.
Nieuws week 52 (maandag 23 tm zaterdag 28 december 2019)

Overpeinzing en terugblik.

Kerst is een moment van samenzijn, bezinning en hoop. Tegenwoordig wel in competitie met commercie, overdaad en luxe. Ieder van u maakte een keuze. Kerst is ook een gelegenheid aan het einde van het jaar om achterom te kijken. 2019 was een jaar waarin wij herdachten dat het al weer 15 jaar geleden is dat Cees uit het leven werd gerukt. Maar ook waarin wij uit zijn naam via de Cees Kant Stichting steun mochten verlenen aan: de primaire opleiding van 10 kinderen (Kenia), verzorgen van drinkwatervoorziening voor velen (Ethiopië - Kongo) en (Nederland) Manege Zonder Drempels (Bennekom), Opvang ontheemden en Ome Joop's Tour (Arnhem) en Nationaal Monument Kamp Vught - oorlogsherinnering (Vught).

Alles in de geest van "het steuntje in de rug". Met als doel voor de betrokkenen - waar mogelijk - zelf een volgende stap te zetten. Onze praktijk is dat je zelfs met beperkte financiële middelen veel kunt bereiken. Het effect van de gestage druppel. Waar een wil is, is een weg te vinden. De steun van velen maakt onze inzet mogelijk. Dank daarvoor.  De wensboom boven dit nieuws is geleend. De wens op zich is welgemeend voor u allen. De voorstelling van de Kerstkribbe is ook niet van mijzelf. Drukt wel uit dat je met eenvoudige middelen veel kunt "zeggen"  
Nieuws week 49 (maandag 2 december tm zaterdag 7 december 2019).
 
Twee vliegen in één klap.
 
Een bekende uitspraak als je erin slaagt twee dingen tegelijk te realiseren. Die uitspraak schoot mij te binnen toen ik vorige week zaterdag in het dagblad Trouw de advertentie las van Vitens. Een oproep om water te besparen in Nederland.  En eerder vorige week was de directeur van Vitens al gekomen met het nieuws dat er door de waterbedrijven werd nagedacht en aandacht gevraagd om de prijs van het water te verhogen. Niet als de eerste levensbehoefte. Wel als er duidelijk meer water gebruikt wordt door de consumenten. In dat artikel en later de advertentie werd ook de prijs van het Nederlandse water genoemd: € 0,68 inclusief 9 % btw voor één kubieke meter water. En dat is nog steeds 1000 liter. Reken je dat m naar de prijs per liter kom je uit op € 0,00068 per liter. In de advertentie werden ook de besparingstips genoemd: Korter douchen, een regenton in de tuin gebruiken, minder de tuin sproeien, spoelonderbreker in het toilet gebruiken en de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen. En nu maar hopen dat de Nederlanders massaal deze adviezen in de praktijk gaan brengen. Dan kunnen wij blijvend genieten van het kwalitatief goede water waarover wij in Nederland beschikken.

En hoe kom je nu aan ‘twee vliegen in één klap”. Jammer genoeg vergeet Vitens dat aan te geven in de adviezen. Maar bij een volgende advertentie zou aangegeven kunnen worden dat je bij een bepaalde besparing ook iets moois kunt doen voor anderen die nog niet als wij van kwalitatief en goedkoop drinkwater kunnen genieten. Namelijk als je erin slaagt om voor € 0,05 per dag te besparen, kun je dat voordeel gebruiken om via een donatie aan de stichting Water For Life (WFL) ervoor te zorgen dat iemand ergens op deze aardbol de beschikking kan krijgen over toegang tot goed, betaalbaar en veilig drinkwater. En dat is heel goed mogelijk. Nodig is dat je dan per aansluiting tenminste 75 liter water per dag bezuinigt (0,05 : 0,00068). Zeven en een halve emmer van tien liter. Bedenk je dat de meeste aansluitingen gebuikt worden door 2 of meer personen zou dat een ‘appeltje eitje’ opdracht kunnen zijn voor iedereen die er aandacht aan schenkt. In een gezin met drie personen haal je de winst al ruimschoots als je per persoon één minuut korter van de douche gebruik maakt. Zie de besparingstips: https://www.vitens.nl/over-water/water-besparen

Onder dit bericht alvast de manier waarop je – zonder directe kosten – de besparing omzet in een donatie aan WFL. En hierbij de link om de donatie te doen: http://www.waterforlife.nl/doneer/ .Het regelen van deze donatie vraagt maar een paar minuten tijd die je gemakkelijk met korter douchen wint. Regel de donatie en begin morgen water te besparen.
 
Nieuws week 49 (maandag 2 december tm zaterdag 7 december 2019).
 
Twee vliegen in één klap.
 
Een bekende uitspraak als je erin slaagt twee dingen tegelijk te realiseren. Die uitspraak schoot mij te binnen toen ik vorige week zaterdag in het dagblad Trouw de advertentie las van Vitens. Een oproep om water te besparen in Nederland.  En eerder vorige week was de directeur van Vitens al gekomen met het nieuws dat er door de waterbedrijven werd nagedacht en aandacht gevraagd om de prijs van het water te verhogen. Niet als de eerste levensbehoefte. Wel als er duidelijk meer water gebruikt wordt door de consumenten. In dat artikel en later de advertentie werd ook de prijs van het Nederlandse water genoemd: € 0,68 inclusief 9 % btw voor één kubieke meter water. En dat is nog steeds 1000 liter. Reken je dat m naar de prijs per liter kom je uit op € 0,00068 per liter. In de advertentie werden ook de besparingstips genoemd: Korter douchen, een regenton in de tuin gebruiken, minder de tuin sproeien, spoelonderbreker in het toilet gebruiken en de kraan dicht tijdens het tandenpoetsen. En nu maar hopen dat de Nederlanders massaal deze adviezen in de praktijk gaan brengen. Dan kunnen wij blijvend genieten van het kwalitatief goede water waarover wij in Nederland beschikken.

En hoe kom je nu aan ‘twee vliegen in één klap”. Jammer genoeg vergeet Vitens dat aan te geven in de adviezen. Maar bij een volgende advertentie zou aangegeven kunnen worden dat je bij een bepaalde besparing ook iets moois kunt doen voor anderen die nog niet als wij van kwalitatief en goedkoop drinkwater kunnen genieten. Namelijk als je erin slaagt om voor € 0,05 per dag te besparen, kun je dat voordeel gebruiken om via een donatie aan de stichting Water For Life (WFL) ervoor te zorgen dat iemand ergens op deze aardbol de beschikking kan krijgen over toegang tot goed, betaalbaar en veilig drinkwater. En dat is heel goed mogelijk. Nodig is dat je dan per aansluiting tenminste 75 liter water per dag bezuinigt (0,05 : 0,00068). Zeven en een halve emmer van tien liter. Bedenk je dat de meeste aansluitingen gebuikt worden door 2 of meer personen zou dat een ‘appeltje eitje’ opdracht kunnen zijn voor iedereen die er aandacht aan schenkt. In een gezin met drie personen haal je de winst al ruimschoots als je per persoon één minuut korter van de douche gebruik maakt. Zie de besparingstips: https://www.vitens.nl/over-water/water-besparen

Onder dit bericht alvast de manier waarop je – zonder directe kosten – de besparing omzet in een donatie aan WFL. En hierbij de link om de donatie te doen: http://www.waterforlife.nl/doneer/ .Het regelen van deze donatie vraagt maar een paar minuten tijd die je gemakkelijk met korter douchen wint. Regel de donatie en begin morgen water te besparen.
 
Nieuws week 48 (maandag 25 november tm zaterdag 30 november 2019)
 
Zimbabwe, Ghana, Zambia en Malawi
 
Vier landen in Afrika. Vier plaatsen in de landen waarvoor de Cees kant Stichting (CKS) - via de Stichting Water For Life – aanvragen voor het verbeteren van de drinkwatersituatie kreeg aangeboden. Ik schrijf ‘verbeteren van de drinkwatervoorziening’, maar feitelijk gaat het over het zorgen voor betrouwbaar en niet ziekmakend water. Er is een parallel in alle aanvragen. Het betreft een gemeenschap van mensen die al beschikken over een professionele- en betrouwbare watervoorziening en een randgebied waar mensen leven zonder de middelen om de kosten voor de voorzieningen te kunnen betalen. En feitelijk is die situatie te vergelijken met ons land van 100 jaar geleden.

Toen deed ook in Nederland die situatie zich voor. Zo ook in Arnhem. Daar bestond rond 1900 in de binnenstad rond de loop van de Jansbeek daar – de Langstraat en omgeving – een vergelijkbare situatie. Een opeengepakte arme bevolking. En huizen die nauwelijks die naam waard waren met geen enkele voorziening. Geen waterleiding, geen elektriciteit, geen riolering: bittere armoede. En de drinkwatervoorziening bestond uit een pomp op straat. De foto onder dit nieuws geeft er een beeld van. En nu 120 jaar later is zoiets in Nederland ondenkbaar. Elders bestaat die situatie nog blijkt uit de aanvragen om steun. De aanvragen worden beoordeeld. En naar vermogen zal ook de “Cees Kant Stichting” (CKS) er een bijdrage aan verstrekken. Een druppel op de gloeiende plaat kan er nu gezegd worden. Maar dan wel een druppel die zo regelmatig zal vallen dat de plaat zal afkoelen en er mogelijk ooit - ook daar – een verandering zal komen als in Nederland plaats vond.

De kans is groot dat er sprake zal zijn van een bijdrage voor de eigentijdse waterpomp als in 1900 in Arnhem. Ik hoop u in een nieuwsbericht van eind 2020 te kunnen melden dat door de voorziening waaraan de CKS bijdroeg er dan omstreeks 1.500 mensen daar in een wijk van de stad Hopley (Zimbabwe, Afrika) kunnen beschikken over goed en betrouwbaar drinkwater. De foto boven dit nieuws geeft een beeld van de mogelijke voorziening. Een centraal watertappunt met goed en betrouwbaar drinkwater. Voor het water wordt betaald. Maar dan wel een redelijker prijs dan de nu commerciële verkoop van drinkwater.

Nieuws week 47 (maandag 18 november t/m zaterdag 23 november 2019)
 
Geen operationeel nieuws.
 
Bij gebrek aan nieuws als gebruikelijk een ‘beschouwing’ over het verlies van onze Cees en de manier waarop je daardoor naar het leven kijkt.
Een en ander aan de hand van spreuken uit mijn verzameling.
En wat daarbij opvalt is dat je de spreuken die het voor jou waard waren om vast te leggen door de tijd een andere waarde en betekenis krijgen.


Het verlies/de herinnering:

                        Voor de levenden eindigt het verdriet niet met de dood.
                        Dat blijft tot de herinnering is afgestompt en het gezicht waarin
                        de persoonlijkheid van het geliefde wezen lag uitgedrukt, is vervaagd
                               (een passage uit een boek dat ik een keer ’s nachts las)
 
                        Vergeet mij niet. Laat mij niet definitief verdwijnen.
                               (De tekst op de gedenksteen van Absalom – zoon van koning David – Israël)
 
                        Iemand is pas echt overleden als er niet meer over hem gepraat wordt.
                               (Maori wijsheid)
 
Ware uitspraken:

                        Zeven en zeventig jaar jong zijn, is veel aangenamer en
                        hoopvoller dan veertig jaar oud zijn.
 
                        De grootste prestatie in het leven is niet om nooit meer te vallen,
                        maar om iedere keer weer op te staan.
 
                        Men zou veel meer dingen tot stand brengen
                        indien men er minder voor onmogelijk hield
 
                        Wat je hebt gedaan of wat je doet is niet zo belangrijk.
                        Belangrijk is wat je bent en wat je betekent voor een ander
 
                        De mooie herinnering is het enige Paradijs,
                        waaruit je niet kunt worden verdreven.
 
Wens de lezer een goed weekeinde en een mooie a.s. week
Nieuws week 45 (maandag 4 november tm zaterdag 9 november 2019)
 
Een overzicht.
 
