.
Nieuws week 52 (maandag 24 december tm zondag 30 december 2018)
 
Om te overdenken.
 
Alweer het laatste nieuws van 2018. Het jaar vloog om. Er gebeurde van alles. Eerder gaf ik in dit nieuws al een overzicht van de inzet/steunverlening door de “Cees Kant Stichting” Zo aan het eind van het jaar is dan de vraag op zijn plaats: waarom? De boven dit nieuws geplaatste foto met uitspraken geven mogelijk een antwoord. De foto is niet groot van formaat. De tekst toch goed te lezen. De boodschap is duidelijk. Teksten in de mond gelegd van twee grote Duitse filosofen en een liedtekst van de grote Amerikaanse zanger Sinatra. En laat nu één van die Duitse filosofen dezelfde achternaam hebben als ik.

Met hem ben ik het eens. En mogelijk is dat ook wel de reden dat de “Cees Kant Stichting” volgens die stelregel steun verleent. Helemaal in de geest van onze Cees.
Ook in het Engels spreekt de tekst voor zich. Voor iedereen een goede jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019  
Nieuws week 51 (maandag 17 december tm zondag 23 december 2018)
 
De jaarcompilatie.
Een oproep.
 
De jaarcompilatie.

De tijd aan het eind van het jaar is ook te gebruiken om terug en vooruit te kijken. Als je dat doet merk je dat een jaar snel voorbijgaat en dat er in een jaar ook heel veel gebeurt. Zo ook als het gaat om de activiteiten van de “Cees Kant Stichting”. Vanuit de CKS is er steun verleend. Geen grote bedragen. De inmiddels bekende ‘steun in de rug’. Om een opstap te maken naar de situatie dat het op eigen kracht verder kan. Van die diverse steunactiviteiten heb ik een compilatie gemaakt. Een bericht dat boven dit nieuws is aangebracht. Johan zal het voor elkaar krijgen dat als je erop klikt het scherm vullend op de computer of de telefoon komt. Weer teruggaan doe je door op de Esc-knop te drukken (op de computer tenminste).

Nieuw is de samenwerking met Water For Life. Een samenwerking die wij ook voor de komende jaren willen handhaven.Wij kregen als CKS de eretitel van de eerste “officiële vriend” van Water For Life. Wij zijn daar trots op. Nu al zie ik uit naar de voortgangsinformatie over het project in Modjo. De meldingen erover zult u aantreffen in het nieuws in 2019. Maar elke ondersteuning was de moeite waard. Bekijk het geheel in de compilatie. En u kon het al lezen in het wekelijkse nieuws. Ook in 2019 zal regelmatig nieuws zijn. Soms is het zoeken. Maar bijna altijd was er iets te melden en zal er iets te melden zijn. Onze dank voor de steun in welke vorm dan ook is te lezen in de Kerst en Nieuwjaar groet. Geniet van mooie dagen en momenten in de laatste weken van dit jaar
 
Een oproep.

Al meerdere keren attendeerde ik op de mogelijkheid om donateur te worden van de stichting Water For Life. Via gesprekken met mensen in Arnhem en via mijn adressenbestand op de computer. En…………. het heeft effect. Ik kreeg deze melding van de directeur van Water For Life. Zij kunnen het daar merken aan de aanmeldingen die vanuit Arnhem bij hen binnenkomen. En dat is nog eens mooi nieuws. Om die reden heb ik de link naar de plaats waar je je als donateur kunt opgeven verwerkt in de Kerst en Nieuwjaar boodschap. Wil je nog even nalezen wat Water For Life zoal doet, dat kan ook. Onder dit nieuws is een deel van de folder van Water For Life weergegeven. 1,2 miljoen mensen aan goed en betaalbaar drinkwater helpen is niet niks. Maar dat is in de afgelopen 12 jaar wel gepresteerd. Een prachtig initiatief van het kraanwaterbedrijf Vitens. Inmiddels ook gesteund door een drietal andere kraanwaterbedrijven in Nederland (Evides – Zuid Holland/Zeeland, Water Maatschappij Limburg en Waterbedrijf Groningen). Daarom deze herhaalde oproep. Gebruik na het lezen van dit bericht ook even vijf minuten om de link naar de donatie mogelijkheid te gebruiken. En geef je daar op als donateur. Het zal een goed gevoel geven.

