigheden op zondagmiddag. En straks zal ik een bezoek brengen aan Papendal om kennis te maken met de leden van de ploeg en de ploegleider. Papendal vanmiddag is namelijk de plaats waar de deelnemers zich melden. Er is als gebruikelijk weer veel werk verzet door de vrijwilligers die Ome Joop’s Tour elk jaar weer mogelijk maken. Via dit nieuws wensen wij de organisatie, de vrijwilligers en de deelnemers een onvergetelijke tour toe. Het zal duidelijk zijn dat het nieuws van volgende week o.a. zal gaan over de aanmelding op Papendal en de start morgenvroeg.
 
Speciaal nieuws.

Afgelopen donderdag werd er een dochter geboren. Het speciale aan deze geboorte is dat een bestuurslid van de CKS er de vader van is. Een pracht van een baby kan ik u zeggen. Met een mooie naam. En met een speciale tweede naam: “Anna”. Mijn vrouw en ik zijn ontroerd dat dit mooie kind als tweede naam die van mijn vrouw heeft. Ook via dit nieuws wensen wij de jonggeborene een gezond en gelukkig leven toe.
 

Stacks Image 112538
Stacks Image 112520

Nieuws week 28 (maandag 11 juli tm vrijdag 15 juli 2016).

 
Nieuws over de 66e editie van Ome Joop’s Tour (OJT)
 
Hij is weer aanstaande.

De banieren bij de Roermondspleinbrug en in het Janssingelpark wapperen al weer. Ome Joop’s Tour (OJT) is weer aanstaande. Boven dit nieuws de wapperende banieren in het Janssingelpark Dit jaar is het de 66e keer dat OJT plaats vindt. Een voor Arnhem en heel Nederland uniek gebeuren. En ook in deze editie is er weer een “Cees Kant Stichting” ploeg. De scan van de pagina uit het programmaboek onder dit bericht geeft er een beeld van. Zes Arnhemse ‘fietsers’ maken er deel van uit met Tim de Vrught als ploegleider. De tour is dit jaar weer tien dagen. Verzamelen op zondag 24 juli op Papendal. De start maandag de 25e op het kerkplein in Arnhem. Met etappeplaatsen in Apeldoorn, Harderwijk, Veenendaal, Leerdam, Tiel, Kaatsheuvel (De Efteling), St. Antonis en Kalkar (Duitsland). Woensdag de

3
e augustus worden de 156 deelnemers weer ontvangen in Arnhem. Rond 16.00 uur is dat op het sportpark Valkenhuizen. Voor de deelnemers – dertien meisjesploegen en evenzoveel jongensploegen – is het een belevenis. En zoals wij in het programmaboek schrijven wensen wij hun een tocht met veel plezier. Maar ook een tocht die achteraf een les voor het leven zal blijken te zijn. De ervaring van velen bij de 65 voorgaande tochten is daarvan het bewijs. De komende weken zal dit nieuws regelmatig melding maken van de verdere voorbereiding. Afgelopen maandag heb ik ervaren dat de organisatie er klaar voor is. Alles is in het werk gesteld om de tocht voor de jonge deelnemers een feest te laten zijn. Bedenk wel dat deze bijzondere tocht mogelijk gemaakt wordt door de inzet van vele vrijwilligers. En terecht met brede steun uit de Arnhemse gemeenschap.

Stacks Image 112526

Nieuws week 27 (maandag 4 juli tm vrijdag 8 juli 2016)

 
Geen ‘operationeel’ nieuws deze week. Wel even aandacht voor gebeurtenissen die wel of geen aandacht krijgen.
 
Wel of geen aandacht.

Maandag 30 mei 2016 werd er een auto staande gehouden door de politie in de nabijheid van Zwolle. Dat komt wel vaker voor. Maar deze keer ging het om de donkergekleurde rappper Typhoon. De combinatie van jongeman, donkergekleurd en een dure auto was de aanleiding voor het staande houden. Voor zover mij bekend hebben de agenten aangegeven dat dit achteraf niet juist geweest was. Betrokkene maakte er melding van via een tweetbericht. En dat leidde ertoe dat een aantal dagen de sociale media, de kranten, de talkshows en de politici zich druk maakten over dit wereldnieuws in Nederland. De korpschef van de Nationale Politie legde een verklaring af. En het woord discriminatie werd veelvuldig gebruikt. Een gebeurtenis die in het Nederland van 2016 veel aandacht kreeg.
 
Recent gebruikte ik bij een voordracht over de “Cees Kant Stichting” (CKS) een uitspraak die alles te maken heeft met de manier waarop wij ‘het steuntje in de rug’ bedoelen. Namelijk de mensen die het nodig hebben meer geven dan alleen voldoende voedsel en een minimaal bestaan. Het steuntje in de rug is bedoeld als de opmaat naar aanvullend: o.a. kwalitatief goed drinkwater, onderwijs, gezondheidszorg en werk. Zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn. Maar die voor een groot deel van de wereldbevolking niet binnen handbereik liggen. Degene die ik aanhaalde heeft daarover ook het volgende geschreven:

“Zolang de problemen van de armen niet radicaal opgelost worden
door de oorzaken van de ongelijkheid aan te pakken,
zal geen oplossing worden gevonden voor de problemen van de wereld”
 

En die tekst is niet recent. Hij werd al weer enige tijd geleden gepresenteerd. En bij die presentatie was het geen voorpaginanieuws. Werd er in talkshows niet of nauwelijks over gepraat. Besteedde men er in de sociale media geen aandacht aan. En de boodschap is toch duidelijk. De eraan gerelateerde wereldproblemen als de vluchtelingenstromen krijgen wel de aandacht en zijn – zonder deze aanpak -  nu een schijnbaar onoplosbaar probleem.
 
Het is niet aan mij om in die nieuws een waardeoordeel uit te spreken. Wel presenteer ik beide gebeurtenissen hier om u de gelegenheid te geven dat waardeoordeel voor uzelf wel te bepalen.
 
Overigens degene die deze boodschap opschreef was Paus Franciscus

Stacks Image 112514

Nieuws week 26 (maandag 27 juni tm vrijdag 1 juli 2016)

 
Allereerst een verklaring voor het ontbreken van het nieuws de afgelopen weken, de wonderbaarlijke koeien vermenigvuldiging in Kirgizië en de vernieuwingen van de Faiscca Well.
 
Het ontbrekende nieuws.
Niet dat er geen nieuws was, ook geen onwil om te informeren over de ontwikkelingen. Gewoon een gecrashte computer. Voor Johan die ons nieuws verwerkt naar de website heel vervelend. En mogelijk voor u als belangstellende een ‘gemis’. Het goede nieuws is dat de computer weer hersteld is.
 
De wonderbaarlijke koeien vermenigvuldiging in Kirgizië.

In het nieuws van week 22 maakten wij melding van een donatie voor een koe met de naam “Cees 7”. Voorafgaand aan deze donatie ben ik even nagegaan wat de omvang van de geschonken veestapel was. Daarbij viel het mij op dat alle koeien waarvoor een donatie verstrekt was geschonken zijn als drachtige koe. Alleen kon ik niet vinden waar de kalfjes een bestemming gekregen hadden. Dat was en is immers de opzet. Een bestuurslid van de Stichting Geefeenkoe.nl was zo vriendelijk het na te gaan. En het resultaat is dat er ineens veel meer koeien in Kirgizië rondlopen als resultaat van een donatie door de “Cees kant Stichting” (CKS). Nog niet alle kalveren zijn opgespoord. Wel kan ik melden dat de veestapel waaraan de CKS een bijdrage geleverd heeft is uitgebreid met vier koeien.  Van twee van deze vier staan de foto’s boven dit bericht. Twee kalfjes moeten nog worden opgespoord. Maar deze informatie levert wel een wonderbaarlijke vermenigvuldiging op. Tel even mee. Wij doneerden voor de aanschaf van 9 koeien - en daar komt straks de 10e – “Cees 7” -nog bij. Drie kalfjes werden er al doorgegeven. En met de ‘opgespoorde’ vier erbij betekent het dat de teller nu staat op 16 koeien. En mogelijk worden dat er 18 als de kalfjes van de laatste twee gedoneerde koeien er ook nog bij komen. Een bijzondere- en verstandige aanpak van de Stichting Geefeenkoe.nl. Mogelijk is een drachtige koe wel duurder in aanschaf. Maar feitelijk krijg je er dan twee voor de prijs van één. Stel je die 16 koeien en de families eens voor en je zult je realiseren dat je met zo’n steuntje in de rug iets kunt betekenen voor mensen in een land als Kirgizië. En dat is het waar wij het voor doen.
 
Ontwikkelingen Faisca Well.

In de nieuws loze periode kreeg ik van Wim van den Burg een update over de Faisca Well. De handpomp van het waterpunt aangelegd nabij de Lake Kenyatta Secondary School was vervangen door een onderwaterpomp en het naambord was vervangen. De twee foto’s onder dit nieuws geven een beeld van deze vernieuwing. Op de foto waar Wim ook opstaat is op de achtergrond de watertoren te zien waar met behulp van de onderwaterpomp het water naar toe gepompt wordt zodat het nog beter benut kan worden. En er was al een uitgebreid gebruik van het waterpunt volgens een evaluatieformulier. Uiteraard werd het gebruikt als drinkwater. Maar het water werd ook benut om de sanitaire voorzieningen op de school aan te passen. Daarnaast werd het ook gebruikt om groenten te verbouwen. Er was sprake van het vullen van omstreeks 500 jerrycans per dag. Door de aanpassing wordt dat werk nu verricht door de onderwaterpomp. Opnieuw een vooruitgang. En………..voor Nederlanders niet onbelangrijk het scheelt de school in kosten. Per week omstreeks € 100,--. Feitelijk betekent dit dat de kosten voor dit waterpunt van € 6.000,--  hen per jaar een zelfde voordeel opleveren. Geld dat nu besteed kan worden aan het verbeteren van de omstandigheden op school. Weer dat steuntje in de rug dat telt.
Het al fraaie naambord is vervangen door een naambord dat helemaal bij Faisca past. Modern, aansprekend, kleurig en met symboliek. Bijna te vergelijken met de presentatievorm van haar modeagentschap. Bekijkt u zelf maar: http://fgmodeagenturen.nl/
 

Nieuws week 22 (maandag 30 mei tm vrijdag 3 juni 2016)

 
Deze week aandacht voor koeien en de 100e Vierdaagse van Nijmegen en de mogelijkheid van ‘gratis doneren’
 
Koeien en de 100e Vierdaagse van Nijmegen.

De inmiddels 100e vierdaagse van Nijmegen wordt georganiseerd van dinsdag 19 juli tm vrijdag 22 juli 2016. Via een rondschrijven van Hans Trapman werd ik geïnformeerd over de relatie van het wandelen en koeien. Hans is namelijk behalve een ervaren vierdaagse loper ook bestuurslid van de stichting ‘Geefeenkoe.nl’. Hans heeft al 12 vierdaagse marsen succesvol voltooid. De laatste twee ervan werd hij gesponsord voor de in Nijmegen gelopen kilometers. En die sponsoring leverde twee koeien op voor het project dat de Stichting Geefeenkoe.nl in Kirgizië uitvoert. Om precies te zijn de koe “Nijmegen 1 (koe nummer 366) en “’ Nijmegen 2’ (koe nummer 425). En met de
aanstaande 13
e start hoopt hans dat zijn sportieve inspanning leidt tot “Nijmegen 3’. Het project in Kirgizië verleent steun aan gezinnen met een gehandicapt kind. Veel mensen daar vinden dat die vrouwen niet deugen. Anders zouden ze niet zo'n kind hebben gehad. Op de lokale veemarkt wordt voor zo'n gezin dan een koe gekocht. Een garantie voor een betere toekomst. U leest er alles over op de website (http://www.geefeenkoe.nl/) . Het project is kleinschalig, transparant, er zijn géén strijkstokken. De kosten voor de aanschaf van een koe bedragen € 750,--. In de afgelopen jaren zijn er zo 463 koeien ter beschikking gesteld. De ”Cees Kant Stichting” (CKS) heeft ook haar steun verleend. Zo zijn er de koeien “Cees 1 tm Cees 6” en andere met de namen Anke 2 en Faisca. De foto boven dit bericht is van de CKS-koeien ‘Cees 3’ (koe 175) en ‘Çees 4’ (koe 195). Die koeien werden ter beschikking gesteld in 2011 en 2012.Hans zijn inzet – ondanks een vastgezette rechter enkel, een nieuwe knie en een pen in de heup – kan worden gesteund via de website www.devierdaagsesponsorloop.nl, bij “zoeken deelnemer” invullen Hans Trapman. U komt dan op de persoonlijke pagina van Hans. Om Hans een hart onder de riem te steken maak ik via dit nieuws bekend dat de CKS zijn inzet steunt met een donatie voor een koe met de naam “Cees 7”. Die mag hij voor de start al zien als een waardering voor zijn inzet. Hans geeft invulling aan het motto van de CKS: “Alleen mensen die iets doen veranderen de wereld”. En als je de vierdaagse loopt doe je wat.
 