Bij gebrek aan ander nieuws, deze week een overzicht van de steunverlening verstrekt door de “Cees Kant Stichting” (CKS) in 2018. Dit overzicht heb ik niet speciaal voor dit nieuws gemaakt. Het overzicht is onderdeel van de informatieverstrekking die op grond van de ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) publiekelijk bekend gemaakt moet worden. De CKS doet dat via deze website. Het overzicht wordt geplaatst onder dit nieuws. In het overzicht zijn een aantal organisaties/instellingen opgenomen waarover in het wekelijkse nieuws meldingen zijn gedaan of ervaringen worden gedeeld. Maar daarnaast zijn er nog een aantal kleinere steunverleningen die het “nieuws niet haalden”. En kleiner waar het betreft de donatie door de CKS, wil niet zeggen dat er door die organisaties geen belangrijk werk gedaan wordt. Verre van dat, alleen was onze steun eraan minder omvangrijk. Een ervan – de Manege zonder Drempels – in Bennekom ontvangt al jaren steun van de CKS. Een heel speciale inzet voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten. Oorspronkelijk het initiatief van de lokale melkboer. Heel speciaal omdat de betrokkenen steun vinden in het zogenaamde huifbed rijden (feitelijk gelegen op een bed, gespannen boven de ruggen van de twee paarden rondgereden worden). En die rustige beweging ontspant de betrokken en dat geeft ontspanning en rust. Zie voor meer informatie: https://www.manege-zonder-drempels.nl/.

Tweede organisatie waar ik op wil duiden is het Arnhemse “Droombankje”. Een particulier initiatief om buiten hun schuld dak- en thuisloos geworden mensen op te vangen, te begeleiden en hen weer de rust geven waarna zij de draad zelf weer kunnen oppakken. Naast de gemeentelijk georganiseerde opvang van dak- en thuislozen voorziet deze aanpak en steunverlening in een behoefte. Een gat wordt opgevuld. Met steun van velen voorziet die organisatie in een grote behoefte. De CKS draagt ook bij kunt u zien in het overzicht. De CKS heeft op hoofdlijnen de steunverlening specifiek gericht op twee zaken: primair onderwijs en kwalitatief goed drinkwater. In het overzicht is te zien dat er aanvullend op diverse terreinen verder steun verleend wordt. Alles binnen de financiële ruimte die de CKS (inmiddels) geboden wordt door velen.

Vanaf de start op 20 maart 2007 tm heden (in het overzicht eind 2018) houdt de CKS bij wat er aan steun door de CKS ontvangen wordt (donaties aan de CKS). Ook is bijgehouden wat er aan steun verleend is (bestedingen) aan de organisaties/projecten die de CKS steunt. Tot en met eind 2018 was dit respectievelijk € 256.018,---- (donaties aan CKS) en € 249.042,-- (bestedingen). Gemiddeld ieder jaar € 20.000,-- aan verstrekte steunverlening. Respectabele bedragen. Hartelijk zeggen wij dank aan al degene die de CKS financieel steunen. Zo kunnen wij de spreuk van Cees waarmaken: “Alleen mensen die iets doen veranderen de wereld”. Op bescheiden schaal. Maar op een aantal plaatsen dragen wij serieus bij aan de verandering. En dat zullen wij – met uw steun – zeker ook blijven doen.
Boven dit nieuws een herfstfoto van de vijgenplant op ons terras aan het Velperplein in Arnhem.
 
Nieuws week 45 (maandag 4 november tm zaterdag 9 november 2019)
 
Een overzicht.
 
Bij gebrek aan ander nieuws, deze week een overzicht van de steunverlening verstrekt door de “Cees Kant Stichting” (CKS) in 2018. Dit overzicht heb ik niet speciaal voor dit nieuws gemaakt. Het overzicht is onderdeel van de informatieverstrekking die op grond van de ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling) publiekelijk bekend gemaakt moet worden. De CKS doet dat via deze website. Het overzicht wordt geplaatst onder dit nieuws. In het overzicht zijn een aantal organisaties/instellingen opgenomen waarover in het wekelijkse nieuws meldingen zijn gedaan of ervaringen worden gedeeld. Maar daarnaast zijn er nog een aantal kleinere steunverleningen die het “nieuws niet haalden”. En kleiner waar het betreft de donatie door de CKS, wil niet zeggen dat er door die organisaties geen belangrijk werk gedaan wordt. Verre van dat, alleen was onze steun eraan minder omvangrijk. Een ervan – de Manege zonder Drempels – in Bennekom ontvangt al jaren steun van de CKS. Een heel speciale inzet voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapten. Oorspronkelijk het initiatief van de lokale melkboer. Heel speciaal omdat de betrokkenen steun vinden in het zogenaamde huifbed rijden (feitelijk gelegen op een bed, gespannen boven de ruggen van de twee paarden rondgereden worden). En die rustige beweging ontspant de betrokken en dat geeft ontspanning en rust. Zie voor meer informatie: https://www.manege-zonder-drempels.nl/.

Tweede organisatie waar ik op wil duiden is het Arnhemse “Droombankje”. Een particulier initiatief om buiten hun schuld dak- en thuisloos geworden mensen op te vangen, te begeleiden en hen weer de rust geven waarna zij de draad zelf weer kunnen oppakken. Naast de gemeentelijk georganiseerde opvang van dak- en thuislozen voorziet deze aanpak en steunverlening in een behoefte. Een gat wordt opgevuld. Met steun van velen voorziet die organisatie in een grote behoefte. De CKS draagt ook bij kunt u zien in het overzicht. De CKS heeft op hoofdlijnen de steunverlening specifiek gericht op twee zaken: primair onderwijs en kwalitatief goed drinkwater. In het overzicht is te zien dat er aanvullend op diverse terreinen verder steun verleend wordt. Alles binnen de financiële ruimte die de CKS (inmiddels) geboden wordt door velen.

Vanaf de start op 20 maart 2007 tm heden (in het overzicht eind 2018) houdt de CKS bij wat er aan steun door de CKS ontvangen wordt (donaties aan de CKS). Ook is bijgehouden wat er aan steun verleend is (bestedingen) aan de organisaties/projecten die de CKS steunt. Tot en met eind 2018 was dit respectievelijk € 256.018,---- (donaties aan CKS) en € 249.042,-- (bestedingen). Gemiddeld ieder jaar € 20.000,-- aan verstrekte steunverlening. Respectabele bedragen. Hartelijk zeggen wij dank aan al degene die de CKS financieel steunen. Zo kunnen wij de spreuk van Cees waarmaken: “Alleen mensen die iets doen veranderen de wereld”. Op bescheiden schaal. Maar op een aantal plaatsen dragen wij serieus bij aan de verandering. En dat zullen wij – met uw steun – zeker ook blijven doen.
Boven dit nieuws een herfstfoto van de vijgenplant op ons terras aan het Velperplein in Arnhem.
 
Nieuws week 44 (maandag 28 oktober tm zaterdag 2 november 2019)
 
Een vergelijking.
 
Deze week doneerde de “Cees Kant Stichting” (CKS) op basis van een goed gedocumenteerde aanvraag een bijdrage voor het realiseren van in totaal 100 watertanks/reservoirs. Met behulp van die op locatie te vervaardigen watertanks/reservoirs wordt via ‘rain harvesting’ drinkwater verzameld ten behoeve van de arme bevolking van Menkao een plaats (45.000 inwoners) ten oosten van de hoofdstad Kinshasa van de republiek Congo in Afrika. De bevolking is arm en professionele drinkwatervoorziening is ter plaatse niet aanwezig.

De wel beschikbare watervoorzieningen liggen op grote afstand en het drinkwater daar is van slechte kwaliteit. De Nederlandse stichting “Hart & Handen in Actie” in Leiden is de initiatiefnemer. Dit naar een voorbeeld van een andere stichting die een paar jaar geleden in de buurt een gelijksoortig project uitvoerde. De stichting werkt samen met een plaatselijke NGO WAFA. Onderdeel van het project is dat vijf jongeren uit arme gezinnen opgeleid worden tot metselaar. En onder leiding van een ervaren metselaar vervaardigen zij ter plaatse de watertanks/reservoirs. De watertanks/reservoirs hebben een grondvlak van 2.10 m middellijn en zijn 1,70 meter hoog. Inhoud derhalve 7 m3 water.

Zij worden naast een huis gebouwd. En daar aangesloten op een afvoer van het dak. In Menkao is er een regenseizoen van oktober tm mei. In die periode valt er voldoende regen. Alleen de bodem ter plaatse is zo doorlatend dat de aanleg van putten of waterpunten boren niet mogelijk is. Het grondwater tref je daar aan op een diepte van 250 meter. In totaal worden er honderd gezonnen gefaciliteerd met een watertank/waterreservoir. Zij zorgen voor het dagelijkse onderhoud en bij voldoende water kunnen ook omwonenden gebruik maken van het opgeslagen water. De afbeeldingen boven en ander dit nieuws geven een beeld van de constructie en de opbouw van de watertanks /reservoirs.

En nu de vergelijking.

Deze manier van drinkwatervoorziening ken ik. De eerste dertien/veertien jaar van mijn leven dronk ik en ons hele gezin ook drinkwater dat zo opgevangen werd. De regen op het dak van ons huis liep via de goten en de afvoer naar een klein overloopputje. Met grof grind aan de ene kant en fijn grond aan de andere kant van het putje. Dit om het vuil tegen te houden. Vervolgens werd dit water opgevangen in een betonnen put onder de keuken. En uit die put werd ons drinkwater opgepompt met een handpomp. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat dit water meer smaak had dan het drinkwater dat wij begin 50-er jaren van de vorige eeuw kregen. En dat alles is in Nederland maar 60 - 70 jaar gleden.

Wie weet kennen ook de plaatsen in Congo waar nu op deze manier drinkwater wordt opgevangen en gebruikt wel dezelfde ontwikkeling als welke wij in Nederland kenden. Met de steun zoals wij die konden geven wordt zo’n ontwikkeling mogelijk in gang gezet. Het zou mooi zijn als wij vanuit onze bevoorrechte positie er een verdere bijdrage aan zouden kunnen geven.  Start van de uitvoering is gepland vanaf maart 2020. Via dit bericht zult u op de hoogte gehouden worden van de voortgang. In het contact met de stichting die het project realiseert heb ik de toezegging gekregen dat de watertanks/reservoirs (4 stuks) die met onze steun worden gerealiseerd zullen worden voorzien van een foto van Cees.

Met informatie over zijn overlijden en de stichting. Verder zal ieder van de watertanks/reservoirs voorzien worden van de naam van een vrouw die in zijn jonge leven veel voor hem betekend heeft. Dit in navolging van de veertien geboorde waterpunten die eerder met steun van de CKS zijn gerealiseerd in Kenya. En wie weet komen er nog wel veel meer drinkwatervoorzieningen met deze aanduidingen op plaatsen waar nu geen goed drinkwater beschikbaar is. Wij blijven ons daar ook voor inzetten. Zie het maar als de druppel die zelfs de hardste steen uitholt. Of naar de spreuk die Cees ook gebruikte: “Alleen mensen die iets doen veranderen de wereld”.
Nieuws week 43 (maandag 21 tm zaterdag 26 oktober 2019)
 
21-10-2019 – 77
Een gedicht van Cees
 
21-10-2019 - 77

De cijfercombinatie is de aanduiding van mijn verjaardag en de leeftijd die ik afgelopen maandag mocht bereiken. Wij verbleven nog in Zuid-Frankrijk. Maar ook daar mocht ik veel gelukwensen in ontvangst nemen. Aangereikt via mogelijkheden waar de mensen 77 jaar geleden nog niet eens van konden dromen. Voor mij – en iedereen trouwens - is het komende levensjaar één dag langer dan de gebruikelijke 365 dagen. Volgend jaar een schrikkeljaar. Mijn voornemen is van elke dag iets moois te maken. Voor mijzelf en mijn omgeving. En zeker ook voor datgene wat de Cees Kant Stichting (CKS) nastreeft en waarmaakt. Naast de samenwerking met Water For Life zal zeker ook de steun aan de schoolopleiding in Kenya (Tamani Junior School – Mpeketoni – Wim van den Burg) ingevuld worden. Net als een bijdrage voor de Manege zonder Drempels (Bennekom), Het Nationaal Monument Kamp Vught, de opvang van onverwacht dak- en thuislozen in Arnhem en andere mogelijkheden die zich aandienen passend bij de inzet van de CKS. Het doet goed op deze manier bezig te zijn uit naam van onze Cees.
 