Onder dit nieuws is een deel van de folder van Water For life weergegeven. Klik erop en de tekst wordt vergroot weergegeven.

  
Nieuws week 50 (maandag 10 tm zondag 16 december 2018)
 
Een mooie start.

Roep om bekendheid.

Een treurig afscheid.
 
Een mooie start.

Deze week is het bedrag dat nodig is om de tien toegezegde waterkiosken te realiseren overgemaakt. Het zijn 10 van de in totaal 31 voorziene waterkiosken die aangelegd zullen worden bij de uitvoering van het drinkwaterproject in Modjo (Ethiopie). Door het project – met als zichtbaar en aansprekend onderdeel de 31 waterkiosken - zullen omstreeks 13.000 inwoners de beschikking krijgen over drinkwater van goede kwaliteit. En ook nog eens betaalbaar. Feitelijk levert het project van de stichting “Water For Life” (WFL) de situatie op dat straks ALLE 71.000 inwoners van Modjo kunnen beschikken over goed drinkwater. Goed nieuws en een mooie start van de beoogde samenwerking tussen WFL en de “Cees Kant Stichting” (CKS). In eerder nieuws werd deze ontwikkeling al geschetst.
 
Roep om bekendheid.

Hoe gek het eindelijk ook is, geldt dat voor WFL. Een geweldig initiatief van het waterleidingbedrijf Vitens dat ook in Arnhem de drinkwateraansluitingen en de levering van drinkwater verzorgt. Als gemeld heb ik geprobeerd na te gaan of de mensen in mijn kennissenkring van dit initiatief op de hoogte waren. Het resultaat van deze test: het merendeel haalde de schouders omhoog en kende het initiatief en de inzet niet. Blijf ermee doorgaan om die bekendheid te vergroten. Want WFL geniet dezelfde bekendheid als bijvoorbeeld: “Heel Holland bakt”, “Boer zoekt vrouw”, “De Postcodeloterij” en al dat soort activiteiten waar wel iedereen van op de hoogte is. Maar ook die activiteiten zijn zonder bekendheid gestart. Nog een wereld te winnen en als vertegenwoordiger van de ‘eerste officiële vriend van WFL’, zal ik mij daar als vertegenwoordiger van de CKS voor blijven inzetten. U hoort mij daarover nog regelmatig in dit nieuws.
 
Een treurig afscheid.

Dat betrof de laatste viering in de Walburgis vanmorgen in Arnhem. Heeft niets met de inzet van de CKS te maken. Toch maak ik er melding van. Een einde aan een bewogen geschiedenis van een Arnhems kerkgebouw. Een geschiedenis van 7 eeuwen. Sta er eens bij stil. Generaties Arnhemmers zijn daar al die tijd bij elkaar gekomen om hun geloof te belijden. En volgende week wordt dit monument met een bewogen geschiedenis in eigendom overgedragen aan een projectontwikkelaar. Nog onbekend wat de plannen zijn. Maar het hart en huis van Arnhem, wat de Walburgis was, zal het vrijwel zeker niet gaan worden. In verband met dit afscheid boven en onder dit bericht een beeld van de laatste bijeenkomst met een spirituele inhoud. Boven een beeld van de aanwezigen in de kerk. Eronder het Christusbeeld zoals dat nu in het gebouw opgeslagen ligt.
  
Nieuws week 49 (maandag 3 december tm zaterdag 8 december 2018)
 
Vriendschap.
Studieresultaten.
 
Vriendschap.
De bevestiging van de “vriendschap” met de stichting “Water For Life” (WFL) werd op 4 december door de WFL-organisatie bekend gemaakt op de website. Respectvol, als nieuws en met eeen fraaie foto van Cees opgenomen in het bericht. Een bevestiging van de samenwerking die de “Cees Kant Stichting” (CKS) is aangegaan op het gebied van de voorziening van voldoende en goed drinkwater.
Zie: https://www.waterforlife.nl/cees-kant-stichting-is-de-eerste-officiele-vriend-van-water-for-life/