“Gratis doneren”.

In het verleden heb ik via die nieuws op grote schaal reclame gemaakt voor het ‘gratis doneren’. Dat leverde een mooie bijdrage aan het tegoed op de CKS-rekening. Ondanks het feit dat het ‘online via website’ kopen een sterke groei kent is het bedrag dat wij ontvangen via het ‘gratis doneren’ afgenomen. Het zou kunnen komen doordat de mensen denken dat het niet de moeite waard is bij de aankopen die zij doen. Niets is minder waar. Elke dubbeltje telt en wordt in liefde in ontvangst genomen. In afstemming met de organisatie hebben wij de manier vereenvoudigd waarmee u via uw aankopen de CKS kunt steunen vereenvoudigt. Om herhaling de kracht van de reclame is voegen wij die simpele instructie nog maar een keer toe. En dat het kan werken heb ik deze week ervaren. Ik ontving een volledig anonieme melding van een geslaagde donatie. En die donatie leverde wel € 12,50 op. Doen dus !!!. Bij voorbaat hartelijk dank.

Stacks Image 109493
Stacks Image 106403
Stacks Image 106406


Nieuws week 21 (maandag 23 mei tm vrijdag 27 mei 2016)

 
Draaiorgels in Arnhem deze keer.
 
Draaiorgel dag in het Openlucht Museum.

Afgelopen zondag 22 mei 2016 stonden er weer zeventien draaiorgels opgesteld in het Arnhemse Openlucht Museum. Een verzameling dansorgels dit jaar. Van jong tot oud en van groot tot klein. De vrolijke en specifieke klanken van de orgels waren in het hele park te horen. Bijzonder was het kleinste orgeltje. De heer Jaap de Kwaasteniet liep rond met zijn buikorgeltje en zond bij de muziek die hij handmatig met zijn orgeltje maakte. De foto boven het bericht geeft daar een beeld van. Waarom aandacht voor deze orgels in dit nieuws. De “Cees Kant Stichting” (CKS) verleent sinds 2010 met een jaarlijkse donatie steun aan het Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud (NFDB). En de draaiorgel dag in 2010 was daarvoor de aanleiding. Toen werd in het park de via de inzet van het NFDB gerestaureerde Cello getoond. En nu was “Het Schapekoppie” aanwezig. Ook dit orgel is teruggehaald uit het buitenland en gerestaureerd met steun van het NFDB. Het bijzondere aan de inzet van het NFDB is dat het orgels die naar het buitenland verkocht zijn probeert terug te halen en hier te restaureren. En aan die steun is de voorwaarde verbonden dat die orgels niet meer naar het buitenland verkocht mogen worden. Op die manier blijft het oer-Hollandse draaiorgel behouden voor Nederland. Met name die inzet is ook de reden voor de ondersteuning door de CKS.

Van de secretaris Ries van Beek het verhaal over “Het Schapekoppie”:

“Dit orgel is in 1996 met steun van onze stichting door de Asser Draaiorgelvrienden aangekocht en gerestaureerd.
Het is een 48 toets Bursens-orgel gebouwd in 1938 met als laatste Nederlandse eigenaar de heer G.Perlee in Amsterdam, orgelverhuurder. Het orgel is in de 50er jaren verkocht naar het buitenland aan een rondtrekkend circus in Zweden of Noorwegen. Via Denemarken is het terecht gekomen bij een Duitse handelaar.  In januari 1996 kochten de Asser Draaiorgelvrienden dit orgel aan en lieten het bij Henk Veeningen in De Wijk restaureren. De heer Wiersma in Loppersum schilderde het front. Op de 17e Paasmanifestatie in 1996 van de Asser draaiorgelvrienden werd het gerestaureerde orgel in gebruik genomen. Thans is het orgel in beheer bij de heren Bouwmeester en Van Kooten in Dronrijp. Het speelt regelmatig op manifestaties en verder op uitnodiging.
De naam dankt het orgel aan het feit dat het vroeger eens in Dordrecht verhuurd was. De inwoners van Dordrecht werden ook wel spottend Schapekoppen genoemd. Dus daarom de naam “Het Schapekoppie”. Boven dit nieuws een foto van een deel van het rijkgedecoreerde front van dit orgel

Tweede verhaal gaat over “Roosje”.

“Roosje” is het orgel van het Openlucht Museum. “Roosje” wordt op de draaiorgeldagen altijd geplaats voor de ingang van het museum. En wordt daar met de hand gedraaid. Bij “Roosje” hadden Anna en ik deze zondag een bijzondere ontmoeting. Namelijk met de bouwer van het orgel en zijn moeder. Echte “Perlee’s” uit Amsterdam. “Roosje” is niet eens zo oud. Een jaar of vijftien. Het orgel is gebouwd voor een toneelstuk met de titel: “De Koffer”. Het front van het orgel is gemaakt door de decorbouwer die ook betrokken was bij de uitvoering van het toneelstuk. De rest van het jaar is “Roosje” te vinden in de entreehal van het museum. De foto’s onder het bericht zijn van de bouwer en de bespeler van “Roosje”.
Met genoegen hebben Anna en ik de draaiorgel dag in het museum bezocht. En met ons hebben velen - ondanks het dreigende weer – genoten van dit speciale Nederlandse muziekproduct. Ook hier geven wij weer een bescheiden steuntje in de rug. Het NFDB benut die steun op een mooie manier.
 


Nieuws week 20 (maandag 16 mei tm vrijdag 20 mei 2016).

 
Een vervolg op de informatie over de pilot’s met de druppelirrigatie in combinatie met een solar pomp en zicht op “Ome Joop’s Tour 2016.
 
Druppelirrigatie.

                “I wish to confirm our commitment and appreciation towards the project.
                Funding for the second and third plant was a surprise to us.
                The news was received with a lot of jubilation and happiness.
                We are towards realizing our dreams.”

Deze reactie ontvingen wij begin mei van Enos Matangwe nadat wij als CKS bekend gemaakt hadden een tweede en derde pilot landbouw met behulp van druppelirrigatie ondersteund door een solar pomp, financieel mogelijk te maken. Enos is de voortrekker van de ‘Pioneer Self Help Group Bulechia’ in het gebied East Wanga (west Kenia thv het Victoria meer). In afwachting van de levering van de apparatuur en de installatie ervan, benutten de leden de tijd voor een tussenteelt van mais en bonen. Opvallend daarbij is de gelijkenis met de manier waarop vroeger in het dorp waar ik opgroeide er ook in de groentetuintjes op dezelfde slimme manier gebruik gemaakt werd van de ruimte. In Nederland ging het dan om sla die gepoot werd in het midden van de bedden met de staakbonen. De stokken werden gezet. De slaplantjes werden eerst gepoot en later – na de ijsheiligen – werden de bonen gelegd bij de stokken. Het voordeel bestond erin dat de sla geoogst werd voordat de bonenplantjes met hun ranken tegen de stokken opklommen.

Als aan de foto’s boven en beneden dit bericht te zien gaat het in Kenia op dezelfde manier. Alleen worden er dan bonen verbouwd tussen de rijen mais. Op de foto’s is ook te zien dat het land – omstreeks één hectare groot - door de leden van de zelfhulpgroep bewerkt wordt met de hak om het onkruid te verwijderen. En dat de hele dag. Op blote voeten en bij temperaturen van boven de 30 graden. Zo’n inzet is in Nederland haast niet meer voor te stellen. Maar daar wordt het wel gedaan. En die inzet geeft aan dat de wil er is om de geboden mogelijkheden te benutten en de omstandigheden voor henzelf te verbeteren. Op dit moment wordt die inzet beloond met een maandelijkse vergoeding van omstreeks € 40,--. Laten wij hen toewensen dat de inzet voor de pilot’s ertoe zal leiden dat die opzet na evaluatie uitgebreid zal kunnen worden. De eerste ervaringen waren goed. Er zullen zeker tegenvallers komen. Maar met de ervaringen van de drie pilot’s over een jaar moet het mogelijk zijn te beoordelen of deze aanpak ‘zoden aan de dijk zet’. En daarbij geldt zeker het motto van Cees en de CKS: ‘Alleen mensen die iets doen veranderen de wereld’. Samen met de mensen daar in Kenia proberen wij daar invulling aan te geven via de steun aan hun inzet. Duimen dat het gaat lukken.

 
Ome Joop’s Tour 2016.

De datum van de fietskeuring is al weer bepaald. Zaterdag 16 juli van 11.00 – 16.00 uur zullen de fietsen van de deelnemende 144 meisjes en jongens weer worden gekeurd bij de Mantel fiets superstore in Arnhem - Zuid. De start van de tour zal aansluitend in Arnhem zijn op zondag 24 juli 2016. De deelnemers zijn weer terug in Arnhem op woensdag 3 augustus 2016. Na een sportieve prestatie en met een ervaring voor het leven. Ook dit jaar zal er weer een “Cees Kant Stichting” ploeg deelnemen. Nog niet bekend of dit een jongens- of een meisjesploeg is. De komende weken ga ik mij op de hoogte stellen van de voortgang van de voorbereidingen die al weer in volle gang zijn. Uiteraard zult u over die voortgang via dit nieuws worden geïnformeerd.

De Giro in Arnhem was een groot succes. Maar als je de vergelijking maakt is Ome Joop’s Tour groter dan de Giro start en finish. Een puur Arnhems evenement mogelijk gemaakt door steunverlening vanuit de Arnhemse samenleving. Georganiseerd voor Arnhemse kinderen die er behoefte aan hebben. En begeleid door vrijwilligers die er hun tijd aan geven. En dat al gedurende 65 jaar. De CKS is met trots voor het tweede jaar ploegsponsor van dit puur Arnhemse gebeuren.

Nieuws week 19 (maandag 9 mei tm zaterdag 14 mei 2016)
 
De weergave van “een druppel op een gloeiende plaat” en de uitbreiding van de druppelirrigatie
 
“Een druppel op een gloeiende plaat”

Het nieuws van de vorige week maakte melding van de ingebruikstelling van de Marie-Louise Well. Een bijzonder waterpunt. De foto die er bij geplaats werd laat zien dat het waterpunt met de handpomp is omgeven door een muur. En die muur staat er iet voor niets. Vorige week maakte ik al melding van het medegebruik door de rondtrekkende nomaden. Via overleg en afstemming is dat gebruik geregeld. In die zin dat de nomaden het waterpunt wel kunnen gebruiken. Maar wel op zo’n manier dat hun koeien op ruime afstand blijven aan de andere kant van een zandweg die daar in de buurt van het waterpunt loopt. Verder is de deur in de muur rond het waterpunt gesloten van 17.00 uur tot 07.00 uur. En om het nakomen van de afspraken te controleren is er overdag en ’s nachts een bewaker van de school die toezicht houdt op het gebruik van het waterpunt. Het water is tot op dit moment gratis. Wel wordt door de school die ook het beheer van het waterpunt verzorgt overwogen om een bescheiden vergoeding te vragen voor een jerrycan van 20 liter.