Een gedicht van Cees

Terug in Arnhem trof ik bij de vakantiepost een heel mooie kaart aan met daarop een lieve groet van een vriendin van Cees en daarbij ook een gedicht dat Cees op 22 juli 2001 voor haar schreef. Heel mooi. En zo persoonlijk dat ik het in dit nieuws niet ga gebruiken. Het betreffende gedicht heb ik wel toegevoegd aan de verzameling brieven een gedichten die wij zelf -en met name ik - van Cees mochten ontvangen. Op de website staat al het gedicht: “Ik zou…….” . En boven dit nieuws plaats ik debrief die ik op 17 september 1996 van Cees kreeg. Nog elke dag kan ik genieten van de inhoud van die brief. Cees was toen 20 jaar oud. En hij beschrijft op een bijzondere manier de vriendschap die er was tussen hem en mij. Mooier dan dat kun je als een vader niet beleven. Deze uiting koester ik dan als een heel bijzondere herinnering aan een mooi mens. Met dat soort uitingen verraste Cees mij vaker. Ik koester die uitingen. Uit die mooie herinneringen put ik de kracht om via de CKS de herinnering aan Cees levend te houden. En via die inzet het intense verdriet om te zetten in iets positiefs voor degenen die dat nodig hebben.
 
Nieuws week 42 (maandag 14 tm zondag 20 oktober 2019).

"In je eentje ga je sneller, maar met zijn allen kom je verder"

Deze spreuk las ik deze week. En de foto met een andere spreuk erin verwerkt (boven dit nieuws) trof ik aan op Facebook. De foto onder dit nieuws geeft een beeld van de drinkwatervoorziening in een arme buurt in Arnhem in 1926. Minder dan 100 jaar geleden een buurtpomp als enige watervoorziening. En elders is het nu nog slechter. Bijna een miljard mensen op onze aarde hebben geen beschikking over goed drinkwater. 1300 kinderen per dag overlijden aan de gevolgen daarvan. Er is een heel goede mogelijkheid om vanuit onze bevoorrechte positie te delen. Zuiniger omgaan met ons drinkwater en (als dat gemist kan worden) voor € 0,05/dag donateur worden van Water For Life. De goede doelen organisatie van de Nederlandse drinkwaterbedrijven. Zie: 
https://www.waterforlife.nl/doneer/ 

Als Cees Kant Stichting (CKS) werken wij samen met WFL. En zijn wij trots de "eerste officiële vriend" van WFL te zijn. Maar SAMEN kunnen wij nog veel meer doen. Kijk eens of deze "voorzet" ingekopt kan worden. Iedere donateur betekent elk jaar van het donateurschap één mens extra met toegang tot goed drinkwater. Deze informatie (oproep) mag uiteraard breed verspreid worden.
Nieuws week 41 maandag 7 tm zaterdag 12 oktober 2019)

Dank !!

Beheer Cees Well.


Dank !!.

Afgelopen week 40 met de data 3 oktober (overlijden Cees) en 5 oktober (verjaardag Cees) waren er weer veel persoonlijke reacties en herinneringen. Ieder van jullie hartelijk dank voor die reacties. Dat doet goed en dat voelt goed. Verzacht het pijnlijke verdriet van het verlies en het gemis.

Beheer Cees Well.

Eerder kon ik melden dat door de inzet van Wim van den Burg (Kenya - Mpeketoni) de "Maria Well" was gerestaureerd. Vorige week stuurde Wim ook de foto's van de "Cees Well" die er weer spic en span uitziet. Wim hartelijk dank voor die inzet. Iets realiseren is één, het daarna ook in goede staat houden is mogelijk nog belangrijker. Goed te horen dat deze in 2006 gegraven waterput nog steeds goed voldoet. Belangrijk ook dat hij er weer als nieuw uitziet. Water is een eerste levensbehoefte. En dat water kunnen gebruiken via een goed onderhouden constructie toont mede het belang ervan. De foto boven dit nieuws is van de "Cees Well" zoals die er nu staat. En onder het nieuws ook nog een keer de foto van de "Maria Well", vernoemd naar de oma van Cees die in 2002 overleed.

Nieuws week 40 (maandag 30 september tm zaterdag 5 oktober 2019)

3 en 5 oktober.

Twee data die ons leven bepalen.
5 oktober 1976 mochten wij moeder en vader worden van Cees. De mooiste dag van mijn leven. Wij leefden als een gewoon gezinnetje. Pas later ben ik gaan begrijpen dat niet alles zo gewoon was. Vader te mogen zijn van een zoon die ook vanaf de eerste dag mijn echte vriend was. En dat gevoel was wederzijds. 5 oktober 2019 zou Cees 43 jaar geworden zijn.

Zou......
Want er was ook 3 oktober 2004. De dag van het onnodige- en rampzalige auto-ongeluk waarbij Cees om het leven kwam. De zwartste dag van mijn leven. Een jong en mooi leven in één klap weggevaagd. Een periode van diep verdriet volgde waarin wij werden bijgestaan door de grote schare van vriendinnen en vrienden die Cees had. Mede daardoor is het ons gegeven om te blijven genieten van de vele mooie dingen en ervaringen die er de 28 jaar dat Cees bij ons was, er ook waren. In 2007 hebben wij de "Cees Kant Stichting" opgericht. Om uit naam van onze Cees iets te kunnen betekenen voor diegenen die dat nodig hebben. En vooral ook om de herinnering aan dit mooi mens levend te houden. En met morele- en financiële steun van velen lukt dat en zullen wij doorgaan met het In de praktijk brengen van het motto van Cees:

"Alleen mensen die iets doen veranderen de wereld"


Op de overlijdensdag van Cees plaatste Eric een indrukwekkend verhaal op de Facebookpagina. Nog indrukwekkender waren de vele lieve- en persoonlijke reacties. Dank voor dit medeleven. Aan Cees wordt nog veel gedacht. En dat geeft steun. Bij één van die berichten was de spreuk gevoegd die onder dit nieuws staat. Zo waar. Liefdevol gedenken wij deze week in het bijzonder dit mooie mens. En gaan wij door om in zijn geest te blijven handelen.

Een bijzondere donatie en 
een groot voorrecht.

Bijzondere donatie.

Een ons bevriend echtpaar vierde kort geleden hun 50 jarig huwelijk. In de uitnodiging hadden zij al aangegeven dat een gift aan het echtpaar omgezet zou worden in een donatie aan de Cees Kant Stichting (CKS). Later kregen wij de informatie dat de donatie ruim € 900,-- zou bedragen. Een hartverwarmend gebaar. Zoiets geeft je als vertegenwoordiger van de CKS een warm gevoel. Deze week twee bijschrijvingen op de rekening van de CKS. Een bedrag van € 1005,--. En een dag later nog € 45,--. Dan ben je even stil. Zo'n bedrag. En zo symbolisch. Een meer dan genereuze donatie met ook nog een relatie naar het 50-jarige huwelijk. Wij zullen er een goede bestemming aan geven. Een waterkiosk in een project van Water For Life (WFL) is een mogelijke optie.


Het voorrecht.

In Nederland heeft iedereen een drinkwater aansluiting. Sterker nog. Ieder van onze huizen heeft tenminste 5 - en vaak veel meer - watertappunten. Als bekend zet de CKS zich in samenwerking met WFL in om ook elders op deze aardbol de drinkwater beschikbaarheid te verbeteren. Dat vraagt inzet. Maar een inzet die de moeite waard is. Bij ons is ook het "voorrecht" nog niet zo oud. De twee foto's boven dit nieuws zijn gemaakt in Arnhem. De foto met de vrouw is gemaakt in de Koopmanstraat in 1900.  De foto met de man is gemaakt in 1928 in de Trompetsteeg. Beide straten in de buurt van de Langstraat (waar toen ook de zwaar vervuilde Jansbeek stroomde). De pompen waren gemeentelijke waterpompen voor de buurt. In de huizen geen wateraansluitingen. Geen toiletten. En geen elektriciteit. Nauwelijks 100 jaar geleden was de situatie in delen van Arnhem net als nu nog elders. Laten wij de mensen daar het zelfde voorrecht schenken in 10 jaar. De CKS zal een bijdrage leveren. De foto onder dit nieuws is van een publieke pomp in Frankrijk die waarschijnlijk een soortgelijke functie vervulde als in Arnhem.
 
Nieuws week 40 (maandag 30 september tm zaterdag 5 oktober 2019)

3 en 5 oktober.

Twee data die ons leven bepalen.
5 oktober 1976 mochten wij moeder en vader worden van Cees. De mooiste dag van mijn leven. Wij leefden als een gewoon gezinnetje. Pas later ben ik gaan begrijpen dat niet alles zo gewoon was. Vader te mogen zijn van een zoon die ook vanaf de eerste dag mijn echte vriend was. En dat gevoel was wederzijds. 5 oktober 2019 zou Cees 43 jaar geworden zijn.

Zou......
Want er was ook 3 oktober 2004. De dag van het onnodige- en rampzalige auto-ongeluk waarbij Cees om het leven kwam. De zwartste dag van mijn leven. Een jong en mooi leven in één klap weggevaagd. Een periode van diep verdriet volgde waarin wij werden bijgestaan door de grote schare van vriendinnen en vrienden die Cees had. Mede daardoor is het ons gegeven om te blijven genieten van de vele mooie dingen en ervaringen die er de 28 jaar dat Cees bij ons was, er ook waren. In 2007 hebben wij de "Cees Kant Stichting" opgericht. Om uit naam van onze Cees iets te kunnen betekenen voor diegenen die dat nodig hebben. En vooral ook om de herinnering aan dit mooi mens levend te houden. En met morele- en financiële steun van velen lukt dat en zullen wij doorgaan met het In de praktijk brengen van het motto van Cees:

"Alleen mensen die iets doen veranderen de wereld"


Op de overlijdensdag van Cees plaatste Eric een indrukwekkend verhaal op de Facebookpagina. Nog indrukwekkender waren de vele lieve- en persoonlijke reacties. Dank voor dit medeleven. Aan Cees wordt nog veel gedacht. En dat geeft steun. Bij één van die berichten was de spreuk gevoegd die onder dit nieuws staat. Zo waar. Liefdevol gedenken wij deze week in het bijzonder dit mooie mens. En gaan wij door om in zijn geest te blijven handelen.

Een bijzondere donatie en 
een groot voorrecht.

Bijzondere donatie.

Een ons bevriend echtpaar vierde kort geleden hun 50 jarig huwelijk. In de uitnodiging hadden zij al aangegeven dat een gift aan het echtpaar omgezet zou worden in een donatie aan de Cees Kant Stichting (CKS). Later kregen wij de informatie dat de donatie ruim € 900,-- zou bedragen. Een hartverwarmend gebaar. Zoiets geeft je als vertegenwoordiger van de CKS een warm gevoel. Deze week twee bijschrijvingen op de rekening van de CKS. Een bedrag van € 1005,--. En een dag later nog € 45,--. Dan ben je even stil. Zo'n bedrag. En zo symbolisch. Een meer dan genereuze donatie met ook nog een relatie naar het 50-jarige huwelijk. Wij zullen er een goede bestemming aan geven. Een waterkiosk in een project van Water For Life (WFL) is een mogelijke optie.


Het voorrecht.

In Nederland heeft iedereen een drinkwater aansluiting. Sterker nog. Ieder van onze huizen heeft tenminste 5 - en vaak veel meer - watertappunten. Als bekend zet de CKS zich in samenwerking met WFL in om ook elders op deze aardbol de drinkwater beschikbaarheid te verbeteren. Dat vraagt inzet. Maar een inzet die de moeite waard is. Bij ons is ook het "voorrecht" nog niet zo oud. De twee foto's boven dit nieuws zijn gemaakt in Arnhem. De foto met de vrouw is gemaakt in de Koopmanstraat in 1900.  De foto met de man is gemaakt in 1928 in de Trompetsteeg. Beide straten in de buurt van de Langstraat (waar toen ook de zwaar vervuilde Jansbeek stroomde). De pompen waren gemeentelijke waterpompen voor de buurt. In de huizen geen wateraansluitingen. Geen toiletten. En geen elektriciteit. Nauwelijks 100 jaar geleden was de situatie in delen van Arnhem net als nu nog elders. Laten wij de mensen daar het zelfde voorrecht schenken in 10 jaar. De CKS zal een bijdrage leveren. De foto onder dit nieuws is van een publieke pomp in Frankrijk die waarschijnlijk een soortgelijke functie vervulde als in Arnhem.
 
Nieuws week 34 (maandag 17 augustus tm zaterdag 24 augustus 2019)
 
Een week zonder direct nieuws. Wel twee toevallige ‘ontdekkingen’ die ik vond op een Franse Facebookpagina en later in de week dezelfde afbeelding – maar nu in kleur – op een pagina van Facebook uit Nederland.
De Nederlandse afbeelding staat boven dit nieuws. De Franse bewerking tref je onder het nieuws aan. Bekijk de afbeeldingen en de erbij geplaatste tekst. En neem even de tijd om erover na te denken hoe waar dit plaatje is als het gaat over een gelijke verdeling van de mogelijkheden. En lees dan ook het nieuws van afgelopen week op dezer website als je dat al niet deed.
 