Ook ontvingen wij deze week uit Amerika een substantiële donatie. Een donatie waarmee de kosten gedekt kunnen worden van het realiseren van een waterkiosk. Wij verlenen in 2018 steun aan het realiseren van 10 waterkiosken, onderdeel van het waterproject in Modjo (Ethiopie). Met de WF-organisatie zijn wij in overleg of het mogelijk is de waterkiosken een naam te geven. Als zij daar mee instemmen zal die ene waterkiosk de naam gaan dragen van de schenkers uit Amerika. Maureen & lee Adams. Toch bijzonder dat de inzet voor een goede drinkwatervoorziening ook in het Amerika van Trump aanslaat.
De bekendmaking van het “vriend” zijn maakte ik ook breed bekend in mijn kennissen en relatiekring. Met een verwijzing naar de manier waarop heel eenvoudig ook een structurele steun gegeven kan worden aan WFL. Normaal krijg je op zo’n bericht geen reacties. Bij dit bericht was het anders. Ik kreeg een groot aantal positieve reacties. Met de inhoud variërend van: wist niet dat dit mogelijk was; goed idee; geweldig initiatief en vaak ook: wij hebben ons als donateur aangemeld. Het doet goed dat je zoiets voor je “vriend” kunt doen.
Bekijk de mogelijk hoe je donateur kunt worden. En vul je gegevens ook in. Zie: https://www.waterforlife.nl/doneer/
 
Studieresultaten.
Vanmorgen trof ik in de brievenbus de Rondzendbrief van het Kenia Project, december 2018. Een bericht met ook de examen resultaten van viertal via de CKS ondersteund leerlingen van de Tamani Junior School. Als school deed de Tamani Junior School het geweldig. De hoogste score die bij het examen gehaald kon worden is 500. Bij een score hoger dan 350 punten kan de betreffende leerling geplaatst worden op de betere middelbare scholen van Kenia. En hoe hoger de score, hoe groter de kans op een studietoelage. De gemiddelde score van de 15 leerlingen die examen deden was 369. Met die score werd Tamani Junior School in één stap verreweg de beste school in Lamu County en ver daarbuiten. Twee van de door de CKS gesteunde leerlingen haalden een hogere score dan de benodigde 350. En één ervan zal mogelijk in aanmerking komen voor een studietoelage. Van de overige vier leerlingen was de score zodanig dat zij zeker zicht hebben op een goede vervolgopleiding waarmee zij in hun toekomstige kosten van levensonderhoud door eigen inzet kunnen voorzien. Een mooi resultaat. Ook een resultaat dat aangeeft dat het ‘steuntje in de rug’ heel belangrijk kan zijn. De betrokken leerlingen en hun verzorgers feliciteren wij met de resultaten.
 
Ook Arnhem werd deze week een beetje mooier. Boven dit nieuws een foto van de donderdag weer officieel aan de stad teruggegeven Juno. Na een maandenlange afwezigheid werd het beeld officieel onthuld op het pleintje aan de Velperbinnensingel voor de ingang van de muziekzaal van Musis Sacrum.
Veel god nieuws deze week. Laten wij er in de donkere dagen van genieten
 
Nieuws week 48 (maandag 26 november tm zaterdag 1 december 2018)
 
Een relatie.
Een toepasselijke spreuk.
 
Een relatie.

Afgelopen vrijdag vergaderde het bestuur van de stichting Water For Life. Het voorstel van de Cees Kant Stichting (CKS) om samen te werken kwam, na een voorafgaande afstemming,  ook aan de orde. Door de leiding van Water For Life (WFL) aangevuld met een voorstel om de CKS de eerste officiële “vriend” te laten zijn van WFL.

Van de directeur van WFL kreeg ik vanmiddag een bericht met de besluitvorming in de bestuursvergadering:
               
“Beste Kees

Kort en mooi nieuwtje van gisteren. Gisteren hebben we bestuursvergadering gehad van het Water For Life bestuu, en het vriendschapsverzoek voor de Cees Kant Stichting ingediend. Het werd door het bestuur heel enthousiast ontvangen, oftewel… bij deze is de Cees Kant Stichitng de eerste officiële ‘vriend’ van kraanwaterfonds Water For Life. Mijlpaaltje!

Marco Schouten”.