Aan alles is te zien dat water als eerste levensbehoefte waardevol is. Niet alleen in Kenia maar overal ter wereld. En zoet water is maar beperkt beschikbaar en dus kostbaar. De laatste weken informeren de media dat er een dreigend gebrek aan water ontstaat. Zowel in de arme agrarische landen in Afrika als in de zicht ontwikkelende en ontwikkelde landen elders in de wereld. Er worden al artikelen geplaatst over voedselhulp voor Afrika. En in India is er sprake van vluchtelingenstromen omdat in het gebied van herkomst er geen of onvoldoende water is. En het morbide is dat ik in één artikel las dat de bijna zekerheid van voedselhulp weleens de reden kan zijn dat er aan de echte aanpak van het probleem - voorzien in een goede watervoorziening – door het lokale bestuur, niet voldoende aandacht wordt besteed.
Laat ik u via dit nieuws dan bedanken voor de steun die de “Cees Kant Stichting” (CKS) direct of indirect van u mocht ontvangen voor het realiseren van veertien waterpunten in Lamu District (Kenia) in de afgelopen drie jaren (2013  tm 2015). Die dank is voor ieder van u individueel. Maar zeker ook voor De ASN-Foundation, de Rabobankorganisatie Share4More, Het bestuur van de Stichting Arnhemse Noden en de organisatie Wilde Ganzen. Om nog eens te laten zien hoe dat resultaat eruit ziet treft u in twee plaatjes de weergave van dit resultaat. Veertien goed functionerende waterpunten. Gerealiseerd door de inzet ter plaatse van Wim van den Burg en zijn mensen. En voor het overgrote deel voorzien van namen van vrouwen die in het leven van Cees een belangrijke rol speelden. Marie-Louise heeft de foto van ‘haar waterpunt’ op haar Facebookpagina geplaatst. Bekijk daar de reacties.
 
Druppelirrigatie.

Met ontroerende dankbaarheid is er vanuit West Kenia gereageerd op de uitbreiding van de pilot waarbij via een solarpomp, een voorraadvat en een leidingenstelsel met ventielen voor druppelirrigatie steun verleend wordt aan het verbeteren van de opbrengst van de landbouwproductie. Er wordt hard gewerkt. Zodra daar aanvullend nieuws over is, leest u dat uiteraard in dit nieuws.
Nieuws week 15 (maandag 11 april tm vrijdag 15 april 2016)
 
Opnieuw beschouwend nieuws. Trefwoord: ‘eerlijk delen’
 
Eerlijk delen.
 
Op meerdere manieren wordt er in het algemeen gepleit voor eerlijk delen. Mogelijk wordt er aandacht aan geschonken omdat de werkelijkheid zo is dat er geen sprake is van een eerlijke verdeling. Kenmerkend voor deze situatie zijn de woorden ‘voordelen’ en ‘nadelen’. Een ‘voordeel’ betekent geluk hebben en iets meer krijgen. Een ‘nadeel’ is in te vullen als een tegenvallen en minder hebben. Een Nederlands gezegde spreekt uit dat eerlijk delen geen norm is. Het gezegde luidt:
 

“Eerlijk zullen wij alles delen, maar ik wel een beetje meer dan jij”

En kennelijk is de praktijk niet alleen in Nederland zo. De koppen van het financieel-economische nieuws van de laatste weken maken dat nog eens duidelijk. Maken ook duidelijk dat Nederland daarin een bijzondere rol vervult. Ik noem een paar berichten koppen:
“Topfirma’s” stallen honderden miljarden in ‘belastingparadijzen’
Nederland ligt dwars bij aanpak belastingontwijking
Hogere boete in Nederland op zwart vermogen na de “Panama Papers”
Minder belasting voor multinationals dankzij de Nederlandse fiscale rotonde
Belastingdienst:
leuker kunnen wij het voor u niet maken
maar
wel voor multinationals en internationale popsterren.

 
Duizelingwekkende bedragen worden genoemd in de berichtgeving. Belastingontwijking – het zoeken naar de mazen in de wet – mag. Wordt zelfs goedgepraat. Belastingontduiking is streng verboden. Maar duidelijk blijkt ook dat er nauwelijks een scheidslijn is tussen het ontwijken en het ontduiken. Ook blijkt dat het volgens de deskundigen nauwelijks mogelijk zal zijn om verandering te brengen in deze toch duidelijk ongewenste situatie. Iedereen doet er namelijk aan mee. Heeft daarbij een belang. En Nederland als het vaak braafste jongetje uit de klas met het moraliserende vingertje, speelt klaarblijkelijk een hoofdrol bij het faciliteren. Zal er iets veranderen. Waarschijnlijk niet. De belangen zijn te groot. Feitelijk is de praktijk van het eerlijk delen de volgende:
 
“Eerlijk zullen wij alles delen, wij de bevoorrechten de rijkdom en de minder bedeelden de armoede”.

 

Hoe lang zal het nog duren voor het duidelijk wordt dat deze ongelijke verdeling mede de oorzaak is van veel onrust op onze mooie aarde. De situatie is niet nieuw. Al in 2013 – bij het behandelen van het belastingplan voor de Europese Unie voor 2014 – 2020 -  trok Godfrey Bloom, een Britse Europarlementariër van de Europe of Freedom and Democracy Group in het parlement, van leer met een korte toespraak over dit onderwerp van één minuut.

https://www.youtube.com/watch?v=oRw39Ju4xFw

Een bijdrage die in het Europese Parlement niet zo vaak te horen zal zijn. Extreem zelfs. Maar wel een die aangeeft dat de gekozen vertegenwoordigers die het bestaande systeem zullen moeten veranderen er deel van uitmaken en zelf ook de nodige voordelen kennen. Feitelijk is er sprake van een situatie die vergelijkbaar is met die van Baron van Munchausen. Die in een netelige situatie verkeerde toen hij in een moeras wegzakte en er geen andere oplossing was dan dat hij zichzelf aan zijn haren eruit trok. Wie weet is dat de oplossing.
 
In de tussentijd beschikken wij als “Cees Kant Stichting” over een jaarbudget van om en nabij de € 20.000,--. Een overzichtelijk bedrag met een beperkt aantal nullen. Onder ons motto: “alleen mensen die iets doen veranderen de wereld” zullen wij blijven doorgaan met onze inzet van het steuntje in de rug. Het budget zal daarvoor worden ingezet. En dat direct. Zonder kosten. Met de praktische ervaring dat het in de meeste gevallen werkt. Een bijdrage hoe bescheiden ook aan: Eerlijk delen.
Deze week geen foto’s bij het nieuws. De inhoud zal het moeten doen.
 

Nieuws week 14 (maandag 4 april tm vrijdag 8 april 2016)
 
Geen nieuws in de normale betekenis van het woord. Even de gelegenheid stil te staan bij het thema ‘veranderen’
 
‘Veranderen’ – en verandering

Zonder het direct te beseffen is elke dag anders.
De natuur ‘verandert’ door de voortdurende – haast ongemerkte – opvolging en afwisseling van de seizoenen. Maar ineens is het wel ‘lente’ of ‘herfst’. De natuur verandert binnen die cyclus ook op een andere manier. Een verandering die wij door ons doen en laten beïnvloeden. De foto boven dit bericht die een bloem laat zien met daarop een insect rond Kerstmis is daar een voorbeeld van.
De ‘verandering’ is ook te zien in het gedrag van de dieren. Ineens vormen zij koppels en zijn ze samen druk bezig met het bouwen van een nest. Soms op onmogelijke plaatsen. Een voorbeeld daarvan is het duivenpaar die het dak van de kast op het balkon van ons appartement kozen als hun nestplaats. In eerste instantie was dat geen succes. De wind waaide de ijverig aangesleepte takjes gewoon weg. Ik was zo vrij die situatie te ‘veranderen’ door met behulp van een stuk elektriciteitsdraad een stabieler nest te realiseren. Tot volle tevredenheid van het duivenpaar. Er wordt inmiddels al twee weken gebroed. De onder dit bericht geplaatste foto geeft een beeld van deze ‘verandering’.

Ook in de door Cees zo geliefde “Steile Tuin” in het park Sonsbeek is de aanstaande ‘verandering’ te zien. De beplanting verkeert nog steeds in de ‘aangeharkte’ winterse staat. Maar er bloeien al narcissen. En je weet dat de transmissie naar de bloemenpracht eraan zit te komen. Ook die situatie is gevat in een foto onder dit bericht.
En dan is er nog de ‘verandering’ die het bestuur van de “Cees Kant Stichting” probeert te bewerkstelligen. De ‘verandering’ door het steuntje in de rug. In de hoop en verwachting dat die tijdelijke- of eenmalige steun de opmaat kan en mag zijn naar een verdere ontwikkeling op eigen kracht. Die inzet is verwoord in de zinspreuk van Cees die wij dankbaar gebruiken om aan te geven dat ‘doen’ – een eerste stap zetten – en ‘veranderen’ in positieve zin onlosmakelijk bij elkaar horen. En wij kunnen en mogen dat doen met uw (morele) steun. Hartelijk dank daarvoor. Die steun stimuleert.
 
Stacks Image 88411
Nieuws week 13 (maandag 28 maart tm vrijdag 1 april 2016)
 
Vandaag (vrijdag 1 april) kun je voelen dat de Lente begonnen is. Aandacht voor een vervolg op de pilot met de solar pomp icm de druppelirrigatie en voor de mogelijkheid een vijfdaagse reis naar New York te verdienen.
 
Vervolg pilot: Solar pomp icm druppelirrigatie.

Sinds augustus 2015 is er in dit nieuws al een aantal keren informatie verstrekt over de pilot met de Solar pomp icm druppelirrigatie. De vraag was aanvankelijk om steun te verlenen voor de aanschaf van een dergelijke installatie of installaties in het gebied (West Kenya nabij het Victoriameer) waar ze zelfhulpgroep Bulechia activiteiten op het gebied van duurzame landbouw ontplooit. De kosten van een installatie voor een grondstuk van 1 hectare waren € 4.000,--. De grondeigenaar zou zelf een bedrag van € 1.000,-- bijdragen. Er kon € 2.000,- geleend worden van het bedrijf dat de installatie levert en de “Cees kant Stichting” (CKS)werd een bijdrage gevraagd van € 1.000,--.Volgens de berekeningen van het voordeel zou de installatie een groot voordeel opleveren. Gevraagd naar de rente op de lening bleek die 20 % te bedragen. En zelfs met dat rentepercentage zou het meer dan renderen. In afstemming met Theo Kiewiet – hij is onze partner in dat gebied - hebben wij het anders geregeld. Voor een eerste pilot stelde de CKS in augustus 2015 een bedrag van € 4.000,-- beschikbaar. Een grondeigenaar stelde zijn grond beschikbaar. Tien leden van de zelfhulpgroep zouden de grond bewerken en de installatie opbouwen en bedienen. De voorgerekende voordelen zijn gehalveerd en dat resultaat is nog een keer gehalveerd. En met die berekening zou er een maandelijks inkomen zijn voor ieder van de leden van de zelfhulpgroep en kon het beschikbaar gestelde bedrag voor de installatie in drie jaarlijkse termijnen worden terugbetaald. Als die opzet slaagde zou er over drie jaar een grondeigenaar zijn die nog zeker zeven jaar van de installatie gebruik zou kunnen maken en er was weer geld voor een nieuwe installatie. Zo is de piot gestart. De afgelopen weken zijn de resultaten over et eerste half jaar gerapporteerd. In het begin waren er tegenslagen. Hoe gek het ook klinkt was de oorzaak TEVEEL regen. Een deel van de eerste oogst mislukte. Maar de totale opbrengst van het eerste half jaar was zodanig dat het inkomen van de tien leden van de zelfhulpgroep er was. Er was daarnaast geld voor het bewerken van de grond en de start van de tweede teelt. En………… !!!! de bedragen voor het terugbetalen zijn ook gereserveerd. In nauw overleg met Theo Kiewiet en het bestuur van de CKS is besloten om de pilot uit te breiden met nog eens twee installaties. Het daarvoor bestemde bedrag is deze week overgemaakt. En in Kenya zijn de betrokkenen al aan het werk. De foto’s boven en onder dit nieuws geven een beeld van deze uitbreiding. Laten wij hopen dat deze stimulans het geloof in eigen kunnen daar in Kenya vergroot. U hoort er beslist meer over.
 
De vijfdaagse reis naar New York.