Nieuws week 31(maandag 29 juli tm zaterdag 3 augustus 2019)
 
De laatste etappe van OJT
De Finish en
De grote verrassing
 
De laatste etappe van OJT
De laatste etappe van de 10-daagse tocht werd woensdag de 31e juli gereden. Van Kalkar (Wasser Wunderland – Dld) naar Arnhem. Met toestemming van de organisatie reed ik dit jaar ook de laatste etappe mee. Vertrek in Arnhem was om 05.45 uur. Zag de zon opkomen op de brug van Westervoort. En na een voorspoedige tocht was ik bijna op tijd om de deelnemers en begeleiders in Wasser Wunderland te wekken. Aan de gezichten van de deelnemers en de vrijwilligers was wel te zien dat er de vorige avond een afsluitende feestavond geweest was. Of was het de uitdrukking die hoorde bij een mooie maar inspannende 10-daagse. Zowel op sportief gebied als ook waar het betrof de ontspanning. Het zal alle twee wel geweest zijn. Na een voortreffelijk ontbijt werd er koers gezet naar Arnhem. In Elten werd nog even gerust. En daarna ging het richting Arnhem. Wat mij met name opviel is dat de deelnemers wel fietsen hadden geleerd. Er werd in een strak tempo gereden. Alleen het recht vooruitrijden en het vooruitkijken zal later nog wel komen (hoop ik). Het grote reactievermogen hield de fietsers op de been. Hoewel er ook wel kleine valpartijen waren. Ruimschoots voor op het tijdschema werd een lunchstop gemaakt op het IPKW-industrieterrein. Ook de thuisbasis van de OJT-organisatie. De fietsen werden daar versierd en om 15.00 uur werd er vertrokken voor het laatste deel van de tocht richting sporthal Valkenhuizen.
 
De finish
Klokslag 16.00 uur werd – na het beklimmen van de Geitenklamp – de sporthal Valkenhuizen binnengereden. De meer dan goed gevulde tribune met ouders en familie gaf de deelnemers en de begeleiders en stormachtige ontvangst. Een “kippenvel” moment. Weer terug in Arnhem. De tour volbracht. Een belevenis. Iets om je als deelnemer te herinneren voor de rest van je leven. Een levensles. En een groot compliment voor de organisatie en de vrijwilligers. Een feest van 10 dagen met soms voor de vrijwilligers en de deelnemers best lastige momenten van heimwee of kleine conflicten. Maar vooral ook een periode van leven met duidelijke regels. Er zijn voor elkaar. En waar mogelijk een ander helpen.
De 69e editie van OJT was weer terug in Arnhem
 
De grote verrassing
De grote verrassing voor mij als ploegensponsor van de CKS-ploeg kwam aan het einde van een geweldige prijsuitreiking. Na de bolletjestrui (de derde plaats individueel) en de groene trui (de tweede plaats individueel) kwam de gele trui (de eindoverwinnaar individueel). De spanning was te snijden. Werd door de presentatoren ook opgevoerd. En toen kwam de naam van de ploeg: De CKS-ploeg. En uit die CKS-ploeg was Mitja Straatman de gelukkige.  Een geweldig resultaat voor Mitja en de hele ploeg. Een resultaat (drie gele dagtruien en de eindtrui) waar Jumbo/Visma alleen nog maar van kan dromen. En achteraf realiseerde ik mij pas dat dit een unieke situatie opleverde. De Cees Kant Stichting (CKS) was dit jaar voor de vijfde keer ploegensponsor. En drie keer ervan – 2017, 2018 en 2019 – was de eindoverwinning jongens voor een lid van deze ploeg.

De fotocollage boven dit nieuws geeft een beeld van de laatste etappe, de finish en de prijsuitreiking. De collage onder het nieuws toont de winnaars en vooral Mitja Straatman.
Dank aan de organisatie voor de voorbereiding en uitvoering van deze tocht. Grote dank aan de vrijwilligers. Zij deden voortreffelijk werk. En voor mij was het een genoegen de leden van de ploeg: Danny, Stefano, Dylan, Melle, Jan en Mitja en hun ouders te leren kennen. Jongens ik hoop dat jullie ervan genoten hebben als ik. Tot ziens waar en wanneer dan ook. Mogelijk wel als deelnemer aan OJT 2020.
Nieuws week 29 (maandag 15 juli tm zondag 21 juli 2019)
 
Verzamelen, afscheid nemen en herdenken
 
Zondagmorgen 21 juli 2019 werden de kinderen die deelnemen aan Ome Joop’s Tour 2019 (OJT) overgedragen door de ouders/begeleiders aan de organisatie van OJT. Alles in de sporthal van Papendal staat klaar. De ouders zijn zenuwachtig. De kinderen ook. Alleen de organisatie van OJT straalt rust uit. De rust van 69 jaar ervaring. De foto compilatie boven dit bericht geeft een beeld van de gang van zaken. Deelnemer nummer 45 - Mitja Straatman - meldt zich. De overige deelnemers komen hun spullen in ontvangst nemen en hun bagage deponeren. Waar nodig wordt nog afgestemd over zaken die mogelijk tijdens de tocht de aandacht kunnen vragen. En dan worden de ouders/verzorgers verzocht om de organisatie de vrijheid te geven hun zorg voor de kinderen waar te maken. En dat doen zij vanaf het eerste begin. Met groepsactiviteiten rond de middenstip van het trainingsveld van Vitesse op Papendal. Ook verder met mogelijkheid in de restauratie van het trainingscomplex verder na te denken over het bezoek die middag aan de oorlogsbegraafplaats in Oosterbeek. Deze verzameldag is elk jaar hetzelfde, maar toch wel weer anders.

Bijzonder deze verzameldag was dat het middagprogramma in het teken stond van een bezoek aan de oorlogsbegraafplaats in Oosterbek. Alle kinderen en hun begeleiders fietsten naar de begraafplaats. En daar werden zij opgevangen door een organisatie van oorlogsveteranen en verdere vrijwilligers die hun deelgenoot maakten van een bijzondere ceremonie. Een ceremonie waarbij een aantal kinderen van OJT samen met Marcel Legerstee en krans legden bij het centrale monument. De doedelzakspeler ontving de kinderen. De last post klonk. Er was ook een toespraak. En de kinderen kregen de gelegenheid om de hen verstrekte poppy’s die zij hadden voorzien van ene tekst/wens te plaatsen bij een graf van een op de begraafplaats begraven soldaat. Gevallen voor onze vrijheid. Een programma met diepgang. Al valt het wel op dat 75 jaar geleden voor kinderen van 10 – 13 jaar veel langer is dan voor de ouderen onder ons. De foto compilatie van dit programmaonderdeel onder het nieuws geeft er een beeld van. Al met al een bijzondere start van OJT 2019.
Nieuws week 28 (maandag 8 juli tm zaterdag 13 juli 2019)
 
OJT is te vergelijken met de Tour de France
 
De Tour de France kent uitvallers voor de start. OJT heeft die ook. Afgelopen donderdag werd ik door de organisatie geïnformeerd dat Pim Ulrich, lid van de Cees Kant Stichting (CKS) ploeg niet aan de start zal verschijnen. Oorzaak een gebroken pols. Ik hoop wel hem te ontmoeten bij de finish van OJT in de sporthal Valkenhuizen op 31 juli 2019. Pim is dus de Dumoulin/Froome van OJT. Pim wensen wij een goed herstel. En wie weet tot volgend jaar.

Voor Pim heeft de organisatie een vervanger gevonden. Het is Jan van Beers. Die gaat nu met nummer 53 de CKS-ploeg versterken. Vandaag was als gebruikelijk de fietsenkeuring bij Mantel in Arnhem-Zuid. Een standaard onderdeel van de tour. Maar wel belangrijk. De controle of de fiets de toertocht aankan. Toch een bijzonder moment voor de deelnemers en de ouders/verzorgers. Lijkt routine. Maar is wel belangrijk. Want deelnemen aan het fietsverkeer vraagt een fiets in goede staat. Een eerste educatief moment als deelnemer aan OJT. En zo zullen er nog vele volgen. Wat mij vanmorgen met name opviel was het aantal jonge vrijwilligers die vanwege OJT bij de fietsenkeuring aanwezig waren. Vrijwilligers van allerlei aard. En vooral jeugdige ploegleiders. Betrokken jeugdigen die eerder deelnamen en die nu hun jongere opvolgers gaan coachen. Een compliment waard. Wat verder en compliment verdient is het magazine OJT 2019. Fris, goed geredigeerd en met een professionele uitstraling. Met dit model als ‘bidboek’ zou Arnhem zeker het Eurovisie Songfestival toegewezen krijgen. Maar daar gaat het nu niet over.

Bij de fietsenkeuring mocht ik als ploegensponsor ook het nieuwe wielershirt van de CKS-ploeg presenteren bij de inschrijvende deelnemers. Een prachtig shirt. Compliment voor degene binnen de organisatie die ervoor gezorgd heeft.Mede dankzij de hamburgers die in grote aantallen gebakken werden werd de fietsenkeuring een groot succes. Wat mij met name opviel was de professionele manier waarop de organisatie ism de Mantel organisatie het geheel heeft geregeld. Compliment voor beiden.

Boven dit nieuws de presentatie van de CKS-ploeg. Eronder de foto’s van het shirt geshowd door een bevriend model uit de organisatie van OJT. Nog een week te gaan. Volgende week zondag de verzameldag en het bijzondere bezoek aan de oorlogsbegraafplaats in Oosterbeek. Wees er getuige van als u in de gelegenheid bent. Het CKS-nieuws zal er zeker aandacht aan besteden.
 
Nieuws week 27 (maandag 1 juli tm zaterdag 6 juli 2019)
 
Hij komt !!!.
 
En dan gaat het niet om Sint Nicolaas. Ook niet over de Tour de France. Die start namelijk vandaag al. En dit jaar is deze grote ronde in Frankrijk eigenlijk de ‘proloog’ voor de echte tour. Dit bericht kondigt aan Ome Joop’s Tour 2019.
Volgende week zaterdag is de fietsenkeuring bij de vestiging van Mantel in Arnhem Zuid. En de echte start van de tour is op maandag 22 juli 2019. Vanaf de markt in Arnhem centrum.

Dit jaar is de Cees Kant Stichting (CKS) voor het vijfde jaar sponsor van een ploeg in OJT. Een lustrum dus. En de eerdere ploegen - allen jongens - en hun ploegleiders waren succesvol. Zo won een lid uit de CKS ploeg in de afgelopen vier jaren al twee keer het eindklassement bij de jongens. De foto boven dit nieuws is de trotse winnaar van de tour 2018: Omaro Madman. Maar belangrijker dan het winnen is bij OJT het deelnemen. In dit nieuws het ‘nieuwtje’ dat de CKS-ploeg ook dit jaar een jongensploeg is. Met de deelnemers en hun ouders/begeleiders hoop ik kennis te maken tijdens de fietsenkeuring. Het tweede ‘nieuws’ is dat de CKS-ploeg in een nieuw wielershirt zal rijden. De samenstelling van de ploeg, het shirt en de foto’s van de fietsenkeuring zullen gepresenteerd worden in het nieuws van volgende week. Nog even een paar nachtjes slapen dus. Net als bij St. Nicolaas, maar dan anders.
Nieuws week 26 (maandag 24 juni tm zaterdag 29 juni 2019)
 
Voortgang project Modjo (Ethiopie)
En……  OJT komt eraan.
 