Inderdaad een eerste stap op de weg van naar wij hopen een mooie en structurele samenwerking. Onze eerste financiële bijdrage zal zijn in 2018. Voor het in Ethiopië te realiseren project in Modjo zullen wij bijdragen in de kosten van het inrichten van 10 publieke tappunten (waterkiosken). Modjo is een stad op omstreeks 70 km afstand van de hoofdstad Addis Abebaq. Ongeveer 71.000 inwoners. Met het uit te voeren drinkwaterproject zullen ruim 12.000 mensen in 12 van de armste wijken toegang krijgen tot drinkwater van geode kwaliteit. Water waar zij wel voor betalen. Ongeveer € 0,30 per kubieke meter. Af te halen bij o.a. de publieke tappunten. In totaal zullen er 31 van deze tappunten in de vorm van bemande waterkiosken worden gerealiseerd. De CKS neemt er daarvan 10 voor haar rekening. De totale projectkosten bedragen € 190.000. Veel te groot voor de CKS. Maar via een bijdrage aan de waterkiosken doen wij wat wij al langer nastreven. Eraan bijdragen dat goed en voldoende drinkwater beschikbaar komt. En dat duurzaam en voor redelijke kosten. Een mooi begin. Via het nieuws zal nadere informatie volgen als het project uitgevoerd wordt. De planning voor een afgerond project is 1 december 2019.
 
Een toepasselijke spreuk.
Boven dit nieuws een afbeelding van een Kerstkaart die ik vanmiddag bij toeval aangereikt kreeg. Niet per post. Zomaar. Een Kerstwens met een toepasselijke tekst. Die wordt weergegeven onder dit nieuws. Naar mijn mening toepasselijk omdat er van onze kant vertrouwen is in de samenwerkingspartner. Verder toepasselijk omdat er in dit geval in het donker licht wordt aangedaan. En feitelijk kun je het hierboven omschreven project ook ziet als ’licht aandoen’. Maar dan in de vorm dat er sprake is van het beschikbaar stellen van kwalitatief goed drinkwater waar dat eerder niet het geval was. Zelf vond ik de samenhang zo mooi dat ik het combineer in dit nieuws. Eerder gaf ik al aan hoe gemakkelijk het is om als klant van Vitens, Evides, Waterleiding Maatschappij Limburg en Waterbedrijf Groningen, donateur te worden. Met een donatie van € 0,05/dag doe je al wonderen. Daarom nog maar een keer de link naar de plaats waar je dat kunt regelen. (zie: https://www.waterforlife.nl/doneer/)
 
Nieuws week 47 (maandag 19 november tm zaterdag 24 november 2018)
 
Samenwerking “Water For Life”
“Water For Life”
 
Samenwerking “Water For Life”
Afgelopen dinsdag 20 november 2018 heb ik een vervolgafstemming gehad met de stichting “Water For Life” in het Vitens kantoor in Utrecht. Eerder maakte ik al melding van een verkennende afstemming. Dit keer was het onderwerp van de samenwerking concreter en is er van gedachten gewisseld op basis van een drietal concrete projecten waarvoor “Water For Life” een concreet voorstel voor uitvoering kon overleggen. Mijn gesprekspartners waren Emma Lesterhuis – programma coördinator – en Marco Schouten – directeur/voorzitter - van de stichting “Water For Life” (WFL)

Twee van de drie besproken projecten hebben betrekking op Ethiopië en één betrof Kenia.  De projecten in Ethiopië (Modjo en Ambo) hebben wij als concrete moeilijkheden besproken.
Modjo is een stad in Ethiopië van omstreeks 71.500 inwoners. Gelegen op een afstand van 70 km van de hoofdstad Addis Abeba. Met het voorgestelde project zullen ruim 12.000 mensen in 12 arme wijken een verbeterde toegang krijgen tot het drinkwaterleiding netwerk van de stad. Voor het project zal 9,5 km leidingnetwerk worden aangelegd. En zullen er 31 publieke waterpunten worden gerealiseerd. De totale investering voor het project vraagt een bedrag van € 190.000,-- . WFL neemt daarvan € 66.500,-- (35 %) voor haar rekening. Planning is het project op 1 december 2019 afgerond te hebben. Als vertegenwoordiger van de “Cees Kant Stichting”(CKS) heb ik gesproken over een bijdrage voor 10 waterpunten. Een bedrag van € 12.500,-- Ambo is een stad in centraal Ethiopië.