Die prijs kan gewonnen worden als je deelneemt aan de stemming voor de “Museumprijs 2016”.
Er zijn drie herinneringsmusea genomineerd. En één van de genomineerden is het “Nationaal Monument Kamp Vught”. Sinds begin dit jaar steunt de CKS dit museum met een jaarlijkse bijdrage. Dat is een vervolg op de ervaring toen de deelnemers aan de 65e editie van Ome Joop’s Tour in 2015 dit monument bezochten. Een indrukwekkende ervaring hoe de kinderen dit bezoek beleefden. Dit museum en speciaal de herinnering die levend gehouden wordt aan de ruim 1200 kinderen die vanuit dit kamp gedeporteerd werden via Westerbork naar de vernietigingskampen in Duistland en daar om het leven gebracht werden, verdient de “Museumprijs 2016”. Zelf heb ik mijn stem al uitgebracht via de volgende link, klik op de foto.
Stacks Image 85437
Van harte nodig ik u uit hetzelfde te doen. En dan die 5-daagse reis naar New York. Twee kansen voor u als u stemt. In de eerste plaats kunt u de gelukkige zijn. Tweede mogelijkheid is dat ik de prijs win. En dan kunt u vervolgens de reis winnen in de prijsvraag die ik organiseer. Met als hoofdprijs de door mij beschikbaar gestelde vijfdaagse reis. Laten wij ervan uitgaan dat linksom of rechtsom de reis bij een van ons terecht komt. En met de opbrengst van de prijsvraag - als ik de reis win - kan er mogelijk weer een bijzonder steuntje als extra verleend worden.
 

Beleef de Lente.

Nieuws week 12 (maandag 21 maart tm vrijdag 25 maart 2016)
 
Drie onderwerpen deze week met voortgangsinformatie over zaken die de afgelopen weken aan de orde kwamen en die op dit moment spelen. Het vervolg op het rapport van de “Technasium Dames” over de Neemboom. Het “100e Bankje”. De ontwikkelingen rond de solarpomp icm de druppelirrigatie.
 
Het vervolg op het Neemboom rapport.

De “Technasium Dames” hebben hun rapport gepresenteerd. De opdrachtgever - een Nederlandse stichting werkzaam in Kenya – heeft zich waarderend uitgelaten over de opzet en de inhoud. De “Dames” en de stichting plegen overleg op welke wijze hun voorstellen – de Neemboom verspreiden over Kenya en informatie verstrekken over het gebruik van de producten van de neemboom als medicatie tegen malaria – uitgevoerd kunnen worden op die plaatsen waar de stichting actief is in Kenya. Daarnaast zoeken zij naar andere mogelijkheden om de verspreiding van de neemboom te bevorderen. Ieder die hen daarbij kan helpen mag zich bij mij melden. Hun voorstel voor de verspreiding is simpel en effectief. De zaden worden verspreid met de instructie hoe die zaden op te kweken tot jonge Neemboomplanten. Help mee om dit idee in de praktijk waar te maken.
 
“Het 100e Bankje”
Afgelopen donderdag werd door TV Arnhem de 100e aflevering van het programma “Het Bankje” uitgezonden. In het nieuws van afgelopen week werd er aandacht besteed aan de opnamen voor die uitzending. De “Cees kant Stichting” (CKS) en ikzelf hebben een band met dit programma en de maakster. Die is ontstaan bij de opnamen voor de 20e uitzending in januari 2013. Een bijzonder gesprek. Zo bijzonder dat de link naar de Youtube-versie nog steeds op de homepage van de CKS staat. De 100e uitzending is  
voor het overgrote deel een selectieve terugblik van de bedenkster en de presentator/interviewster van het Programma: Angelique van den Berg. Met twee speciale gasten. Één van die gasten was ik. Velen van u hebben niet de gelegenheid gehad het lokaal uitgezonden programma te bekijken. Om die reden staat de Youtube versie hiernaast op de site. Het vraaggesprek met mij zit in het eerste deel van het programma.

Project Solar pomp icm druppelirrigatie.

In het nieuws van week 10 werd de voortgang van het pilotproject gemeld aan de hand van een tussenevaluatie. De ontwikkeling is dat er nu afgestemd wordt over een mogelijke uitbreiding van de pilot. De afgelopen weken is er sprake van druk e-mailverkeer tussen Nederland (Ameland – Theo Kiewiet) en Kenya (Bulechia – Enos Matangwe. De pilot wordt uitgevoerd op het land van Ernest Wabwalaba. Hij wordt bij de werkzaamheden geassisteerd door 10 jonge agrariërs van de Pioneers Self Help Group van Bulechia. Uit de tussenrapportage blijkt dat de tien assistenten een inkomen genereren uit hun inzet. Daarnaast reserveert de landeigenaar als overeengekomen een deel van de opbrengst om de donatie voor de installatie in drie jaar te kunnen terugbetalen. Dit laatste biedt de mogelijkheid dat met dat geld dan weer een nieuwe installatie kan worden aangeschaft. En de gebruiker Wabwalaba wordt dan eigenaar van de installatie en kan die nog een jaar of zeven gebruiken om zijn levensomstandigheden te verbeteren en uiteraard middelen opzij te zetten om dan ook weer een nieuwe installatie aan te schaffen. Een simpel idee. Daarom ook een pilot. Maar de tussenrapportage geeft vertrouwen. Zowel wat betreft de opbrengst alsook wat betreft de reservering voor de eerste termijn terugbetaling. Twee landeigenaren hebben zich gemeld om in aanmerking te komen voor een vervolg op deze pilot. De condities zijn gelijk aan de opzet van de eerste verstrekking. De puntjes worden op dit moment op de “i” gezet. Ik hoop binnenkort te kunnen melden dat de pilot wordt uitgebreid van één naar in totaal drie installaties.
De foto’s boven en onder dit nieuws laten de aanplant en oogst van de eerste aanplant zien. En het gereed maken van de grond voor de vervolg aanplant.  Er kan resultaat bereikt worden. Zaak is het aanwezige water op een eenvoudige manier bij de planten te krijgen. De installatie van de solarpomp icm de druppelirrigatievoorziening is zo’n manier.
 
Stacks Image 79412
Nieuws week 11 (maandag 14 maart tm vrijdag 18 maart 2016)
 
De “Technasium Dames” presenteren hun rapportage en volgende week wordt via TV-Arnhem het “100e Bankje” uitgezonden.
 
Rapportage “Technasium Dames”

Het begon met een telefoontje op 2 november vorig jaar. Lisa belde mij met een vraag over de Neemboom. Zij had informatie daarover gelezen op de CKS-website. De vraag was of zij in het kader van een project mij daarover kon interviewen. Samen met de drie anderen waarmee zij werkte aan dit project. Omdat ik dacht dat Lisa en de anderen student waren van het gymnasium in Arnhem zegde ik toe wel naar hun toe te

komen. Zij was verrast. Kort daarop begreep ik waarom. Het Calandlyceum waar Lisa, Angela, Ashika en Alisha de “Technasium-opleiding” volgen is gevestigd in Amsterdam-West. Anna en ik zijn de 11
e november 2015 in Amsterdam geweest. Een heel interessante ontmoeting met de “Technasium Dames” en hun begeleidende docent, de heer Gast. Vervolgens hebben zij gewerkt aan het project dat zij uitvoeren in op dracht van de Stichting Wereldschool. En vandaag is de grote dag. Zij presenteren hun uitgebreide rapportage in het Engels. En zij komen daarbij met een concreet voorstel: Verspreid de Neemboom in Kenya en informeer de Kenianen over de medicinale mogelijkheden die de Neemboom biedt om malaria te bestrijden. Voor de verspreiding is hun idee de neemboomzaden die in het gebied waar Wim van den Burg werkt voorkomen te verspreiden. Met daarbij in stripvorm de instructie hoe deze zaden op te kweken zijn tot neemboomplanten. Voor het gebruik van met name de bladeren hebben zij ook een strip gemaakt. Vanmorgen nog stuurde Wim van den Burg een e-mail met daarbij een foto van de Neemboom zaden en de bladeren. Er blijken twee soorten Neembomen. De ene soort met de bruine zaden levert nu rijpe zaden. De andere bomen met de witte zaden leveren zaden in arpil/mei. En dan is de medicinale werking van de bruine zaden groter dan die van de witte. Eerst het resultaat van de presentatie en de waardering van de opdrachtgever vandaag afwachten en wie weet wat er dan met het voorstel van de “Technasium Dames” nog gedaan kan worden. Voorlopig zijn zij wel een voorbeeld van mensen die iets doen en die (mogelijk) de wereld een beetje kunnen veranderen. De foto van de zaden en de beide instructie strips zijn boven het nieuws geplaatst.
 
Het “100e Bankje”

“Het Bankje” in Arnhem is een programma van TV-Arnhem naar een idee van Angelique van den Berg. Zij is vier jaar geleden begonnen met het programma. Daarbij nodigde zij mensen uit die zij tegenkwam op straat om plaats te nemen op een bankje ergens in Arnhem. Het gesprek dat zij voerde met de gast werd later uitgezonden via TV-Arnhem. Zelf was ik de gast van Angeliique in december 2012. Gelet op de tijd van het jaar stond het bankje toen heel comfortabel in De Witte Villa in het park Sonsbeek. De opname van ons gesprek is als 20e aflevering in januari 2013 uitgezonden. Mede door de opzet van het programma en de vraagstelling van Angelique is dat een bijzondere uitzending geworden. Voor het eerst na het overlijden van onze Cees heb ik in het gesprek heel open gesproken over de effecten van zo’n verlies. Toen ik het zelf terugzag en hoorde schrok ik een beetje. Het was wel een heel persoonlijk verhaal. En dat dan op de TV. Weliswaar lokaal, maar er bleken wel veel mensen naar gekeken te hebben. De reacties waren heel positief. En mede om de inhoud en de reacties is dit interview op de CKS-website geplaatst. En daar staat het nog steeds op. Recent heeft het op de homepage een nieuwe plaats gekregen. Niet te missen.

En als u het nog niet zag. Van harte uitgenodigd het te bekijken.  Nu na vier jaar en een onderbreking door een ziekteperiode is Angelique toe aan haar ‘100
e uitzending’. Ik werd aangenaam verrast door een uitnodiging daarbij als gast aanwezig te zijn. Gisteren zijn in Café Mahler – de locatie waar de ‘Bankjes de laatste tijd worden opgenomen – de opnamen geweest. Twee gasten. Een terugblik op vier jaar “Bankjes” en uiteraard ook een interview met de maakster: Angelique. De sfeer bij de opnamen was ontspannen. En ik ben ervan overtuigd dat het eindproduct de moeite waard zal zijn om er naar te kijken. De Arnhemmers kunnen dat doen volgende week donderdag op TV-Arnhem. De lezers van dit nieuws van buiten Arnhem beloof ik dat de YouTube link van de uitzending volgende week in het CKS-nieuws zal staan. De foto onder het nieuws geeft een beeld van de opnamen van het gesprek met mij.
Dit keer was het een ‘feestgesprek’ met een serieuze achtergrond.  

 
Angelique bedankt voor dit stadsbeeld in gesprekken met inwoners gedurende vier jaar.

Nieuws week 10 (maandag 7 maart tm vrijdag 11 maart 2016).
 
De afronding van het Neemboom project en de eerste resultaten van de solarpomp met de druppelirrigatie.
 
Afronding Neemboomproject.

Vanmiddag ontving ik als CC-geadresseerde een E-mail van de “Neemboom girls” van het Calanlyceum – afdeling technasium – uit Amsterdam. Zij werken aan de afronding van hun project. Op 17 maart is er de presentatie aan de opdrachtgever Worldschool. Onderdeel ervan is het voorstel Neemboomzaden te distribueren in combinatie met een instructie in strip versie hoe deze zaden te laten ontkiemen en vervolgens op te kweken tot volwaardige Neemboomplanten waarvan de producten (bladeren, bast en zaden) benut kunnen worden als ‘volksmedicijn’ om malaria te bestrijden. “Neemboom dames” alle succes met de presentatie van de resultaten van jullie project. Hoop dat het project aan jullie verwachtingen voldaan heeft. En heb er vertrouwen in dat via jullie presentatie de verspreiding van de Neemboom in gang gezet zal worden. Met als resultaat dat het gebruik van de middelen die hij levert de malaria op een natuurlijke wijze bestreden zal kunnen worden. Zie uit naar het eindresultaat van jullie presentatie.
 