Voortgang project Modjo (Ethiopie)
Neem kennis van de foto’s boven en ander dit bericht. En stel je voor dat je bij temperaturen zoals wij die op dit moment hebben, je op deze manier in je drinkwaterbehoefte zou moeten voorzien.
Van Emma Lesterhuis ontving ik de foto’s en de navolgende voortgangsinformatie over het project in Modjo (Ethiopie). Een project waar in het nieuws al eerder aandacht aan besteed werd. Een project ook dat door de uitvoering 20. 000 mensen in één keer – en blijvend – van goed drinkwater voorziet

De voortgangsinformatie ook van Emma:

“Het project in Modjo is door het bestuur van Water for Life op 30 november 2018 goedgekeurd. Al in de eerste maanden hebben we van het lokale waterbedrijf een ‘sustainability commitment letter’ ontvangen. Hierin geeft het lokale waterbedrijf in Modjo aan dat zij verantwoordelijkheid zullen nemen voor de kwaliteit tijdens de aanleg, en vervolgens het onderhoud en beheer als het project straks is afgerond. Vervolgens is het waterbedrijf (met ondersteuning van onze projectmanager Wonde Hirpa, en een projecteider van Ontwerp en Aanleg Vitens) aan de slag gegaan. Allereerst hebben zij het technisch design voor het project verder uitgewerkt. Vervolgens hebben ze met een gedetailleerde materiaallijst een tender uitgezet.  Op dit moment is door het lokale waterbedrijf de aanbesteding voor de materialen afgerond en er zijn 3 leveranciers geselecteerd. Dat dit er niet één is, komt met name doordat geen van de leveranciers alle materialen kan leveren. Nu de materialen zijn aanbesteed kan het waterbedrijf binnenkort aan de slag om daadwerkelijk leidingen te leggen. In de fase daarna zullen de publieke waterpunten, met de voorgestelde namen worden gebouwd en volgen trainingen voor de lokale bevolking” Hier gaan wij dus binnen niet la te lange tijd meer van horen. De vermelding van de namen van waterkiosken betreft een verzoek van ons. Namelijk om – net als bij de waterpunten in Kenia – ook hier de waterpunten die met steun van de CKS worden gebouwd een naam te geven van iemand – en daar waren veel vrouwen bij – die voor hem veel betekende. Zo wordt ook die herinnering levend gehouden.
 
En……  OJT komt eraan.

Inderdaad. Ome Joop’s Tour (OJT) kent op zaterdag 13 juli 2019 alweer de fietsenkeuring bij de vestiging van Mantel in Arnhem-Zuid. Een bijzonderheid die ik nu al wil melden is dat op de verzameldag: zondag 21 juli 2019, in de loop van de middag door de deelnemers ook een bezoek gebracht zal worden aan de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. Uit eigen ervaring van een bezoek aan het Kamp Vught een paar jaar geleden kan ik ieder die dit leest nu al verzekeren dat dit bezoek de kinderen meer zal doen dan welke geschiedenisles ook. Goed dat de organisatie de kinderen zo bij de 75e herdenking van de oorlog - en specifiek De Slag om Arnhem - betrekt.
Nieuws week 21 (Maandag 21 mei tm zaterdag 25 mei 2019)

Zouden wij onze bevoorrechte situatie kunnen delen ?

Die vraag nav een nieuws melding op Facebook is de inspiratie voor het nieuws van deze week. Boven dit nieuws de foto van het kunstwerk met een publieke waterfontein functie op de Rijnkade in Arnhem. De fontein is deze week - na lang niet functioneren - op verzoek van de bewonersgroep Arnhems Hart gemoderniseerd en weer operatioveel gemaakt. Naast uitstekend drinkwater in ieder huis in Nederland ook gratis water in het centrum van Arnhem. Wat zijn wij bevoorrechte mensen.

Zie voor het bericht: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=873009363033503&id=321823894818722

Hoe anders is de situatie voor miljoenen mensen elders die nog altijd niet over de kwaliteit drinkwater kunnen beschikken. Bijzonder is dat het in Arnhem gevestigde drinkwaterbedrijf Vitens de mogelijkheid biedt daar iets aan te doen via hun stichting "Water For Liife" (WFL) Professioneel. Zonder strijkstok. En voor een donatie van € 0,05/dag regelen zij duurzaam en betaalbaar goed drinkwater voor hen die er nu niet over beschikken. De "Cees Kant Stichting" (CKS) werkt structureel samen met WFL. En wij zijn er trots op de eerste "officiële vriend" van WFL te zijn.

Veel klanten van Vitens zijn al donateur. Nog velen zijn niet voldoende op de hoogte. En zijn dus ook nog geen donateur  Laat ieder die dit nieuws leest bekendheid geven aan de donatiemogelijkheid. Dat zijn wij niet alleen de stad met een prachtige publieke waterfontein. Maar ook een stad waarvan de inwoners anderen ook goed drinkwater gunnen en daar iets voor over hebben. Moeilijk is het niet. Zie: www waterforlife/doneer. Het vraagt niet meer dan vijf minuten om donateur te worden. Doen !!!. De foto onder het nieuws drukt de dank uit van de ontvangers van goed drinkwater.
Nieuws week 22 (maandag 27 mei tm zaterdag 1 juni 2019).

Een relatie tussen een uitspraak en iets wat ik deze week las

De uitspraak stond op 5 juli 2008 in De Telegraaf (Stan Huygens journaal). Hij is van Henry Elrod.

"Dat iets onmogelijk zou zijn, betekent alleen dat het langer duurt. Laten wij dus meteen beginnen"

Dit las ik deze week:

Het vermogen om mensen te helpen is even groot als beperkt. Een paradox waar je mee leert leven. Doe je dat niet en blijf je gefixeerd op de beperkingen, bereik je veel minder dan zou kunnen. Blijf altijd zoeken naar mogelijkheden om de beperkingen te verminderen. Om op die manier zoveel mogelijk te bewerkstelligen voor een zo groot mogelijk aantal mensen. Zelfs op slechte dagen is er altijd nog wel iets goeds wat je kunt doen. 

En de relatie heeft te maken met de inzet van de "Cees Kant Stichting" (CKS). Naar de (financiële) mogelijkheid steun verlenen aan zij die dat nodig hebben. In de praktijk toegespitst op onderwijs en drinkwatervoorziening. En als je ziet wat er met "relatief weinig" al gedaan kan worden is onze inzet voor andere organisaties en overheden mogelijk een voorbeeld om zich aan te sluiten. Om iets dat tot nu toe niet mogelijk bleek - goed drinkwater voor iedereen - wel te realiseren. Gewoon door ermee te beginnen om het uit te voeren. Ben je het met dit nieuws eens, deel het en verspreid de boodschap. Wie weet heeft het een groter en onverwacht effect. De foto's boven en onder dit nieuws zijn "natuur plaatjes". Als je het kunt en wilt zien regelt de natuur veel zelf als de mensen niet te veel hinderen.
Nieuws week 21 (Maandag 21 mei tm zaterdag 25 mei 2019)

Zouden wij onze bevoorrechte situatie kunnen delen ?

Die vraag nav een nieuws melding op Facebook is de inspiratie voor het nieuws van deze week. Boven dit nieuws de foto van het kunstwerk met een publieke waterfontein functie op de Rijnkade in Arnhem. De fontein is deze week - na lang niet functioneren - op verzoek van de bewonersgroep Arnhems Hart gemoderniseerd en weer operatioveel gemaakt. Naast uitstekend drinkwater in ieder huis in Nederland ook gratis water in het centrum van Arnhem. Wat zijn wij bevoorrechte mensen.

Zie voor het bericht: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=873009363033503&id=321823894818722

Hoe anders is de situatie voor miljoenen mensen elders die nog altijd niet over de kwaliteit drinkwater kunnen beschikken. Bijzonder is dat het in Arnhem gevestigde drinkwaterbedrijf Vitens de mogelijkheid biedt daar iets aan te doen via hun stichting "Water For Liife" (WFL) Professioneel. Zonder strijkstok. En voor een donatie van € 0,05/dag regelen zij duurzaam en betaalbaar goed drinkwater voor hen die er nu niet over beschikken. De "Cees Kant Stichting" (CKS) werkt structureel samen met WFL. En wij zijn er trots op de eerste "officiële vriend" van WFL te zijn.

Veel klanten van Vitens zijn al donateur. Nog velen zijn niet voldoende op de hoogte. En zijn dus ook nog geen donateur  Laat ieder die dit nieuws leest bekendheid geven aan de donatiemogelijkheid. Dat zijn wij niet alleen de stad met een prachtige publieke waterfontein. Maar ook een stad waarvan de inwoners anderen ook goed drinkwater gunnen en daar iets voor over hebben. Moeilijk is het niet. Zie: www waterforlife/doneer. Het vraagt niet meer dan vijf minuten om donateur te worden. Doen !!!. De foto onder het nieuws drukt de dank uit van de ontvangers van goed drinkwater.
Nieuws week 19 en 20 (maandag 6 mei tm zondag 19 mei 2019).

Een jubileum en een nieuwe outfit

Dit jaar is de "Cees Kant Stichting" (CKS) voor het vijfde jaar sponsor van een wielerploeg in Ome Joops Tour (OJT). Een jubileum tour dus. En voor dit jubileum heeft de leiding van OJT besloten het CKS - shirt te vervangen. Boven dit nieuws is de ploeg van 2018 nog gekleed in het oorspronkelijke shirt. In dit shirt zijn door de deelnemers ervaringen opgedaan. Sportieve prestaties geleverd. Tot twee keer toe kwam de afgelopen vier jaar de winnaar bij de jongens uit de CKS ploeg. Maar belangrijker dan dat waren de ervaringen tijdens de tour. Het omgaan met elkaar. Het voor een ander iets overhebben. Lessen voor het leven !!!.

Onder dit nieuws de foto van het nieuwe shirt. Frisse en sprekende kleuren. De uitvoering wordt - na afstemming met de leiding - anders. Het logo uit het 'oude shirt' komt zowel op de voorkant als de achterkant. Het website adres komt aan de zijkant. En het gestileerde CKS - figuurtje komt op de mouwen. Het OJT - logo aan de voorkant vervalt. Wordt wel verwerkt op de opbergzak op de rug. Het shirt zal gedragen worden door de nieuwe ploeg. De tour start dit jaar op maandag 22 juli en de finish zal zijn in de sporthal Valkenhuizen op woensdag 31 juli. Na een tocht waarbij op alle manieren aandacht geschonken zal worden aan de 75e herdenking van de slag om Arnhem. De organisatie wens ik hierbij succes met het afronden van de voorbereidingen. En je moet het van dichtbij ervaren om te zien hoeveel werk dat is. Ik hoop in de gelegenheid te zijn om er ook dit jaar weer getuige van te mogen zijn. Bij de fietsenkeuring. De overdracht van de kinderen aan de zorgen van de organisatie met de betrokken vrijwilligers. De start. De finish. En met name ook een etappe als deelnmer samen met de ploeg. Dan beleef je deze tour en het belang ervan op een bijzondere manier. Namelijk dat OJT echt uniek is en helemaal "Made in Arnhem'. Van Arnhem en voor de  Arnhemse kinderen die dat verdienen. Aan alle hiervoor genoemde aspecten van OJT 2019 zal dit nieuws aandacht besteden.
Nieuws week 18 (maandag 29 april tm zaterdag 4 mei 2019)

Twee uitspraken
en
Water For Life goede doel van de maand.

Een uitspraak van Rumag, gevonden op Facebook - 1 januari 2017:

Met Oud en Nieuw viert de hele wereld dat de datum verandert.
Hoop het te beleven dat wij ooit de datum zullen vieren waarop de wereld is veranderd.

Een uitspraak in het blad "De Verwondering" in een interview met Van Lommer (hartchirurg) - 18 oktober 2016:

"Wanneer de macht van de liefde, sterker wordt dan de liefde voor de macht.
Dan pas zal de wereld echt veranderen"

Om even bij stil te staan en over "vooruit" te denken.

Water For Life (WFL) goede doel van de maand.

Mede door tussenkomst van de "Cees Kant Stichting" (CKS) is de stichting WFL het "goede doel van de maand", bij de doelshop organisatie (
www.doelshop.nl). Je weet wel de internetportal waar je voorafgaand aan je internetaankopen het goede doel van je keuze kunt aanwijzen voor de gratis donatie - een klein percentage van je aankoopbedrag bij een webshop - die je aankoop op die manier oplevert. Meestal kleine bedragen. Maar veel kleine bedragen vormen samen een groot bedrag. Als CKS hebben wij dat al mogen ervaren. Dank aan iedereen die op deze manier de inzet van de CKS steunt. Daarnaast leveren de posts op de website van de doelshop-organisatie ook naamsbekenheid op voor WFL. En bedenk eens wat het effect zal zijn als ook nog eens veel van de ruim 30.000 donateurs van WFL aanvullend via hun internet aankopen "gratis" steun gaan verlenen aan WFL. Dat kan een flinke slok "extra drinkwatervoorziening" opleveren. Van harte hoop ik dat het zo zal gaan. De tijd zal het leren. En belangrijk: "de eerste stap is gezet".  In relatie met de spreuken: een aanzet vanuit Nederland om te komen tot een veranderde wereld waarin voor iedereen voldoende en kwalitatief goed drinkwater beschikbaar is.
Stacks Image 11441
Nieuws week 17 (maandag 22 april tm zaterdag 27 april 2019)
 
Internationale contacten kunnen ook ergens toe leiden !!!.
 