Inwonertal 60.000. Stad heeft bekendheid la le leverancier van mineraalwater. Maar aan de rand van de stad is de drinkwatervoorziening in de arme wijken meer dan gebrekkig.  Met het voorgesteld project zullen 15.000 mensen in acht arme wijken welk kunnen beschikken over deze eerste levensvoorziening. Aanleg van 15,6 km leidingnetwerk is nodig. Dit ter voorziening van o.a. publieke tappunten. De totale kosten van dit b project bedragen € 120.000,--. WFL neemt daarvan € 42.000,-- voor haarrekening. De CKS heeft aangegeven de kosten van 6 publieke watertappunten voor haar rekening te willen nemen in 2019. Een totaalbedrag van € 7.500,--
Beide bijdragen onder het voorbehoud van de instemming van het bestuur van de CKS. U wordt nader geïnformeerd over de uiteindelijke toezegging.
 
“Water For Life”
Als eerder gemeld is de stichting “Water For Life” een inspirerend initiatief van het waterbedrijf Vitens. Inmiddels in samenwerking met de waterleidingbedrijven Evides, Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) waterbedrijf Groningen. Zie de kaart van Nederland onder dit bericht om geïnformeerd te worden om welk deel van deze samenwerking het gaat in Nederland. Het aantal rechtstreekse donateurs voor WFL bedraagt op dit moment ruim 30.000. Op een aantal aansluitingen van omstreeks 8.000.0000 huishoudens in Nederland met kwalitatief goed en zeer betaalbaar drinkwater. Van harte nodig ik ieder die dit leest uit het aantal directe donateurs te vergroten. Dat kan simpel. Met automatisch te verrekenen bedrag vanaf € 0,05 /dag. Het schema boven dit bericht geef t dit aan. Via deze link kunt u het na lezen van dit nieuws simpel regelen. Zie: https://www.waterforlife.nl/doneer/ .
Doen die donatie en niet uitstellen.
 
Nieuws week 46 (maandag 12 november tm zondag 18 november 2018)
 
Een verrassing en
Een verwachting.
 
De verrassing.
Een telefoontje dat er tijdens een dienst van de Remonstrantse gemeenschap in Wageningen/Bennekom, de collecte bestemd zal zijn voor de “Cees Kant Stichting” (CKS). Dit met een verwijzing naar onze regelmatige inzet om te komen tot voldoende en goed drinkwater voor mensen die daarover niet beschikken. Zoiets doet goed. Zeker als dat telefoontje komt van een gewaardeerde collega. Biedt ook even de mogelijkheid om weer over ‘toen’ te praten. En ‘toen’ is dan de periode dat wij beiden actief waren bij de politie. Eerst de gemeentepolitie Arnhem en later de regiopolitie Gelderland-Midden. Beide organisaties zijn historie. Maar wel een historie met aansprekende resultaten voor de gemeenschap. Heb betrokkene geïnformeerd dat wij als bestuur in overleg zijn met de leiding van de Stichting “Water for Live” om te komen tot een structurele samenwerking.
 
De verwachting.
En die verwachting heeft te maken met de afspraak die ik a.s. dinsdag 20 november heb met “Water fot Live”. Doel is te bezien hoe de samenwerking op het gebied van de drinkwatervoorziening gestalte gegeven kan worden. Ik heb goede hoop. Volgende week beloof ik jullie het resultaat.
 
Vorige week in relatie met de natuur en het water de foto van de reiger in de binnenstad van Arnhem.  Vandaag de wondermooie natuur op de Hoge Veluwe als het herfst is.
Nieuws week 45 (maandag 5 november tm zaterdag 10 november 2018)
 
Het effect van water
Druk met een beeld
 
Het effect van water.
Ook deze week had ik in Arnhem weer een bijzondere ‘water ervaring’. Donderdag eind van de middag kwam ik na een fietstocht in de Betuwe weer terug in Arnhem. En meestal kies ik voor de terugtocht de weg langs de nieuwe loop van de Jansbeek door de binnenstad. Zo ook nu. En daarbij werd ik verrast door de aanwezigheid van een reiger aan de beekloop in het hartje van de stad. Eerder had ik in de bijna vijftig jaar dat ik nu in Arnhem woon en werkte nog nooit eerder een reiger op die plaats gezien. De foto boven dit bericht geeft aan dat het echt waar was. Geen fake-nieuws. En die reiger was echt op zoek naar visjes (geen goudvissen). Aan zijn gedrag was te zien dat hij er ook zag. Alleen was hij (of zij) nog niet zo ver dat de laatste stap naar het vissen ook echt gemaakt werd. Maar dat zal een kwestie van tijd zijn. Zo zie je maar. Water brengt natuur en die natuur zorgt voor leven en voedsel in de keten. En net zo belangrijk als voor de natuur is goed drinkwater voor de mensen. Voor mij was het zien van de reiger een bevestiging dat de inzet van de CKS om bij te dragen - op een bescheiden manier- aan goed en voldoende drinkwater, een goede zaak is.
 