Tussenevaluatie van het pilotproject solarpomp icm druppelirrigatie.

Deze week ontving ik ook de eerste evaluatie van het solarpomp icm druppelirrigatie pilotproject in West Kenya. Een tiental leden van de ‘Pioneer Self Help Group – Bulechia’ rapporteren over de gang van zaken sinds de start van de pilot in september 2015. En het positieve nieuws is dat de eerste ervaringen positief zijn. Ondanks de tegenslag van heftige regens in het plantseizoen – dat is dus ook Kenya onder de invloed van El Ninjo – is in het eerste half jaar de geprognotiseerde opbrengst (bijna) gerealiseerd. Een tiental betrokken jonge agrariërs hebben een redelijk inkomen weten te realiseren. En er is ook – overeenkomstig de voorwaarden van de pilot – geld opzij gezet kunnen worden om na drie jaar het beschikbaar gestelde bedrag voor de installatie terug te betalen zodat weer een nieuwe installatie aangeschaft kan worden. Dit is een hoopgevend resultaat. Zeker omdat er in het eerste half jaar ook tegenslagen waren. In de eerste plaats de overvloedige regens. Een deel van de aanplant van uien en knoflook ging verloren. Vervangede producten werden geplant en geoogst. Daarnaast hebben de jonge landbouwers ervaring opgedaan hoe met deze nieuwe methode van planten, verzorgen en oogsten om te gaan. Vol vertrouwen wordt er gestart met de tweede aanplant. De verwachting is dat de opbrengst van het eerste half jaar overtroffen zal kunnen worden. Het bestuur van de “Cees Kant Stichting” bestudeert de rapportages en zal bezien of op korte termijn een uitbreiding van deze pilot mogelijk is. Dit om te laten zien dat de eigen inzet aanvullende steun verdient en om meer praktijkervaring (en vooruitzichten) aan te bieden aan de betrokken leden van de zelfhulpgroep Bulechia.
 
De strip boven dit bericht geeft een beeld van de boodschap hoe je de zaden van de Neemboom laat kiemen en verzorgt tot een volwassen plant. De foto geeft het resultaat weer van de praktijkproef die Theo Kiewiets ondernomen heeft om de Neemboom te introduceren in het westen van Kenya. De strip kan dus werken. De twee foto’s onder het nieuws geven een beeld van de knoflook aanplant op het veld van de druppel irrigatie akker en van het leidingensysteem dat de druppelirrigatie mogelijk maakt.


N.B.: Het ‘gratis doneren’ tbv de “Cees Kant Stichting”

bij aankopen via webshops kan nu nog eenvoudiger.
Ga naar www.goededoelshop.nl en log in met
Gebruikersnaam:    
ceeskant
Wachtwoord:            
cees6835jt
Probeer het ook eens.

 

Nieuws week 9 (maandag 29 februari tm vrijdag 4 maart 2016)
 
Een extra dag in deze week en een bijzondere ervaring bij de Rabobankvestiging Oss/Bernheze.
 
Bijeenkomsten in Heesch en Oss.

Een aantal weken geleden werd ik gebeld door Paul van Tuijl, accountmanager bij de Rabobankvestiging Oss/Bernheze. Hij belde in zijn hoedanigheid als ambassadeur van het Rabobankpersoneelsfonds Share4More (S4M). De vraag was of wij als CKS onze medewerking wilden verlenen aan een wervingsactie voor donateurs bij de medewerkers van deze vestiging van de Rabobank. De medewerking werd uiteraard toegezegd. En er werd een afspraak in de agenda’s gezet voor een bijeenkomst in Heesch op dinsdag 1 maart en in Oss op donderdag 3 maart.

Afgelopen dinsdag zijn bestuurslid Marnix Kaspers en ik samen onderweg gegaan naar Heesch. Ruim voor aanvang de bijeenkomst maakten wij daar kennis met Paul en zijn collega Willy van der Loop. De voorbereide presentatie werd getest en geladen. Uitgenodigd waren de al bestaande donateurs van S4M op die locatie. Onder hen een voor ons heel speciale donateur; Hanny Buteijn. Zij was het die in 2013 onze aanvraag om een bijdrage uit het S4M fonds steunde. En die aanvraag bleek de doorbraak in een tot dan toe moeizaam proces om fondsen te werven voor “Het Watersprookje”. In één keer konden er met de € 12.000,-- die wij ontvingen de eerste twee waterpunten – de “Future Well” en de “Connection Well” -  gerealiseerd worden. De ambassadeurs beschikten over prachtig promotiemateriaal. Met name het filmpje breng ik graag onder uw aandacht. Vraagt maar vier minuten van uw tijd. Maar zegt in vier minuten weer dan woorden in vier uur duidelijk kunnen maken.

Zie:
https://www.youtube.com/watch?v=de30vWMGITM

Aansluitend hebben wij onze praktijkervaring met S4M gedeeld met de aanwezigen. Het S4M fonds is ontstaan bij een inzameling onder het Rabobankpersoneel na een ramp in 2004. Daarna heeft het zicht ontwikkeld tot een fonds van en door het personeel. Specifiek gericht op kleinschalige projecten rond watervoorziening en educatie. Er zijn veel parallellen te trekken tussen het S4M fonds en de CKS. Met als groot verschil dat S4M groot is en CKS klein. Een uniek gegeven dat een grote organisatie als de Rabobank daarover beschikt. In onze presentatie hebben wij als handreiking voor de donateur werving onder de collega’s in Heesch en Oss de aanpak gepresenteerd van een adjudant van politie in 1970 toen ik daar op 1 maart als nieuweling mijn intrede deed bij de gemeentepolitie Arnhem. Ook ik werd ontvangen en welkom geheten door de adjudant Zijlstra. Een vaderfiguur die de nieuwelingen opving en wegwijs maakt. Een vriendelijke ontvangst. Maar wel een waarbij je pas weer de kamer verliet nadat je lid was geworden van de politiesportvereniging en …………….. nadat je je aangemeld had als bloeddonor. Zo ging dat toen. Het resultaat van zijn werkwijze was wel dat het Arnhemse politiekorps in de jaren 70 een bestand aan bloeddonoren had van 450 op een totale personele sterkte van omstreeks 500 man. Stel je eens voor dat die aanpak in 2016 ook bij de Rabobank toegepast zou worden. Geen jaarlijks te besteden budget van € 625.000,-- (wat al heel mooi is), maar van € 48.000.000,--. Dat bedrag wordt in het filmpje genoemd als alle Rabo-medewerkers donateur zouden zijn. Wie weet wordt de werkwijze van de genoemde adjudant opgepakt. Zou een mooi resultaat zijn van de CKS-presentatie in Heesch. Tevreden over de reacties zijn Marnix en ik na afloop van de bijeenkomst teruggereden naar Arnhem.

Donderdagmiddag was er een herhaling in Oss. Weer een aantal betrokken medewerkers als gehoor. Alleen was het verhaal van de adjudant Zijlstra nu geen verrassing meer. Dat verhaal met de speciale aanpak had zich al rondverteld. De CKS-bijdrage in Heesch had al effect gehad. Na een uiterst genoeglijk samenzijn blaakten de aanwezigen van enthousiasme om hun kennis te delen met hun collega’s om op die manier het aantal donateurs van S4M te vergroten. Allerlei suggesties voor praktische acties gingen er over tafel.

Tot dinsdag kende de vestiging Oss/Bernheze een aantal van 58 donateurs. Ik laat mij graag verrassen door het resultaat van de actie “member gets member”. En mijn gevoel zegt dat de actie wel eens een verdubbeling zou kunnen opleveren. U hoort wat het resultaat per 1 april is. En dat is geen grap.
Boven het nieuws ziet u een tweetal foto’s. Op de foto gemaakt in Heesch is Hanny te zien samen met Marnix. De andere foto geeft een overzicht van de presentatie van het ambassadeursdeel door Paul in Oss.  Onder het nieuws een foto van de twee waterpunten die met steun van S4M in Kenia (Lamu District – omgeving Mpeketoni) gerealiseerd zijn.
 


N.B.: Het ‘gratis doneren’ tbv de “Cees Kant Stichting”

bij aankopen via webshops kan nu nog eenvoudiger.
Ga naar www.goededoelshop.nl en log in met
Gebruikersnaam:    
ceeskant
Wachtwoord:            
cees6835jt
Probeer het ook eens.

 

Nieuws week 8 (maandag 22 februari tm vrijdag 26 februari 2016).
 
Een week van oppassen en daarbij ervaren en van voorbereiden.
 
Oppassen en ervaren.
Deze week passen Anna en ik op een poes en een huis in de buurt van Rotterdam. Die gelegenheid benutten wij om het museum Boymans van Beuningen en de stad Gouda te bezoeken. En bij toeval worden je dan een aantal wijsheden uit de vroege middeleeuwen aangeboden. Spreuken die hun kracht nog niet verloren  hebben. De foto boven dit nieuws van een schilderij uit 1531 is van de hand van de Nederlandse schilder Jan van Scorel. De titel “portret van een scholier”. Wij zagen dit schilderij in het museum. Volgens de aanvullende informatie een scholier van 12 jaar oud die les krijgt op de Latijnse school. Latijn werd destijds geleerd door o.a. zinspreuken uit het hoofd te leren. De jongen deed dat aan de hand van de adviezen uit een spreukenboekje van Erasmus. Schrijf datgene wat je wilt leren kort en bondig op en bevestig het op een plaats waar je het regelmatig ziet en leest. Zo heeft de jongen zo’n tekst van een spreuk op een briefje in de hand. Hij kan de tekst lezen. Degene die het schilderij bekijkt kan de tekst door het papier heen in spiegelschrift bekijken. De Nederlandse betekenis van de tekst: “De Heer geeft alles, maar heeft er niet minder om”. Een tweede tekst, ingekerfd in steen, is aan de onderkant van het schilderij te lezen. Die spreuk maakte deel uit van een in die tijden heel populair spreukenboekje van de hand van Erasmus. Daar staat: “Wie is rijk ?. Hij die niets begeert. Wie is arm ?. De gierigaard”.
En dan neem je een dag later in het museum van Gouda - waar een tentoonstelling over Erasmus vroeger inwoner van Gouda is ingericht - kennis van de humanistische opvattingen van deze grote Nederlandse geleerde. En wat is nu de ervaring. De wijsheden uit het verleden gaan nog steeds op. Wij danken degen die ons steunen dat zij naar deze wijsheden handelen. Dat geeft ons de mogelijkheid de steuntjes in de rug te geven anno 2016. Het nieuws van vorige week geeft deze activiteiten weer.
 
Voorbereiden.
Tijdens het oppassen bereid ik mij ook voor op de bijdrage aan de personeelsbijeenkomsten van de vestiging van de Rabobank in Oss. Volgende week op 1 en 3 maart assisteren wij als CKS-bestuur bij het werven van donateurs voor het personeelsfonds van Rabobank “Share4More”. Een kleine tegenprestatie voor de zeer gewaarde steun via een donatie voor twee waterpunten in 2013. Hannie Butein werkzaam bij deze bankvestiging, was destijds degene die onze aanvraag steunde. Vandaar deze tegenprestatie. Volgende week in het nieuws het resultaat.


N.B.: Het ‘gratis doneren’ tbv de “Cees Kant Stichting”

bij aankopen via webshops kan nu nog eenvoudiger.
Ga naar www.goededoelshop.nl en log in met
Gebruikersnaam:    
ceeskant
Wachtwoord:            
cees6835jt
Probeer het ook eens.

 

Nieuws week 7 (maandag 15 februari tm vrijdag 19 februari 2016)
 
Een korte tussenbalans van het merendeel van de activiteiten. In de praktijk van de inzet van de “Cees Kant Stichting” (CKS) wordt een tendens zichtbaar: water en water gerelateerde zaken en kinderen. Dat blijkt als je terugkijkt naar de activiteiten. Volg mij daarbij in dit nieuws.
 