Dagelijks zien wij op TV en lezen wij in de krant dat leiders van grote mogendheden pogingen doen via contacten iets te bereiken. Wat is niet altijd duidelijk. En ook niet of die afstemmingen die alle aandacht krijgen ook maar iets opleveren. Een voorbeeld dat het ook anders kan. Inmiddels alweer een paar jaar geleden ontmoetten wij bij toeval in de Provence (Frankrijk) een echtpaar uit Amerika (USA). Getrouwd. Geen kinderen. Wij raakten aan de praat. Dronken een kop koffie. En wij informeerden over het overlijden van onze zoon en de stichting die wij op zijn naam hadden opgericht. De contacten bleven. Zo nu en dan een e-mailbericht. Maar bij elk verblijf in de Provence een goed gesprek bij een kop koffie. Via de steunverlening aan jonge basisschoolkinderen op de Tamani Junior School (TJS)in Kenya, koppelden wij een door de CKS gesteund kind aan dit echtpaar. Zij ontvingen informatie en wij ontvingen voor de Cees Kant Stichting een substantiële donatie. De naam van het kind Stacey Wambui. Zij legde afgelopen schooljaar haar examen af dat in Kenya gebruikelijk is aan het eind van de lagere schoolperiode. Met een uitstekend resultaat. Goed voor een beurs voor de vervolgopleiding. Stacey is als donorkind inmiddels opgevolgd door Magdalen Wambui (geen familie). En Stacey vervolgt haar opleiding op de Witu Secondary School. Zonder de steun op de basisschool en haar eigen inzet had zij dit noot bereikt. De combinatie van ‘het steuntje in de rug’ en eigen inzet in de praktijk. En dat ook nog eens door internationale samenwerking. Ik mag hopen dat de wereldleiders ooit zo’n resultaat zullen bereiken.

De foto boven het nieuws is van Stacey. Die eronder van Magdalen. Zit nu in de 4e klas van TJS. Wie weet is zij de volgende die van ‘het steuntje’ optimaal profiteert.
Stacks Image 11448
Nieuws week 16 (maandag 15 april tm zondag 21 april 2019)
 
Gaan en komen.
 
Als eerder gemeld studeerden de eerste leerlingen af op de basisschool die Wim van den Burg en zijn vrouw in Mpeketoni (Kenya) hebben gesticht. Met prachtige resultaten voor de leerlingen die het ‘eindexamen’ deden. Allen kwamen zij via het resultaat behaald bij het ‘eindexamen’ in de situatie dat zij een beurs ontvingen voor het vervolgonderwijs.

Een mooiere opstap naar een goede toekomst kun je jezelf niet geven. En dat als resultaat van het ‘steuntje in de rug’ dat wij – gesteund door individuele donateurs – konden geven. Vier leerlingen op weg naar vervolgonderwijs en volwassenheid. Vier nieuw kinderen die het onderwijs op de Tamari Junior School kunnen volgen met steun vanuit de Cees Kant Stichting (CKS).

Boven dit nieuws de foto van de schoolverlaters. Eronder de foto’s van de vier nieuwelingen. Laten wij hopen dat zij op dezelfde manier gebruik maken van de mogelijkheden hen geboden als de voorgangers.
“Iets wat je leert kan niemand je ooit meer afnemen”. Een Nederlands spreekwoord. Maar wel één met wereldwijde betekenis. Als CKS wensen wij de nieuwelingen alle succes.
Nieuws week 15 (maandag 8 april tm zaterdag 13 april 2019)
 
De jeugd en de toekomst.
 
Het is een spreekwoord dat de jeugd de toekomst in handen heeft. En deze week heb ik op een school in Vaassen gezien dat het ook waar kan zijn. De foto boven dit nieuws geeft een beeld van een groep basisschoolleerlingen van de school “De Sprenge” in Vaassen. Zij plegen op hun manier onderling overleg over het vergroening en klimaatbestendig maken van het speelplein rond hun school. Een mogelijkheid die in Arnhem al op een aantal scholen is uitgewerkt. En ik mocht de directie van de school in Vaassen in contact brengen met de landschapsontwerper die in Arnhem uitvoering gegeven had aan het transformeren van de schoolpleinen. Een voorrecht om dat te mogen doen als ‘ambassadeur’ van de Bekenstichting  (stichting tot behoud van de Veluwse sprengen en beken). En prachtig om te zien hoe jonge kinderen hun gedachten kunnen uitwerken tot uitvoerbare zaken.

Om zo’n situatie te bereiken is er geld, aandacht, en een liefdevolle omgeving nodig van de kant van de overheid (geld) en wat betreft de andere zaken van de ouders en de leerkrachten. In Nederland is dat doorgaans goed geregeld. Zeker wat het geld van de overheid betreft. In andere delen van de wereld is die situatie vaak anders. Dat ervaren wij als Cees Kant Stichting (CKS) via de steun die wij coördineren voor de ondersteuning van 10 kinderen op een door een Nederlander (Wim van den Burg) gestichte school in Mpeketoni (Lamu District – Kenya). Kinderen waarvan de ouders vaak overleden zijn ten gevolge van Aids en de verzorgers geen geld hebben om goed onderwijs en verzorging te bieden. Dat de ondersteuning werkt blijkt uit de resultaten van de eerste groep die na het examen het afgelopen schooljaar, zo goed gepresteerd had dat het, gesteund door een beurs kan beginnen aan het vervolgonderwijs. Met ook daardoor voor hen een toekomst die zonder steun er niet geweest was.

Nederland en Kenya. Een grote afstand. Wel een vergelijkbare situatie. Ook een voorbeeld in Kenya dat de inzet van de CKS via het steuntje in de rug werkt. Het steuntje is de opmaat om met eigen inzet een positieve vervolgstap te maken. Geniet van de foto boven dit bericht en bedenk dat de omstandigheden de jongeren de mogelijkheden bieden die zij verdienen.
 
 
Nieuws week 14 (maandag 1 april tm zaterdag 6 april 2019)
 
Een eerste prijs
Doorlopend effect
 
De eerste prijs was er afgelopen zaterdag 30 maart 2019 in Mpeketoni (Kenya). Deze prijs werd door de Tamani Junior School (TJS) behaald voor het resultaat bij het landelijk examen Kenya Certificate voor basis onderwijs. De eerste prijs gold voor het Lamu District waarin Mpeketoni en de TJS  gelegen zijn. Het was de eerste keer dat de school met een hoogste klas deelnam aan dit examen. En dan is het een bijzondere prestatie als je ‘uit het niets’ in één keer de eerste plaats bezet. Een groot compliment voor de oprichters van de school: Wim van den Burg (Nederlander van oorsprong) en zijn in Kenya geboren vrouw. Zelf is Wim bescheiden in zijn bericht over de prijs. Hij betrekt bij dit resultaat ook de sponsoren die een deel van de kinderen op de school financieel steunen. En dat zijn de kinderen waarvan de ouders en verzorgers (omdat de ouders niet meer in leven zijn – oorzaak vaak Aids) onvoldoende eigen financiële middelen hebben om die kinderen het onderwijs aan een school als TJS te laten volgen. Als Cees Kant Stichting (CKS) ondersteunen wij 10 kinderen die de lessen op deze school volgen. Drie ervan hebben bij het examen bijgedragen aan het resultaat. Ook een compliment waard. Het geeft een goed gevoel dit te kunnen doen met de steun van een aantal donateurs die de kosten voor de donatie van een kind bijdragen. Dit is ‘het steuntje in de rug’ waarmee de CKS mensen die dat nodig hebben wil helpen.

Nog een bijzonderheid. Uit het bericht van Wim van den Burg blijkt dat de sponsoren in Kenya de ‘Goede Samaritanen” genoemd worden. En laat het nu de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan zijn die ik ook gebruikte tijdens de gastles over goede doelen op de scholen in Heteren eind januari dit jaar. Boven dit nieuws de foto van de kinderen van TJS met hun beker als prijs.
 
Het dorlopend effect betreft de bijdragen die ten gunste komen van de CKS bij de aankopen via de Doelshop portal. In eerder nieuws besteedde ik daar al vaker aandacht aan. Voor de maand maart kregen wij al een bedrag van € 116,-- bijgeschreven op de rekening. En dat s ‘gratis geld’. Met daarnaast op de website van de Doelshop-organisatie ook nog eens goed verzorgd en positief nieuws over de inzet van de CKS. En ook deze week ontving ik weer twee e-mails et de aankondiging dat er ook in de maand april al weer aankopen gedaan zijn waarbij de ‘gratis donatie’ ten goede komt aan de CKS. Blijf doorgaan met uw aankopen via de Doelshop portal en kies daarbij de CKS als uw doel. Bij voorbaat dank daarvoor.
 
Onder dit nieuws nog een afscheidsfoto van de Franse lente. En één ding is zeker: de lente en het mooie weer komen zeker ook in Nederland. De natuur zal ook hier ontwaken en ons verrassen en verwarmen.
 
Nieuws week 13 (maandag 25 tm zaterdag 30 maart 2919)

Afsluiting van een mooie maand.

En dat in twee opzichten. Een mooie lentemaand hier tijdens ons verblijf in het zuiden. Met een natuur die spectaculair ontwaakt. En met het afsluiten als 'doel van de maand maart' bij de Doelshop organisatie. Met regelmatig e-mails met soortgelijke teksten als deze:

"Zojuist is er een donatie gedaan aan Cees Kant Stichting van €3,30 door een anonieme gebruiker". Zo'n bericht is attent. En als de naam van de gebruiker bekend is kun je die ook nog eens bedanken.
Attent ook de manier waarop de Doelshop organisatie via drie posts aandacht schenkt op hun portal website aan de 'doel van de maand" organisatie. De gratis donaties bij de internetaankopen zijn voorbeelden van veelal kleinere bedragen die toch opgeteld een substantieel bedrag opleveren. Op die manier kreeg de "Cees Kant Stichting" (CKS) het afgelopen jaar ruim € 500,-- bijgeschreven op de rekening. En daar jun je iets mee. Het is bijvoorbeeld een "halve waterkiosk" om goed drinkwater te kunnen betrekken waar die mogelijkheid er eerder niet was. Blijf doorgaan de portal te gebruiken. Zie: 

https://ceeskantstichting.doelshop.nl/

Kies op deze manier de CKS als het doel waar de gratis donatie voor bestemd is en doe je aankopen bij de webshop van je keuze. Bij voorbaat onze dank.
Nieuws week 11 (maandag 11 tm zaterdag 16 maart 2019)

Soms valt je opeens iets op !!!

En dat was hier deze week op twee manieren het geval. Het eerste was dat het mij vanaf een terras opviel dat ze hier - Carpenters (Zuid Frankrijk) - op een heel bijzondere manier reclame maken en oproepen om bloed te geven. Met een groot reclamedoek dat aangebracht is op het stadhuis. De foto boven dit nieuws geeft het weer. De boodschap luidt vrj vertaald in het Nederlands: "Het leven, zit in je bloed. Laten wij het delen door het te geven". Mooie oproep. Toen ik het las dacht ik, zou er ook eens een tijd komen dat ze hier en in Nederland zo'n doek op het gemeentehuis ophangen met een tekst: "Wij zijn bevoorrecht dat wij voor het merendeel in (grote) welvaart leven. Laten wij die welvaart delen met anderen die het nog zoveel minder hebben". Het zal de zon, de blauwe lucht en het glas wijn geweest zijn die mij op die gedachte bracht. Toch heb ik er verder deze week nog wel vaker aan gedacht. De reden dat ik het hier nu opschrijf en deel.

Het tweede wat opviel is dat ik deze week bijna net zoveel e-mailtjes van de Doelshop organisatie kreeg dat er weer een donatie aan de "Cees Kant Stichting" (CKS)was gedaan, dan ik kreeg aan ongewenste reclame. Dit soort berichten geven een blij gevoel. Ik bedoel uiteraard de Doelshop meldingen. Jammer genoeg allemaal onbekende kopers. Anders zou ik bedanken. Ga ik ook doen als jij je internetaankopen gaat doen via de Doelshop portal met de CKS als kozen doel. Ik geef de link nog maar een keer:
www.ceeskantstichting.doelshop.nl . Gewoon doen !!!. En als je een account aanmaakt met een herkenbare naam, bedank ik elke keer. Probeer het maar.
Verder is de natuur hier al helemaal wakker aan het worden. Vogels kwinkelieren. Bloesem aan de vruchtbomen. De foto onder dit bericht is van een perzik.
Nieuws week 11 (maandag 11 tm zaterdag 16 maart 2019)

Soms valt je opeens iets op !!!