Druk met een beeld

Bij wijze van uitzondering dit keer aandacht voor een nevenactiviteit van mij. De medewerking aan een project om een tijdens de Slag om Arnhem in 1944 verloren gegaan beeld als kopie weer terug te krijgen in Arnhem. Nadere bijzonderheden over de aanpak en het tijdpad kunt u vinden op de volgende website: http://www.jupiter-arnhem.nl  U wordt van harte uitgenodigd om via een donatie een “eigen stukje Jupiter” bij te dragen. Hoe: http://www.juipter-arnhem.nl/fondsenwerving Om u een indruk te geven waar het om gaat onder dit bericht een tweetal afbeeldingen van het beeld. Aan de hand van dit fotomateriaal zal de beeldhouwer Ton Mooy uit Amersfoort dit beeld hakken uit een brok zandsteen. Streven is dat het beeld in september 2019 weer wordt onthuld op exact dezelfde plaats waar het 75 jaar geleden werd vernield.
Nieuws week 44 (maandag 29 oktober tm zaterdag 3 november 2018)
 
Water for Live
De waarde van geld
 
Water for live.

De afspraak die gepland was voor afgelopen donderdag 1 november kon niet doorgaan omdat de beide betrokken gesprekspartners andere verplichtingen hadden. Daarnaast worden de projectvoorstellen voor het komende jaar nog verder uitgewerkt. Een nieuwe afspraak is gemaakt voor dinsdag 20 november 2018. Het nieuws over deze mogelijke samenwerking tussen de muis (Cees Kant Stichting) en de olifant (Water for Live), laat dus nog even op zich wachten.
 
De waarde van geld
Een uitspraak van mijn moeder – die het niet zo breed had – was: “Je kunt er beter mee verlegen zitten dan erom verlegen zijn”. Zet je die uitspraak af tegen wat “de laatste woorden” van Steve Jobs (Apple) geweest zouden zijn, dan zie je de betrekkelijkheid in van de waarde van geld als je meer hebt dan je nodig hebt om goed te leven. Steve Jobs. Miljardair. Stierf op 56 jarige leeftijd aan alvleesklierkanker. Een korte selectie uit wat zijn laatste woorden waren volgens het bericht dat ik deze week las. “U kunt iemand in dienst nemen om de auto te rijden, om geld voor u te verdienen. Maar u kunt niet iemand inhuren die u de ziekte waaraan u lijdt kan overdragen”; “Naarmate wij ouder worden, en soms wijzer, realiseren wij ons steeds vaker dat het dragen van een horloge van € 30.000,-- of van € 30,-- niet zoveel uitmaakt. Ze geven beiden ongeveer dezelfde tijd aan”; “Of wij van een fles wijn van € 300,-- of van € 10,-- te veel wijn drinken. De kater is dezelfde”; “Of je nu eerste klas vliegt of economy class. Als het vliegtuig neerstort is het effect hetzelfde”.

Zijn lessen voor het leven:
Best bekroonde uitspraak in Londen: “Eet uw voedsel als u medicijn, anders moet u medicijnen eten als uw voedsel” “Er is een groot verschil tussen een mens en mens zijn” En een speciale: “Als je snel wilt lopen, loop dan alleen. Maar als je ver wilt lopen, loop dan samen”. Tot slot noemt hij de beste artsen: Zonlicht, Rust, Oefening, Dieet, Zelfvertrouwen en Vrienden.
 
Combineer deze twee uitspraken van de miljardair en van de vrouw die mij de weg wees in dit leven. En de conclusie moet zijn dat voldoende goed is en een teveel niet veel toevoegt. Als bestuur van de Cees Kant Stichting (CKS) zullen wij ernaar streven deze levensles te hanteren voor de besteding van de gelden waarover wij mogen beschikken voor het geven van ons ‘steuntje in de rug” aan hen die dat nodig hebben.
 
Boven dit nieuws mogelijk het laatste kaarsje aangestoken op Allerheiligen voor een geliefd familielid in de Walburgis kerk in Arnhem. Eronder de tuin van mijn oma aan het water in mijn geboortedorp op mijn verjaardag.
 