Stichting Geefeenkoe.nl
Die stichting werkzaam in Kirgizië verleenden wij met name steun in de periode 2010 tm eind 2013. Binnen de opzet van de stichting werden door ons in totaal 9 koeien gedoneerd aan families met een gehandicapt kind. Zes koeien met de naam “Cees”. Een reeks van “Cees 1” tm “Cees 6”. En daarnaast nog koeien met de namen “Wilma” (dit keer geen vriendin van Cees), “Faisca” en “Anke”. De eerste koe was die met het nummer 129 (“Cees 1”) en de laatst gedoneerde koe was “Anke” met het nummer 299. En inmiddels staat de teller van het aantal gedoneerde koeien volgens de website op 446. Een indrukwekkend aantal. Zeker als je bedenkt dat in de opzet een drachtige koe wordt verstrekt. En het eerste kalf wordt dan ook weer gedoneerd aan een gezin met een gehandicapt kind. Volgens de opgave op de website van ‘geefeenkoe.nl’ zijn er via de door de CKS gedoneerde koeien ook nog tenminste drie kalfjes geschonken kunnen worden. Een duidelijk voorbeeld van het bekende steuntje in de rug. En een ondersteuning ten behoeve van kinderen.
 
Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet.
Bij die activiteiten is er sprake van een aantal succesvol voltooide projecten in Nepal in de vorm van geitenprojecten voor vrouwengroepen en het verstrekken van biogas-installaties. Daarnaast is er de ondersteuning via een voortgaande ontwikkeling in het westen van Kenia. Eerst was daar het grootschalige anti malaria project. Vormgegeven via het verstrekken van muskietennetten en de instructie over het gebruik. Opvolgend was er sprake van het realiseren van een netwerk van waterputten. En dat leidde weer tot het ‘sustainable food program’ waarbij kleine landbouwers adviezen kregen over en gesteund werden bij het bewerken van de grond, het gebruik van het juiste zaaigoed en kunstmest, het oogsten en opslaan van de opbrengst en….. het reserveren van middelen voor het zaaigoed en de kunstmest voor het jaar erop. De laatste stap in deze ontwikkeling is de pilot met een solarpomp icm een druppelirrigatie systeem. Dat project loopt en ik hoop dat de resultaten zodanig zijn dat wij daar een breder vervolg aan kunnen geven. Het water speelt op een andere manier ook in dit deel van Kenia een belangrijke rol. Van harte hoop ik dat er nog in menig nieuwsbericht aandacht besteed zal worden aan het solarpomp en druppelirrigatie project.
 
Stichting Manege Zonder Drempels.
Regelmatig maakte ik hier al melding van de activiteiten van de MZD. Ook hier zijn het weer overwegend de meervoudig gehandicapte kinderen die gebruik maken van de faciliteiten (het huifbed rijden) van de MZD. Zeker zullen wij die steun voortzetten.
 
Stichting Ome Joop’s Tour.
De tour van 2015 was onze eerste ervaring als ‘wielersponsor’. Een bijzondere ervaring hoe een sportieve fietstocht in wezen een les voor het leven is en kan zijn voor kinderen. De voorbereiding van de tour van 2016 is al weer in volle gang. Mogelijk wordt het voor de CKS na een jongensteam dit jaar wel een ‘damesteam’. U zult er nader over geïnformeerd worden tijdens de tocht van dit jaar weer 10 (ipv acht) dagen door een groot deel van Nederland. Veel zal er dit jaar te doen zijn over de start van de Giro in Gelderland (Apeldoorn, Nijmegen en Arnhem). Met een start en finish op twee opeenvolgende dagen in Arnhem van
etappe 1 (de finish) en etappe 2 (de start). Maar hoe bijzonder dit evenement voor Gelderland ook is, feitelijk kan het niet in de schaduw staan van OJT die dit jaar zijn 66e editie kent. Laat Arnhem trots zijn op dit voor Nederland unieke evenement. De CKS is nu al dankbaar dat zij een van de ploegsponsors mag zijn. Ook dit jaar zal er in dit nieuws weer veel aandacht zijn voor de gang van zaken bij alle aspecten van deze tour.
 
Stichting Nationaal Monument kamp Vugt.
Na het indrukwekkende bezoek van OJT aan Kamp Vught in 2015 heeft het bestuur van de CKS besloten om ook steun te gaan verlenen aan de inzet van de stichting die de herinnering aan het gebeuren in het concentratiekamp Vught onder de aandacht blijft brengen. De donatie voor het jaar 2016 wordt specifiek besteed aan het project “In het spoor van ooggetuigen”. Tezamen met twee acteurs die de rol van “Joop” en “Johanna” spelen kunnen kinderen vanaf acht jaar tijdens een rondleiding in Kamp Vught ervaren hoe het daar was in de oorlogsjaren. Er zijn al drie dagen met rondleidingen gepland (17 en 24 april en 5 mei). Overweeg een bezoek aan Kamp Vught op een van deze dagen. Wel vooraf aanmelden. Ook hier zijn het weer de kinderen die centraal staan.
 
Stichting ontwikkelingswerk Kenia.
In het nieuws van afgelopen week heb ik uitgebreid stilgestaan bij het niet voltooide maar na drie jaar wel afgeronde project ”Het Watersprookje”. Resultaat veertien waterpunten. Voor ruim 7000 gebruikers. En de steun aan de negen kinderen op de Tamani Junior School wordt onveranderd voortgezet. Ook hier weer de steun en aandacht voor water en kinderen..
 
Na dit resume van het merendeel van de activiteiten die de CKS steunt zult u begrijpen dat ik als ik de vraag krijg: wat doet de CKS, het antwoord is: steun verlenen met de nadruk op de aandacht van water en kinderen.
De foto’s boven dit bericht van twee van de gedoneerde koeien en die onder dit bericht een beeldcompilatie van het pilotproject ‘solarpomp en druppelirrigatie’ onderstrepen dit in beelden.


N.B.: Het ‘gratis doneren’ tbv de “Cees Kant Stichting”

bij aankopen via webshops kan nu nog eenvoudiger.
Ga naar www.goededoelshop.nl en log in met
Gebruikersnaam:    
ceeskant
Wachtwoord:            
cees6835jt
Probeer het ook eens.

 

Nieuws week 6 (maandag 8 februari tm vrijdag 12 februari 2016)
 
Het kan niet altijd kaviaar zijn. Teleurgesteld of tevreden, is ‘gratis’ te goedkoop. Deze trefwoorden hebben betrekking op het nieuws van deze week.
 
Teleurgesteld of tevreden.
Deze overpeinzing heeft betrekking op het afronden van het focus project van de afgelopen drie jaar: “Het Watersprookje”. Het idee ervoor is opgeschreven in de decembermaand van 2012. Een plan om in een gebied van 25 x 100 kilometer in het arme en droge gebied van Lamu District (Kenia) een aantal van 50 waterpunten te realiseren met behulp van de daar inmiddels aanwezige professionele waterboor. De “Cees Kant Stichting” (CKS) zou in Nederland de fondsen werven en Wim van den Burg zou in Kenia de boringen voorbereiden in samenwerking met de autoriteiten en de daadwerkelijke uitvoering met zijn mensen verzorgen. Er werd drie jaar – 2013 tm 2015 -  voor uitgetrokken. Voortvarend is het bestuur van de CKS aan de gang gegaan met de fondswerving. Met als resultaat…… teleurstellingen. Ieder van de grote goede doelen organisaties die benaderd werd had zo zijn eigen programma en voor waterpunten in een arm deel van Kenia was daarvoor geen ruimte. Dit ging zo ver dat op enig moment er voor elke afwijzing er twee nieuwe verzoeken de deur uitgingen. Uiteindelijk waren er ook successen. Zo was er het contact met het Rabobank personeelsfonds Share4More. Een verademing. En helemaal een opsteker toen wij voor twee waterpunten een donatie ontvingen. Daarnaast het Arnhemse Fonds Bijzondere Noden dat geld voor één waterpunt doneerde. Ook de ASN Foundation droeg ik tranches substantieel bij aan één van de waterpunten. Met daarnaast de zeer gewaardeerde steun van menige individuele donateur. De bal ging rollen. Een verdere heel positieve ontwikkeling was de steun van de organisatie Wilde Ganzen voor een samenwerkingsproject om zeven waterpunten te realiseren. Maar toen was het al wel oktober 2014. En de fondswerving begon op werken te lijken. In Kenia waren er bij de uitvoering successen en tegenslagen. Ondanks de uiterst zorgvuldige voorbereiding in afstemming met de waterautoriteiten daar waren er tegenslagen. Zo mislukten twee boringen omdat er geen of zout water werd aangeboord. En de organisatie van het beheer van de waterpunten had ook veel voeten in de aarde. Als gewijzigde aanpak is daarom gekozen voor waterpunten bij gemeenschappelijke voorzieningen en nabij scholen. Zowel in Kenia als hier in Nederland was het leerproces rond de aanpak en de uitvoering mogelijk wel net zo belangrijk als de mogelijkheid voldoende water van goede kwaliteit aan de bevolking aan te bieden. En dan hebben wij het over een situatie van één handwaterpomp voor alle gebruikers. Een situatie die hier in Nederland – maar dan wel 150jaar geleden – ook bestond. Alle teleurstellingen verwerken wij zelf. Dankbaar en tevreden zijn wij met datgene wat er wel bereikt is. Het eerste waterpunt werd gerealiseerd in november 2013 en het veertiende op 28 oktober 2015. Bij een gemiddeld gebruik van 500 mensen per waterpunt betekent dit dat er ruim 7000 mensen daar nu de beschikking hebben over de eerste levensbehoefte voor een mens: WATER. En waarom dan nu deze aanpak stoppen. De inzet noemde ik al. Deze werd een belasting. De teleurstellingen zijn ruimschoots gecompenseerd door de successen. Maar deze twee elementen zijn wel de belangrijkste reden. Daarnaast waren er ook onvoorziene ontwikkelingen in Kenia in de vorm van de El Sjabaab activiteiten. Vormen van terrorisme die tot in Mpeketoni – de woonplaats van Wim van den Burg – veel dodelijke slachtoffers eisten en nog steeds eisen. En dan is het boren van waterpunten op grote afstanden van Mpeketoni wat betreft de veiligheid van mensen en ook logistiek niet meer verantwoord. Wij zijn dankbaar dat wij met uw steun de veertien waterpunten hebben kunnen realiseren. Misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar anders was die plaat wel overal gloeiend heet gebleven. Wij hebben iets gedaan. En die inzet was leerzaam en leverde ook resultaat op. En alleen door iets te doen kun je zaken veranderen. Daarom overheerst alles overziende de tevredenheid.

Er is nog een bijkomend bijzonder effect. Het gebruik in Kenia om de waterpunten een naam te geven is op een bijzondere manier ingevuld. Drie van de waterpunten hebben een algemene naam (Arnhem Well, Future Well en Connection Well). De overige elf hebben allen de naam gekregen van een  vrouw die in het leven van Cees een belangrijke rol gespeeld heeft. En niet alleen in Cees zijn leven. Ook hun leven is erdoor gevormd. Allen die er spontaan mee instemden om dat eerbetoon zo ver van Nederland uit te voeren zeg ik daarvoor hartelijk dank. Wat het resultaat van drie jaar inzet opgeleverd heeft heb ik vastgelegd in een overzicht van de waterpunten. Één met de zeven waterpunten die met brede steun door de eigen fondswerving van de  CKS zijn gerealiseerd en een tweede met de zeven waterpunten die in samenwerking met de organisatie Wilde Ganzen gerealiseerd konden worden. Hartelijk dank voor de steun van eenieder voor dit bijzondere en leerzame traject. En net als in een gewoon sprookje – maar dan na een succesvolle eindafloop – is het de olifant met de grote snuit die de regelmatige berichtgeving over de resultaten van “het Watersprookje” hiermee afsluit.
 