En dat was hier deze week op twee manieren het geval. Het eerste was dat het mij vanaf een terras opviel dat ze hier - Carpenters (Zuid Frankrijk) - op een heel bijzondere manier reclame maken en oproepen om bloed te geven. Met een groot reclamedoek dat aangebracht is op het stadhuis. De foto boven dit nieuws geeft het weer. De boodschap luidt vrj vertaald in het Nederlands: "Het leven, zit in je bloed. Laten wij het delen door het te geven". Mooie oproep. Toen ik het las dacht ik, zou er ook eens een tijd komen dat ze hier en in Nederland zo'n doek op het gemeentehuis ophangen met een tekst: "Wij zijn bevoorrecht dat wij voor het merendeel in (grote) welvaart leven. Laten wij die welvaart delen met anderen die het nog zoveel minder hebben". Het zal de zon, de blauwe lucht en het glas wijn geweest zijn die mij op die gedachte bracht. Toch heb ik er verder deze week nog wel vaker aan gedacht. De reden dat ik het hier nu opschrijf en deel.

Het tweede wat opviel is dat ik deze week bijna net zoveel e-mailtjes van de Doelshop organisatie kreeg dat er weer een donatie aan de "Cees Kant Stichting" (CKS)was gedaan, dan ik kreeg aan ongewenste reclame. Dit soort berichten geven een blij gevoel. Ik bedoel uiteraard de Doelshop meldingen. Jammer genoeg allemaal onbekende kopers. Anders zou ik bedanken. Ga ik ook doen als jij je internetaankopen gaat doen via de Doelshop portal met de CKS als kozen doel. Ik geef de link nog maar een keer:
www.ceeskantstichting.doelshop.nl . Gewoon doen !!!. En als je een account aanmaakt met een herkenbare naam, bedank ik elke keer. Probeer het maar.
Verder is de natuur hier al helemaal wakker aan het worden. Vogels kwinkelieren. Bloesem aan de vruchtbomen. De foto onder dit bericht is van een perzik.
Nieuws week 10 (maandag 4 maart tm zondag 10 maart 2019)

Heteren - vervolg
Gratis doneren.

Heteren - vervolg.

Een mooi vervolg. De eerste (voorlopige) informatie over de opbrengst van de fancy fair en sponsorloop georganiseerd door de kinderen van "De Klimboom" en "De Haafakkers" in Heteren. Zie ook het nieuws van week 9. De verkoop en activiteiten levert in ieder geval een donatie aan de "CeesKantStichting" (CKS) op van meer dan € 1.000,--. Een resultaat om stil van te worden. Ook heel blij. Zal in overleg met de scholen en de kinderen een goede bestemming krijgen. U hoort no hoe. Voor de inzet van de kinderen nu al een groot compliment.

Gratis doneren.
Het kan !!!. Door je internetaankopen te doen via de portal van
Doelshop.nl 

Gebruik de volgende link:

https://ceeskantstichting.doelshop.nl/

Kies je webshop en regel je aankoop. Een klein percentage van je aankoopbedrag ( 3 - 4 %) komt gratis op de rekening van de CKS. De afgelopen twee jaren ontvingen wij zo al "gratis" ruim € 2.000,--. Veel kleintjes maken immers iets groters. En wij konden er "steuntjes" in de rug mee geven. Wees zo vriendelijk de link op te slaan en te gebruiken. Doorgeven aan vrienden en kennissen mag natuurlijk ook. Bij voorbaat dank.
Nieuws week 9 ( maandag 25/02 tm zaterdag 02/03).

Feest in Heteren !!!!!.

Afgelopen dinsdag werd het project "De Wijde Wereld" van de scholen "De Klimboom" en "De Haafakkers" afgesloten. In het project werd aandacht geschonken aan 'het er zijn voor elkaar'. In dat verband gaf ik een maand geleden een gastles aan de 90 kinderen over 'goede doelen en specifiek de inzet van de "Cees Kant Stichting" (CKS).

De afsluiting vond plaats in de vorm van een fancy-fair. Door de kinderen zelf georganiseerd. Met eigen gemaakte producten (taart, sieraden, cup cakes, wenskaarten, nagels lakken etc, etc). Optredens. En uiteraard eigentijdse muziek. Met ook nog een sponsorloop van de leerlingen rond de school. Een spektakel waarbij ik het startlint mocht doorknippen.  De opbrengst zal ten goede komen aan de CKS. Anna en ik waren als gast aanwezig. Wij hebben genoten. Bijzonder dat enthousiasme. De betrokkenheid. Wat zij opgepikt hebben van het project. Zo'n jeugd geeft vertrouwen in de toekomst.

Bijzonder waren ook de antwoorden die zij ons op schrift aanboden op de vragen over het project. Dit nieuws heeft de benaming "feest". En dat was het ook. Zeker en met name de afsluiting. Wij genieten nog na van het geheel. In het vertrouwen dat dit project zeker ook bijdraagt aan het 'er zijn voor elkaar' waar het de kinderen betreft. Helaas bieden de privacy regels geen mogelijkheid via foto's de sfeer te laten proeven. Daarom een foto van Cees geflankeerd door twee beertjes door ons verworden en toch nog een diapresentatie eronder. Van al het werk en het resultaat: "alles is op"
Stacks Image 11309
Stacks Image 11311
Stacks Image 11313
Stacks Image 11315
Stacks Image 11317
Stacks Image 11319
Stacks Image 11321
Stacks Image 11323
Stacks Image 11325
Stacks Image 11327
Nieuws week 8 (maandag 18 februari t/m zondag 24 februari 2019)
 
Een hele maand…….
 
De hele maand maart is de Cees Kant Stichting (CKS) het goede doel van de maand bij de “Doelshop-organisatie”. DE gelegenheid om zonder verder na te denken de CKS te steunen via je internet-aankopen. Het enige waar je even aan moet denken is de webshop waar je iets wilt kopen te kiezen via de portal van Doelshop.nl

Voor het gemak hierbij de link: https://ceeskantstichting.doelshop.nl/info

Sla deze op bij je favorieten. Gebruik hem bij iedere voorgenomen aankoop. Een kind kan de was doen. Vanuit de favorieten opslag de link activeren. De webshop van keuze selecteren. En de gewenste aankoop doen. En de beloning in de vorm van een klein percentage (2 – 4 %) van het aankoopbedrag komt ‘gratis en automatisch’ op de rekening van de CKS. Kunnen wij er weer iets moois mee doen. Oefen de hele maand maart maar. Dan is het gebruik van de portal routine voor de verdere tijd bij de internet-aankopen.

Het zijn van goede doel van de maand heeft het voordeel dat verder bij alle aankopen waarbij geen specifiek goed doel gekozen wordt, de ‘gratis donatie’ bij het goede doel van de maand komt. En als gezegd is dat in maart 2019 de CKS.
Het wordt op prijs gesteld als deze informatie gedeeld wordt. Vele kleintjes maken nu een maal iets groots. En ook dat geldt voor dubbeltjes en kwartjes. Zelfs in de huidige euro-tijd waar wij die muntjes niet meer kennen. En het leuke is dat ze bij de Doelshop-organisatie ook ervaren dat de CKS een actieve club is. De vriendschap relatie met Water For Life (WFL) was via dit nieuws ook daar bekend. Zij hebben ook WFL uitgenodigd om actief te worden als goed doel op hun portal. En dat gaat gebeuren. En in de maand mei is WFL het goede doel van de maand. Dus dan is het niet zo erg als je een keer ‘vergeet’ om via de link rechtstreeks de CKS te kiezen als het goede doel.Hou je via het nieuws op de hoogte wat het resultaat was van jullie ‘gratis donaties’. Veel koopplezier!!!
Nieuws week 7 (maandag 11 februari tm zondag 17 februari 2019)
 
Een dubbele verrassing !!
 
In de eerste plaats het bericht van de Doelshop-organisatie dat de “Cees Kant Stichting” (CKS) het goede doel van de maand maart zal zijn op hun internet inkoop portal.
 

onbekend

Het zal duidelijk zijn dat ik iedereen die dit leest oproep om die ‘gratis donatiemogelijkheid’ bij de internetaankopen te benutten. En in de maand maart hoef je niet eens de CKS te kiezen als je goede doel. Beter van wel natuurlijk. Dan ben je eraan gewend voor de volgende maanden. Maar elke opbrengst bij het benutten van de Doelshop portal waar geen goed doel aan gekoppeld wordt, gaat in maart 2019 naar de CKS. Maakte al eerder reclame voor de Doelshop portal. En herhaal dat ook in dit nieuws.

En wat was de verrassing dan wel. Het feit dat ze bij Doelshop.nl bekend waren met de ‘officiële vriendschap’ met de stichting “Water For Life” (WFL). En of daar in de promo’s ivm het zijn van ‘doel van de maand’ geen aandacht aan besteed kon worden. Dat sprak mij zeker aan. Deze informatie heb ik doorgegeven aan de leiding van WFL. Met resultaat. Inmiddels is er contact geweest vanuit WFL met de Doelshop organisatie. Zij werken mee aan de promotie informatie. En zij worden ook actieve deelnemer op de Doelshop portal

Het geeft altijd een goed gevoel voor een vriend iets te doen. Maar het aanbod aan WFL om goede doel voor de maand mei 2019 te worden had ik zeker niet verwacht. Het goede gevoel kreeg een extra dimensie
Maak gebruik van de geboden mogelijkheden. Eerst in de maand maart voor de CKS en vervolgens in de maand mei voor WFL. En dan besteden wij de opbrengst weer aan ‘degenen die het nodig hebben’. Wij in het klein en WFL in het groot. Vergeleken met de CKS dan. Maar dat kan nog veel groter. Ieder die dit leest kan in vijf minuten donateur worden van WFL. Het donateurschap (minimumbedrag) kost minder dan twee pakjes sigaretten/jaar. Dat komt overeen met € 0,05/dag. En met dat bedrag kan iemand de beschikking krijgen over goed en voldoende drinkwater.

Hoe ?. Zo: https://www.waterforlife.nl/doneer/

Nieuws week 6 (maandag 4 februari tm zondag 10 februari 2019)
 
Een week zonder nieuws en …………….. toch !!
 
En bij het  ………..en toch !!, sta ik even stil.
Ook afgelopen week heb ik met een glimlacht teruggedacht aan de gastles die ik dinsdag 29 januari 2019 mocht verzorgen voor de kinderen van de basisscholen “De Klimboom” en “De Haafakkers”. Wat een feest was dat. Kinderen die goed voorbereid waren op de les. Kinderen die meededen, en ook meedachten. Dat geeft hoop voor de toekomst.Verder een week waarin ik – in mijn invloedsfeer op Facebook – bij herhaling de oproep te doneren aan de stichting Water For Life zag die ‘geliked’ werd oor velen. Ook dat geeft moed dat in Arnhem en omgevingen aantal donateurs voor deze stichting zal groeien. En vanmorgen bij een bijeenkomst met als onderwerp: “Ik – jij – de Ander – het Volk” een gedicht dat mij bijzonder aansprak. Hieronder het eerste en het derde deel van het gedicht. De maker onbekend.
                                              
                                               Wat een droom.
 
                                                               Ik droom van een wereld…………
                                                               Waar het goed is om te wonen.
                                                               Waar geen tegenstelling meer is
                                                               tussen noord en zuid, tussen west en oost.
                                                               Waar verschil tussen arm en rijk
                                                               Is verdwenen
                                                               Waar zwart en blank, rood en geel
                                                               elkaar de hand zullen geven
 
                                                               Ik droom van een wereld……….
                                                               Waar het goed is om te wonen.
                                                               Waar geen oorlog en haat meer zal zijn.
                                                               Waar mensen elkaar
                                                               niet naar het leven staan.
                                                               Waar mensen als broeders en zussen
                                                               door het leven gaan.
                                                               Waar mensen elkaar de hand zullen geven.
                                                               Mijn God, wat een droom…………
 
Een gedicht. Maar wie weet ook wel een opstap naar verandering. Gewoon mee beginnen. Zelf de eerste stap zetten. Want: “Alleen mensen die iets doen veranderen de wereld”. Niet voor niets de spreuk op het visitekaartje van de bestuursleden van de Cees Kant Stichting. Boven en ander dit nieuws een tweetal foto’s die ik aan de kanaalkust maakte van ‘formatie vliegeren’. In dit geval met 6 vrouw/man. Het zal wat moeilijker zijn, maar met 6 miljard mensen moet iets soortgelijks ook mogelijk zijn. Mogelijk een droom, maar je weet maar nooit.
 