Nieuws week 43 (maandag 22 tm zaterdag 28 oktober 2018).
 
En ook dit jaar was er weer het nieuws dat de rijken over de hele wereld rijker, en groter in aantal waren geworden. Van harte wens ik ieder van hen toe dat zij ook gelukkig zijn. Maar dan gelukkig met de mensen om hen heen. Blij met de omgeving waar zij leven en genieten van de dingen in hun omgeving die het leven mooi maken. En dan bedoel ik in dit geval de ‘kleine dingen’ die je doen glimlachten of gewoon lachen.
 
Toch bij dit bericht een tweetal spreuken uit mijn verzameling die het begrip rijkdom relativeren: Gelezen in De Telegraaf van 26 juni 2007. Een uitspraak van majoor Bosshardt in een artikel over haar overlijden op 25 juni van dat jaar

“De mensen willen altijd maar meer, meer, meer.
Maar op een gegeven moment is er toch niet meer”.

En de volgende die ik zelf bedacht heb en al eerder gebruikte.
Genoteerd op 2 juli 2016.

“Als je meer bezit dan wat je dagelijks nodig hebt,
is er toch niet nog meer nodig”
 

Als Cees Kant Stichting (CKS) zullen wij met de middelen die ons ter beschikking staan blijven proberen het “steuntje in de rug” te geven aan hen die niet zo rijk bedeeld zijn. Om hen op die manier in de gelegenheid te stellen op eigen kracht een verdere stap te zetten naar een menswaardig bestaan.

Nieuws week 42 (maandag 15 tm zondag 21 oktober 2018).

Nadere afstemming.

Eerder maakte ik al melding over het contact met "Water for Life". Een initiatief van de Nederlandse waterleidingbedrijven op initiatief van Vitens. Iedereen met een wateraansluiting - en dat is iedereen in Nederland - kan met "een financiële druppel" bijdragen aan een verbeterde drinkwatervoorziening waar dat nodig is: DOEN.

1november a.s staat er een vervolgafspraak in de agenda om nader af te stemmen over een samenwerking van de Cees Kant Stichting met "Water for Life". Mogelijk een project in Kenia. Het nieuws zal melding maken van het resultaat. Boven en onder dit nieuws foto's van de Biesbosch. De streek waar ik zondag 76 jaar geleden geboren werd. Zo mooi !!!  Ook nog een spreuk die past bij de inzet van de CKS. Gevonden in De Telegraaf van 5 juli 2008 Stan Huygens journaal. Uitspraak van:

Henry Elrod, "Dat iets onmogelijk is betekent alleen dat het langer duurt. Laten wij dus meteen beginnen"
Nieuws week 41 (maandag 8 tm zondag 14 oktober 2018)
 
Deze week geen echt nieuws over de activiteiten van de Cees Kant Stichting.
Als gebruikelijk twee spreuken/uitspraken uit mijn verzameling.
Ik heb ze voor mijzelf ‘gevangen’ onder de benaming “aandacht”.
Aandacht voor jezelf, een ander en het grote geheel van de wereld.
Met name dat laatste is actueel. In de vorm van de aandacht voor het klimaat. Wat mij daarbij opvalt is dat er ook wat dat onderwerp betreft heel
Veel gepraat wordt en weinig geluisterd. Terwijl in de tijd die doorloopt echte maatregelen maar moeizaam genomen worden.
 
Genoteerd op 1 januari 2017.
Gevonden op Facebook. Een spreuk van Romag
Met Oud en Nieuw viert de hele wereld dat de datum is veranderd,
Hoop te beleven dat wij ooit de dag zullen vieren waarop de wereld is veranderd
 
Genoteerd op 2 juli 2016
Zelf bedacht tijdens het avondeten na een mooie dag.
Als je meer bezit dan wat je dagelijks nodig hebt,
Heb je nog meer eigenlijk niet nodig.
 
Boven dit ‘nieuws’ een foto die laat zien dat het uitzicht in de vroege morgen ook in Arnhem heel mooi kan zijn.
Nieuws week 40 ( maandag 1 tm zaterdag 6 oktober 2018).

Woensdag 3 oktober en
Vrijdag 5 oktober.