Is ‘gratis” te goedkoop.
In de maand januari 2016 was de CKS bij de GoedeDoelenShop (GDS) opnieuw goede doel van de maand. De opbrengst ervan bedroeg € 174,96. Helemaal GRATIS. Jullie weten dat de CKS daarom uitgebreid reclame maakt voor deze manier van aankopen bij meer dan 250 webshops. Maar het gekke is dat het bij de aankopen meestal ‘vergeten wordt’ om even de weg van de GDS-website te kiezen. Misschien is ‘gratis’ wel te goedkoop. Of ontbreekt er gemak. In dat geval kan ik u goed nieuws melden. Er wordt hard gewerkt aan aanpassingen. Zodra die er zijn hoort u daar uiteraard ook over dia dit nieuws. Voor het hier en nu is er nog steeds de universele inlogmogelijkheid die ook bij dit nieuws weer vermeld wordt. Diegenen die er ook de afgelopen maand bij hun aankopen wel aan dachten zeg ik hartelijk dank voor hun bijdrage die dat opleverde voor de CKS-rekening. Daar kunnen wij weer het steuntje mee geven dat de leefomstandigheden van mensen kan veranderen.


N.B.: Het ‘gratis doneren’ tbv de “Cees Kant Stichting”

bij aankopen via webshops kan nu nog eenvoudiger.
Ga naar www.goededoelshop.nl en log in met
Gebruikersnaam:    
ceeskant
Wachtwoord:            
cees6835jt
Probeer het ook eens.

 

Nieuws week 5 (maandag 1 februari tm zaterdag 6 februari 2016)
 
Een vriendelijke herinnering. Van het een komt het ander en hoe je ook met overtollige boeken kunt doneren.
 
Vanmorgen kreeg ik telefonisch de volgende oproep van de website beheerder Johan Oudsen: “Kees wat is er aan de hand, ik heb nog geen nieuws gezien voor deze week”. Zulke betrokken mensen werken er dus mee aan het realiseren van de doelstellingen van de “Cees kant Stichting” (CKS). Deze week had ik het gewoon ook even druk met andere zaken. Excuus.
 
Van het een komt het ander.

Tijdens de 2015 editie van “Ome Joop’s Tour” (OJT) was Vught één van de etappeplaatsen. Daar werd door de kinderen en hun begeleiders ook een bezoek gebracht aan het Nationaal Monument Kamp Vught. Zie voor de website: http://www.nmkampvught.nl/ Omdat de CKS een jongensploeg in OJT sponsorde zijn mijn vrouw en ik bij dat bezoek ook aanwezig geweest. Een indrukwekkende- en emotionele ervaring. Bijzonder was het om te zien hoe de deelnemers reageerden op het bezoek en de informatie die hen daarbij over het kamp werd verstrekt. Met name het verhaal over de 1269 kinderen dat verteld werd bij het kindermonument was indrukwekkend. Een les voor het leven voor de deelnemers aan OJT. Heel bijzonder was het om daar te zien en te ervaren dat kinderen die elkaar pas een paar dagen eerder bij de start van OJT hadden leren kennen, daar bij het monument elkaar troostten in hun verdriet over het verhaal van de 1269 leeftijdsgenootjes die in de oorlog in dat kamp geïnterneerd waren geweest. Op 6 en 7 juni 1943 zijn zij met hun vader of moeder op transport gesteld naar het kamp Westerbork in Drenthe. Vandaaruit zijn zij verder op transport gesteld naar het vernietigingskamp Sobibor in Polen. Op 11 juni zijn zij daar allen om het leven gebracht. Het kindermonument in Vught herdenkt de kinderen. Dit bezoek van ons is voor het bestuur van de CKS reden geweest te besluiten de organisatie die de herinnering aan de gebeurtenissen in het kamp ‘levend’ houdt te steunen. Te beginnen dit jaar met een jaarlijkse bijdrage. In afstemming met de leiding is er voor gekozen de steunverlening te besteden aan de ook dit jaar speciaal voor kinderen georganiseerde activiteit ‘in het spoor van ooggetuigen’. Aan de hand van twee acteurs worden de kinderen en hun ouders teruggevoerd naar de periode dat Vught interneringskamp was. 17 en 24 april en 5 mei zijn al gepland als dagen dat de rondleiding verzorgd zal worden. Een vierde datum wordt nog bekend gemaakt. Het thema van het nationaal monument kamp Vught is: “Herdenken is nadenken”. En dat ga je zeker doen als je het monument bezoekt. En voor de kinderen is aan het motto toe te voegen: ‘ervaren is weten’. En die ervaring en wetenschap over de verschrikking oorlog bij kinderen is voor de CKS de reden voor de steunverlening. Ik ben ervan overtuigd dat ook u de ervaring van een bezoek niet snel zal vergeten. De foto’s boven dit nieuws geven een beeld van het bezoek van de deelnemers aan OJT aan het kamp.
 
Doneren met boeken.

Bestuurslid Eric is ruimte aan het maken in het huis. Ook de boekenkast werd daarbij betrokken. En met de commerciële instelling vond hij een nog niet vaak toegepaste manier van doneren. Hij plaatste de boeken op een virtuele kraam bij Bol.com. En uiteraard benutte hij ook de facebookpagina van de CKS om daar de aandacht op te vestigen. Zie: https://www.facebook.com/ceeskant.stichting  Het speciale aan de aanpak is dat de opbrengst van de boekenverkoop is bestemd voor het ondersteunen van het sponsorkind Angel Muthoni voor 2017. Regeren is vooruitzien zal Eric gedacht hebben. De verkoop verloopt voorspoedig. Tot gisteren al voor € 109,-- bruto aan boeken verkocht. Na aftrek van de bemiddelings- en verzendkosten is de netto opbrengst al € 65,--. De jaarcijfers van Bol.com en PostNL zullen positief beïnvloed worden door dit initiatief van Eric. Kijk naar de boeken die er nog beschikbaar zijn.
Zie:
https://www.bol.com/nl/w/algemeen/boeken-cees-kant-stichting/1147077/weergave/tegels/index.html?offerId=#seller_offers . En met Eric zal er zeker te ‘onderhandelen’ zijn als je hem direct benaderd. Eric, succes en genoegen met deze activiteit. Om te laten zien waar het om gaat wordt de foto van Angel onder dit nieuws geplaatst
 


N.B.: Het ‘gratis doneren’ tbv de “Cees Kant Stichting”

bij aankopen via webshops kan nu nog eenvoudiger.
Ga naar www.goededoelshop.nl en log in met
Gebruikersnaam:    
ceeskant
Wachtwoord:            
cees6835jt
Probeer het ook eens.

 


Nieuws week 4 (maandag 25 januari tm vrijdag 29 januari 2016)
 
Over een gedegen eindrapport van de Technasium studenten van het Calland Lyceum in Amsterdam en het aanbieden van een genereuze donatie van Nationale Nederlanden aan de voorzitter van de Manege Zonder Drempels.
 
De rapportage van Lisa, Angela, Alisha en Ashika

Eind oktober/begin november 2015 werd ik telefonisch benaderd door Lisa naar ik meen. Of ik beschikbaar was voor een gesprek over het Neemboom project van de “Cees Kant Stichting” (CKS) in het kader van een door hen uit te voeren opdracht. Zij waren 5 VWO studenten aan een Technasium. Ik heb toegezegd en aangeboden het gesprek bij hen op school te voeren. Ik meende dat het studenten van het gymnasium in Arnhem betrof. Dat bleek niet waar. Het Calland Lyceum waar zij studeren bij de afdeling Technasium is gevestigd in Amsterdam West. Onder het motto ‘wie A zegt moet ook B zeggen zijn Anna en ik op 11 november 2015 onderweg gegaan naar Amsterdam. Wij hebben er zeker geen spijt van gehad. De ‘vier’ gaven ons een rondleiding op de praktijkafdeling van hun heel interessante opleiding en aanvullend was er het gesprek over de migratie van de Neemboom in Afrika en de medicinale werking van de delen (zaden, bladeren en bast) van de struik. Zij werkten aan een opdracht van de Stichting Worldschool. Concreet: “Hoe zijn de gebruikelijke (westerse) medicijnen te combineren met de traditionele lokale natuurmedicijnen”. Inmiddels is het werk verricht. Een gedegen rapport van 19 bladzijden in het Engels is het resultaat. Het rapport is ook door hen in het Engels gepresenteerd. En voor hen belangrijk; met een heel goede waardering. Wat het rapport voor ons belangrijk maakt is dat erin beschreven wordt dat de reguliere medicijnen en de traditionele lokale medicijnen in een land als Kenia heel goed naast elkaar benut kunnen worden. En dat de producten van de Neemboom een waardevol onderdeel kan zijn van het natuurlijke-, lokale assortiment. Om dat in een groot land als Kenia - met vele verschillende bevolkingsgroepen en bijbehorende talen - duidelijk te maken hebben zij voorgesteld om de gebruiksmogelijkheden van de Neemboom en de manier om die boom te vermeerderen in een aantal strips te vatten. Je moet er maar opkomen. De strip hoe van de zaden van de neemboom een kiemplant en volwassen struik te maken was opgenomen in het eindrapport van hun studie. De strip is met de foto’s van de ‘dames’ en ons na het gesprek boven dit bericht geplaatst. Aanvullend op het rapport heb ik ze gevraagd om ook de ‘gebruik strip’ aan mij te verstrekken. Dan ga ik naar mogelijkheden zoeken om die informatie in Kenia te plaatsen bij de neemboom struiken die inmiddels bijna volwassen zijn in het westen van Kenia nabij het Victoriameer. Op zich is het werk van de ‘vier’ een mooie afronding en aanvulling op het op zich al bijzondere project van de Neemboom migratie. Stel het je voor. Een plant met een geneeskrachtige werking die voorkomt in het zuid-oosten van Kenia. Een Nederlandse stichting – de CKS – die samenwerkt met twee Nederlandse organisaties die beiden projecten uitvoeren in Kenia. Maar wel op een afstand van meer dan 2000 kilometer van elkaar. Malaria is op beide plaatsen een levensbedreigend probleem. Op de ene plaats is er de Neemboom. Op de andere plaats is die afwezig/onbekend. Bij een bezoek aan Kenia gaat de ene Nederlander een paar jaar geleden bij de ander op bezoek. Neemt daar zaden van de neemboom mee. En met steun van de CKS worden met die zaden kiemplanten gekweekt. En een redelijk aantal van de struiken die daaruit opgroeien zijn nu bijna volwassen. En de volwassens struiken kunnen straks gebruikt worden voor de bestrijding van de malaria. En dat gebruik wordt dan ondersteund door de strip van vier jonge Technasium studenten uit Amsterdam. Dat is toch bijna een filmscript. Van harte hoop ik jullie nog eens te kunnen berichten hoe deze bijzondere ontwikkeling ook echt bijdraagt aan het bestrijden van de malaria in de buurt van het Victoriameer.
 
Nationale Nederlanden en de Manege Zonder Drempels.

Afgelopen zaterdag ben ik samen met Marie-Louise op bezoek geweest bij de Manege Zonder Drempels (MZD) in Bennekom. Symbolisch hebben wij daar een donatie (€ 500,--)van Nationale Nederlanden (de verzekeringsmaatschappij) aan de CKS overhandigt aan de voorzitter van de MZD. Het verhaal dat eraan voorafging is interessant. Marie-Louise belde mij in september 2015 in Zuid-Frankrijk. Of de CKS een project had waarmee zij kon inschrijven voor een keuzemogelijkheid door het personeel van Nationale Nederlanden. De voorzitter van de MZD heb ik toen benaderd. En die had een project. Het opknappen van Paddock voor de paarden van de manege. Marie-Louise heeft die behoefte bewerkt en ingediend. Het voorstel passeerde de selectie en kon met veertig andere projecten meedingen naar de hoofdprijs. Eerste zijn wij niet geworden. Maar marie-Louise bereikte wel dat in principe alle medewerkers van Nationale Nederlanden kennis namen van de inzet van de CKS en de MZD. Twee weken geleden werd er tot mijn verrassing een bedrag van € 500,-- bijgeschreven door Nationale Nederlanden op de rekening van de CKS. En dat bedrag hebben wij dus zaterdag ‘overhandigd’ aan de voorzitter. Een goede besteding. Zeker als je weer met eigen ogen ziet welk goed werk er op de MZD wordt gedaan voor de meervoudig gehandicapte medemens. Om stil van te worden. U kunt het met eigen ogen bekijken op de open dag van de MZD. Dat is op 28 mei 2016. Mijn advies; ga er ook eens kijken. De foto’s onder het bericht geven een beeld van ons bezoek.
 