Nieuws week 5 (maandag 28 januari t/m zaterdag 2 februari 2019).

Ervaringsoverdracht.

Vorige week maakte ik al melding van de voorbereiding van mijn gastles. Afgelopen dinsdag was het zo ver. 90 kinderen. Van twee basisscholen in Heteren. De groepen 7 en 8 van "De Klimboom" en "De Haafakkers". Een uur lang in communicatie met al die kinderen over "Goede Doelen" in het kader van hun project "De Wijde Wereld". Ik had mij geen beter en aandachtiger gehoor kunnen wensen. Een uur lang zag ik dat zij de informatie opnamen. Waren zij ook 'bij de les' als ik hen betrok via het voorleggen van vragen.

Wat een verschil met toen ik zelf die leeftijd had. Toen kwamen dit soort onderwerpen op een lagere school niet aan de orde. En wat wisten zij veel. Kwam ook door de voorbereiding op de gastles. Compliment voor de onderwijskrachten. Allemaal dames. Ik informeerde ook over de inzet van de Cees Kant Stichting en het overlijden van Cees. Op het moment dat ik daarover vertelde kon je aan de gezichten zien dat zij ons verdriet ook voelden. Ik ben blij dat deze mogelijkheid mij geboden is. Heb ervan genoten. Met name van de spontane- en betrokken reacties van de kinderen. Alle kinderen zullen op hun manier en naar vermogen iets doen met de verstrekte informatie. Mede door de vriendelijke reactie van degene die mij uitnodigde ben ik daarvan overtuigd. Mogelijk was de bijdrage die ik bood een steuntje in de rug om vanuit Heteren de wereld een stukje mooier te maken. Je weet het maar nooit. De surprise aangeboden door de stichting Water For Life (WFL) werd enthousiast ontvangen. De bekendheid van WFL zal vergroot worden door de jeugdige "ambassadeurs". En het aantal donateurs in Heteren wordt zonder twijfel substantieel groter.

Al met al een prachtige ochtend waar ik de hele verdere week van genoten heb. Wat is er immers mooier dan levens- en praktijkervaring door te geven aan betrokken jeugdigen.
Boven dit nieuws de grote groep in afwachting en er onder mijn uitleg in beeld.
Nieuws week 4 (maandag 21 januari tm zondag 27 januari 2019)
 
Voorbereiding i.c.m.: Toeval
 
De aanleiding en de voorbereiding.

Een kleine twee weken geleden kreeg ik de vraag voorgelegd of ik een gastles wilde verzorgen over het onderwerp: Goede Doelen. Omdat de vraag gesteld werd door iemand waar je geen nee tegen kunt zeggen, reageerde ik onmiddellijk met: Ja. Vervolgens bleek dat het de groepen 7 en 8 van twee basisscholen zouden zijn, waarvoor de informatie bestemd was. In totaal ruim 90 kinderen. Maar ik bleef enthousiast omdat het informeren van kinderen heel mooi kan zijn. De gastles was in het kader van het onderwerp: “De Wijde Wereld’. En aan dit project zijn diverse doelen verbonden: aardrijkskunde, geschiedenis en mens en maatschappij. Met als leidend thema dat: het gedrag van een individu het leven van hemzelf en een ander kan beïnvloeden. Ik ben aan de slag gegaan. Het was bepaald niet gemakkelijk. Met name niet om het onderwerp op een voor kinderen begrijpelijke manier te vertellen. Aanstaande dinsdag is de gastles. Voor mijn gevoel ben ik voor 75 % klaar. Maar de puntjes moeten nog wel op de “i” gezet worden en aansprekende voorbeelden zijn nog welkom.

En dan: Het toeval.

Gisteren nam ik deel aan een excursie in het “Huis der Provincie” gelegen aan de markt in Arnhem. Heel mooi en informatief. Ook bijzonder omdat in het “Huis der Provincie” in de loop der tijd aan bijna alles bijzondere aandacht is besteed. Mijn oog viel op een oude spreuk die onderdeel is van één van de vele kunstuitingen. In dit geval op de gang van de eerste verdieping. De tekst (in oud Hollands):

“Die hem laat ghenoughen in dat hij heeft
Es de rijckste man die ter wereld leeft”


Een mooiere omschrijving van bijdragen aan een goed doel, had ik nog niet gevonden. Ga die uitspraak gebruiken. En informeer volgende week of de kinderen op de scholen in Heteren het ook mooi vonden.

Boven dit nieuws de spreuk zoals die verwerkt is in de gevelsteen.

Nieuws week 3 (maandag 14 januari tm zondag 20 januari 2019)
 
Drinkwater en onderwijs.
 
Regelmatig attendeerde ik in een aantal recente nieuwsberichten over de inzet van de “Cees Kant Stichting” (CKS) om ergens de drinkwatervoorziening te verbeteren. Maar wij steunen meer activiteiten. Zo ook onderwijs voor een aantal kinderen waarvan de ouders of de verzorgers dat zelf niet of niet voldoende kunnen betalen. Voor dit nieuws daar aandacht voor. En wel met de volgende uitspraak: “Wat goed drinkwater is voor het lichaam is gedegen onderwijs voor de ontwikkeling”.

En bij water maakt het niet uit of je arm of rijk bent. Je hebt het gewoon nodig. En heb je het niet, is er een groot probleem. Is de kwaliteit niet goed kun je ziek worden en kom je daardoor mogelijk in de problemen en is er geen uitweg uit de armoede situatie als je daar onverhoopt in verkeert. Daarom is het mooi de resultaten te melden van de steun die de CKS – direct vanuit de beschikbare middelen of indirect via gerichte sponsoring – geeft aan de opleiding van een aantal kinderen op de Tamani Junior School (TJS) in Mpeketoni (Lamu District – Kenia). Wim van den Burg is samen met zijn vrouw de initiatiefnemer van deze school. Eerder steunden wij als CKS Wim ook al bij het realiseren van veertien geboorde drinkwaterpunten in Mpeketoni en wijde omgeving. Al die drinkwaterpunten dragen dankzij de zorg en aandacht die Wim eraan kan besteden nog steeds bij aan de voorziening van kwalitatief goed en voldoende drinkwater. En al die waterpunten dragen met trots de namen van vriendinnen en vrouwen die in het leven van onze Cees een bijzonder rol speelden. Boven dit nieuws staat een foto van de 15 kinderen die hun lagere schoolonderwijs eind vorig jaar afsloten met een examen zoals dat gebruikelijk is in Kenia.

Drie ervan – alle drie toevallig “Dames” - werden tijdens de lagere schoolperiode gesteund via de CKS donatie. Alle vijftien kinderen haalden bij het examen een zodanig hoge score dat zij voor hun vervolgopleiding een beurs kregen voor een periode van 4 jaar. De maximale score te behalen bij het examen was 500. De gemiddelde score van de kandidaten van TJS was 370. Daarmee nestelde de school zich bij dit eerste examen aan de top van de scholen in Lamu District en ver daarbuiten. Dit resultaat is ook een groot compliment aan Wim. Maar het waren wel de kinderen die de gelegenheid aangrepen om via de weg van het onderwijs een stap te maken naar een situatie waar zij de armoede kunnen ontgroeien. En dat is nu precies dat wat de CKS beoogt. Het steuntje in de rug en dat benutten om vervolgens op eigen kracht te werken aan de verdere verbetering van de leefsituatie. Van harte hoop ik dat alle vijftien meisjes en jongens op de foto die kan gaan benutten. En dat zij later zich ook realiseren dat het helpen van anderen geen last, maar veel eerder een lust is. De eerste belangrijke stap is gezet. En het is als bij alles, die EERSTE STAP is mogelijk wel de belangrijkste om tot welk resultaat dan ook te komen. Van harte wens ik alle vijftien succes op hun verdere levenspad. Dankbaar dat wij er in hun jonge leven aan mochten bijdragen om er iets moois van te maken.

 
Nieuws week 2 (maandag 7 januari tm zaterdag 12 januari 2019)
 
Iets voor niets.
 
Dagtekening donderdag 10 januari 2019 is er een bedrag bijgeschreven op de rekening van de “Cees Kant Stichting” (CKS). Een storting van de “DoelShop” (DS) organisatie. De uitbetaling van de som van de bedragen die horen bij de webshop bestelling via de DS-portal. Het betrof de betalingen over de periode juli, augustus en september 2018. En belangrijker nog dan het bedrag dat het oplevert (overigens toch wel ruim € 90,--) is het feit dat er ook bij webshop bestellingen mensen denken aan de mogelijkheid van de gratis donatie t.b.v. de CKS. De laatste tijd ontvang ik ook regelmatig een bericht van de DS-organisatie als er weer eens iemand een bestelling gedaan heeft. En wat die bestelling bijdraagt. Elke keer een ‘blij moment’. Via deze weg wil ik nog maar weer eens iedereen hartelijk dankzeggen. Dankzeggen voor het blije moment en voor de donatie. Twee keer blij.

Eigenlijk is het best bijzonder dat via de inzet van de DS-organisatie het oeroude Nederlandse spreekwoord: “Voor niets gaat de zon op”, niet meer opgaat. Het kan gewijzigd worden in: “Voor niets kun je doneren”. Ik wil er opnieuw even aandacht aan besteden. En ook attenderen op welke manier het kan. Shoppen en doneren via Doel Shop is makkelijk! Het werkt als volgt: Maak een account aan op: www.doelshop.nl; Kies Cees Kant Stichting als goed doel; Selecteer een webwinkel en koop je product naar keuze Doneer daarmee automatisch en gratis

Doel Shop stuurt een bevestiging van je aankopen en het bedrag van de donatie dat naar de Cees Kant Stichting gaat.

Succes.
 
Nieuws week 1 (maandag 31 december 2018 tm zondag 6 januari 2019)
 
Belangrijker dan het nieuws is de wens voor een gezond en voorspoedig 2019. De jaarwisseling heeft plaats gevonden. Het vuurwerk heeft geknald. Toast’s op het nieuwe jaar zijn uitgesproken. Goede voornemens zijn gemaakt (en mogelijk al gebroken) Een heel fris jaar ligt voor ons. Laten wij proberen er iets moois van te maken. Ieder op zijn manier.

Het vervolg betreft een:   ‘klein nieuwtje’ en Iets om even bij stil te staan.
 
‘klein nieuwtje’

Meer en meer leven wij in een wereld van ‘indekken’ en ‘zekert stellen’ Deze week kreeg ik daar meer te maken in de vorm van een (te) uitgebreid vragenformulier. Degene die het voorlegde vroeg ik naar het waarom van al die vragen. En tegelijk gaf ik aan – bij wijze van grap – dat het beantwoorden tijd vroeg en dat ik daar als tegenprestatie een vergoeding voor zou vragen in de vorm van een donatie aan een goed doel. De verklaring was dat die vragenlijst landelijk in de makelaarswereld werd toegepast. Mijn voorwaarde werd geaccepteerd. Ik zat met een probleem. De donatie laten overmaken op de rekening van de “Cees Kant Stichting” vond ik niet correct. Ik koos voor de stichting “Water For Life”. Voor degene waar je mee bevriend bent mag je ook wel eens iets doen.  De vragen zijn beantwoord en de donatie is overgemaakt. Een mooie start van 2019. Wie weet volgen er nog meer van dat soort verrassingen.
 
Iets om even bij stil te staan.

Een jaarwisseling is ook zo’n moment dat je even stil staat bij ‘de zin van het leven’. Het is voor ons ook een moment om even extra stil te staan bij het verlies van onze Cees. Inmiddels in oktober al weer 14 jaar geleden. Een ding ervaar ik elke dag. En met name ook bij speciale momenten. De oude volkswijsheid dat ‘tijd alle wonden heelt’, is niet waar. Tenminste niet bij ons.

En bij toeval las ik in die gemoedstoestand de volgende uitspraak:

“Leven is het besef dat er iets groters en sterkers is dan wíjzelf,
  maar wij missen de woorden om er uiting aan te geven”

Ik heb het als een waarheid ervaren. Voor mij klopt het. Ga daarom maar proberen in de geest van Cees ook verder te gaan met de inzet voor de “Cees Kant Stichting”. Hulp verlenen aan hen die het behoeven. Met de middelen die ons daarvoor ter beschikking staan. Niet zomaar geven. Een steuntje in de rug aanbieden. In de hoop en verwachting dat de betrokkene er zelf een vervolg aan zal kunnen geven.
Drinkwatervoorziening en onderwijs zullen ook in 2019 speerpunten zijn. En verder al datgene wat bij toeval op onze weg komt. Dat het een mooi jaar mag worden met positieve verrassingen.