N.B.: Het ‘gratis doneren’ tbv de “Cees Kant Stichting”

bij aankopen via webshops kan nu nog eenvoudiger.
Ga naar www.goededoelshop.nl en log in met
Gebruikersnaam:    
ceeskant
Wachtwoord:            
cees6835jt
Probeer het ook eens.

 


Nieuws week 1 (maandag 4 januari tm vrijdag 8 januari 2016).
 
In de eerste plaats voor ieder van u die dit nieuws leest een gezond en voorspoedig 2016.
Het nieuws van deze eerste week van 2016 is verrassend en gevarieerd. De verrassing was er in Kenia bij Wim van den Burg. In het westen van Kenia wordt er voortgang gemaakt met het installeren van het druppelirrigatie systeem. En door de GoedeDoelShop organisatie is de “Cees Kant Stichting” (CKS) gekozen als goede doel van de maand januari.
 
Het feest en de verrassing.

Feest was er de 5e januari in Mpeketoni (Kenia). Een derde vleugel van de Tamani Junior School (TJS) werd in gebruik genomen. Deze uitbreiding betekent meer ruimte en meer faciliteiten voor de kinderen die op deze school hun primaire opleiding krijgen. Tien van deze kinderen waarvan de ouders of verzorgers de kosten voor de opleiding niet kunnen betalen worden gesteund met een bijdrage van deze kosten van € 250,--/jaar door of via de CKS. De verrassing kondigde zich de 6e januari aan. Twee legerhelikopters landden op het voetbalveld van de school. Tegelijkertijd arriveerden militairen en officieren van de nationale inlichtingendienst. Zij kondigden het bezoek aan van de president van Kenia – Uhuru Kenyatta – aan de TJS de volgende dag. Een bijzondere gebeurtenis. Uiteraard met veel aandacht voor het bezoek ook op de landelijke TV. Ook een blijk van waardering voor de inzet van Wim van den Burg gedurende een lange reeks van jaren. Een inzet die ook is doorgegaan toen het gebied rond Mpeketoni geteisterd werd door terroristische aanslagen. De twee foto’s boven dit nieuws geven een beeld van de ingebruikstelling van de derde vleugel en van het bezoek van de president aan de school. Volgens mij zal Wim zich zo nu en dan nog wel even in de arm knijpen om zich te realiseren dat dit echt gebeurde. Een zeer verdiend gebaar dit bezoek.
 
De druppelirrigatie pilot.

In het westen van Kenia – het gebied nabij het Victoriameer – wordt hard gewerkt aan het installeren van het druppelirrigatie project dat als pilot mogelijk is gemaakt door de CKS. Hoe gek het ook klinkt zijn de uitvoerende werkzaamheden daar vertraagd door de overvloedige regenval. Ja, het blijven de tropen. Het systeem bestaat uit een solar pomp, een voorraadvat en een buizenstelsel op het bouwland. Met de solar pomp (een combinatie van een zonnepaneel en een pompinstallatie) wordt overdag het water uit een nabijgelegen waterput gepompt in een verhoogd opgesteld watervat. Het watervat is verbonden met een slangenstelsel dat wordt aangebracht op de landbouwgrond (de foto onder dit nieuws geeft een beeld van de aanleg). In de slangen zijn op geregelde afstand ventielen aangebracht. De plaats van de ventielen is zodanig gekozen dat zij aanwezig zijn bij het ingeplante of gezaaide product dat verbouwd wordt. Als de zon onder is wordt het water uit het voorraadvat getransporteerd via het buizenstelsel naar de planten. Druppelsgewijs. Iedere plant krijgt op deze manier – zonder verspilling van water – de voor de groei benodigde hoeveelheid water. De voordelen van dit systeem zijn duidelijk. Er is voor het oppompen van het water geen menskracht of brandstof meer nodig. Eerst werden er voetpompen gebruikt en motorpompen. Tweede voordeel is dat er niet meer water verspreid wordt dan er voor de groei van het plantmateriaal nodig is en deze toediening vindt druppelsgewijs plaats als de zon onder is. Op deze manier is het mogelijk om drie keer per jaar in plaats van de gebruikelijke twee keer te zaaien en te oogsten. De verwachting is dat de kosten voor de installatie door degene die de installatie ter beschikking gekregen heeft in drie jaar kan worden terugbetaald uit de meeropbrengsten van de oogsten. Als gezegd betreft het hier een pilot. De totale kosten van pomp, voorraadvat en buizenstelsel bedragen voor een stuk landbouwgrond van omstreeks 1 hectare € 4.000,--. Afhankelijk van het resultaat in de praktijk zal worden bezien of deze aanpak verder uitgebreid zal worden. De tijd – in dit geval 2016 – zal het leren. En uiteraard wordt u over dit resultaat via dit nieuws op de hoogte gehouden.
 
Goede doel van de maand.

Regelmatig informeerde ik via dit nieuws al over de mogelijkheid van het ‘GRATIS doneren’. Het kan niet vak genoeg herhaald worden. Het kan echt. Via de website van de GoedeDoelShop organisatie (www.goededoelshop.nl ). Als bestuur van de CKS hebben wij geregeld contact met degene die deze faciliteit heeft opgezet. Een gewaardeerd contact. Om het benutten van de ‘gratis doneren’ mogelijkheid verdere te vereenvoudigen is er met de organisatie afgestemd over een CKS-inlogmethode. Simpelweg met de gebruiksnaam: ceeskant en het wachtwoord: cees6835jt. Als u op deze manier inlogt kiest u automatisch voor de “Cees Kant Stichting” als goed doel. Voordeel er van is dat u geen eigen gegevens hoeft in te voeren en te onthouden. Velen van u zullen weleens of vaak aankopen doen in een webshop. En via de website van de GoedeDoelShop kunt u ‘winkelen’ bij meer dan 250 aangesloten webshops. En hoe zit het nu met dat ‘gratis doneren’. Zonder dat u het merkt of dat het u ook maar iets kost wordt er van uw aankoopbedrag een klein percentage ten behoeve van het door u gekozen goede doel gestort op de rekening van de GoedeDoelShop organisatie. En na aftrek van hun kosten komt 75 % daarvan ten goede van de CKS. Een aantal van u steunen ons al op deze manier. Maar dat mogen er zeker meer worden. Van harte nodig ik u daarvoor uit. En hoewel dat niet gebruikelijk is mag u deze gebruikersnaam en dit wachtwoord verder verspreiden naar iedereen die er maar gebruik van wil maken. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn bewust gekozen. De naam van Cees als gebruikersnaam en als wachtwoord zijn bewust zelfgekozen roepnaam in combinatie met de postcode van de plaats waar hij werd geboren en opgroeide. Als er nog zakdoeken in gebruikwaren zou ik u verzoeken een knoop in de zakdoek te doen om u te herinneren aan de mogelijkheid ‘gratis te doneren’ bij u w internetaankopen. Maar zakdoeken worden helaas nauwelijks nog gebruikt. Daarom het advies om adres van de GoedeDoelShop, gebruikersnaam en wachtwoord op te slaan in uw mobiele telefoon. De simpele gebruikersinstructie wordt ook nog eens onder dit nieuws geplaatst. Van harte uitgenodigd mee te doen aan deze ‘gratis donatie’ mogelijkheid voor onze inzet.
 
Stacks Image 53739


N.B.: Het ‘gratis doneren’ tbv de “Cees Kant Stichting”

bij aankopen via webshops kan nu nog eenvoudiger.
Ga naar www.goededoelshop.nl en log in met
Gebruikersnaam:    
ceeskant
Wachtwoord:            
cees6835jt
Probeer het ook eens.

 


Nieuws week 2 (maandag 11 januari tm vrijdag 15 januari 2016.
 
Deze week aandacht voor een organisatie met een jubileum in 2016. Het betreft de “Stichting Manege zonder Drempels” in Bennekom.
 
Manege Zonder Drempels.
De foto’s boven en onder dit nieuws geven in vier afbeeldingen een beeld van de werkwijze en inzet van de “Stichting Manege Zonder Drempels” (MZD). De stichting viert dit jaar het 30-jarig jubileum. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert de stichting op zaterdag 28 mei 2016 van 10.00 tot 16.00 uur een Open Dag. Ook u bent van harte uitgenodigd. En Bennekom ligt vanuit Arnhem eigenlijk naast de deur. Zelf was ik onder de indruk van het resultaat van de inzet van het bestuur en de vrijwilligers. Op een professionele manier hebben zij het oorspronkelijke idee van Johan Roelofsen – melkboer in Wageningen – uitgewerkt tot wat het nu is. Basis van de activiteiten vormt het ‘huifkar rijden’. En dat ‘huifkar rijden’ is speciaal bestemd voor meervoudig gehandicapten. De praktijk leert dat de betrokkenen er op een bijzondere manier baat bij hebben. De MZD draait helemaal op vrijwilligers. En de kosten ervan worden opgebracht door donateurs. Er is geen sprake van subsidies en ook de zorgverzekeraars vergoeding geen kosten. Dit terwijl het ‘huifkar rijden’ een aantoonbaar positief effect heeft op het welbevingen van degenen die eraan deelnemen. Zowel lichamelijk als geestelijk. Des te mooier is het dat private donateurs, allerlei instanties en bedrijven deze activiteiten mogelijk maken. Maar wel elk jaar weer met de prangende vraag of de begroting sluitend zal kunnen zijn. De MZD leeft in de samenleving en dat veel ruimer dan Bennekom en omgeving. De CKS steunt de MZD vanaf de oprichting met een jaarlijkse donatie.Naast de foto’s en de aanbeveling om naar de open dag te gaan wil ik nog een aantal reacties van mensen met praktijkervaring van de inzet en steun aan de organisatie met u delen. De ervaringen zijn opgetekend uit het magazine ‘Stapvoets” van de organisatie.
 
De bijdrage van een echtpaar dat bij hun 50-jarig huwelijk hun gasten uitnodigde om een bijdrage tbv de MZD te geven. Een totale opbrengst van € 1.540,--. En de omschrijving: ‘Wij gaan zelf regelmatig met onze kleinzoon naar Bennekom en zien dan hoe ons kleinkind geniet en ontspant van het rijden”. Een familie die een weekeinde in Bennekom verbleef en gebruik maakt van de verblijf accommodatie voor mensen die van ver komen. “Alom verbazing over het goed en gezellig ingerichte appartement. Wat een ruimte en zo mooi aangepast aan de gast met de handicap, haast beter dan thuis. Ook gebruik gemaakt van de rolstoelfietsen die ter beschikking staan. En daarnaast het merkbare effect van het huifkar rijden” Een groep vrijwilligers vanuit een bedrijf. “Wij hebben tijdens het werken kunnen zien wat een mooi en dankbaar werk de medewerkers van MZD verrichten. Wat met name opviel was dat sommige cliënten vooraf opgewonden waren over datgene wat komen zou, anderen wachtten rustig op wat komen zou. Maar zodra ze geïnstalleerd waren op het huifbed zag je de cliënten rustig worden”.
 
De MZD is uniek in Nederland. Wij zullen deze activiteit als CKS blijven steunen. Van harte hoop ik dat u na kennis nemen van dit nieuws ook de website van de organisatie zult willen bezoeken. Zie: https://www.manege-zonder-drempels.nl/ En ervaar zelf het unieke karakter van de MZD en gebruik daarvoor de Open Dag op 28 mei 2016
 
Onder het motto: ‘De aanhouder wint’ attendeer ik u nog een keer op de mogelijkheid van het “Gratis Doneren”. Kost u niets en stelt ons in de gelegenheid o.a. het werk van de MZD te blijven steunen. Hoe eenvoudig de mogelijkheid te gebruiken is, leest u onder de foto’s van de MZS onder dit nieuws
 


N.B.: Het ‘gratis doneren’ tbv de “Cees Kant Stichting”

bij aankopen via webshops kan nu nog eenvoudiger.
Ga naar www.goededoelshop.nl en log in met
Gebruikersnaam:    
ceeskant
Wachtwoord:            
cees6835jt
Probeer het ook eens.

 

Stacks Image 53813