Twee data gegrift in het geheugen. 5 oktober de geboortedag van Cees. 3 oktober de dag dat wij laat in de avond hier in Frankrijk het bericht kregen dat Cees bij een onnodig eenzijdig verkeersongeval om het leven was gekomen. Zo dicht bij elkaar en zo'n verschil. De opperste dankbaarheid en blijdschap bij de geboorte. De diepste ellende bij het overlijden. Cees zou gisteren 42 jaar geworden zijn. Op 3 oktober 2004 eindige zijn leven.

Maar wij en zijn vele vriendinnen en vrienden leven door. Inmiddels voor de 14e keer herdenken wij de sterfdag. En niet alleen wij. Ook nu weer bleek dat velen nog aan Cees denken. Dank voor al de persoonlijke berichten die wij mochten ontvangen. De foto boven dit nieuws is van het grafmonument in Nieuwendijk met bloemen. En die bloemen lagen er elk jaar. Ontroerend lief.

De manier van voortleven met zo'n diep verdriet. Je kunt er zelf aan ten onder gaan. Zo intens en elk moment. Nog steeds. Gelukkig is het ons gegeven ook altijd weer te denken aan de mooie tijd die Cees en wij samen hadden. Wij dachten dat het gewoon was, maar het bleek bijzonder. En die ervaring geeft troost en de durf om verder te leven. Verder te leven op een manier die ik hier las op een muur. De foto onder het nieuws geeft de spreuk weer. Heel vrij vertaalt: "Alleen als je alles verloren hebt, ben je vrij om te doen wat je wilt".

Wij hebben dat gedaan door op Cees zijn naam de stichting op te richten in 2007. Feitelijk een poging ons verdriet - met steun van velen - om te zetten in iets positiefs voor anderen. En dat werkt. Niet altijd, maar soms met heel mooi resultaat. Een aantal dingen vallen op: Er is heel veel sprake van toeval; Met beperkte middelen blijk je in de praktijk heel veel te kunnen doen en
Een steuntje in de rug geeft voor de betrokkene(n) soms verrassende positieve effecten. Zo zullen wij de naam van Cees levend houden. Want iemand is pas echt dood als er niet meer aan hem gedacht en over hem gepraat wordt.
Nieuws week 39 (maandag 24 tm zaterdag 29 september 2018)

Snelheidscontrole en inzet 
Cees Kant Stichting (CKS)

Ogenschijnlijk een dwaze vergelijking.

Toch maak ik hem aan de hand van een stelling bij een proefschrift van Antoine Schmeitz (TU Delft). Gepubliceerd in De Telegraaf op 18 december 2004. "De maximumsnelheid zou gecontroleerd moeten worden op de plekken waar het overtreden ervan de verkeersveiligheid in gevaar brengt. En niet op de locaties waar het financieel rendement het hoogst is".En die situatie bestaat in 2018 naar de mening van veel Nederlanders nog steeds.

En nu de relatie met de CKS.

Met de beschikbare middelen streven wij ernaar een steuntje in de rug te verlenen aan diegenen en op die plaatsen waar de steunverlening rendeert. Dat leidt over het algemeen tot het resultaat dat de betrokken organisatie of gemeenschap op eigen kracht een vervolgstap kan zetten.  Dus: niet zomaar geven, maar ondersteunen waar er mogelijkheden zijn. De vergelijking gaat mogelijk mank. Maar het zou de overheid sieren als een gelijke afweging gemaakt werd bij de controle maximumsnelheid. Wie weet komt het er ooit van. Mogelijk omdat in dit bericht de stelling bij het proefschrift nog eens herhaald wordt. En wie weet speelt de vergelijking met de inzet van de CKS dan ook nog een rol. Passende foto's bij dit bericht kon ik zo snel niet vinden. Daarom gewoon twee mooie plaatjes.
Nieuws week 38 ( maandag 17 tm zaterdag 22 september 2018).

Vrijheid.
(een bijzondere interpretatie)

Iedereen die Frankrijk wel eens bezocht heeft kent de aanduiding op de Franse openbare gebouwen (gemeentehuizen en kerken): liberté, égalité et fraternité (vrijheid, gelijkheid en broederschap). De leus van de Franse revolutie. Deze week trok het woord LIBERTÉ op een andere manier mijn aandacht. Als een soort naamdicht om aandacht te vragen voor het werk van een Franse dichteres. Die voor jong en oud in haar gedichten aandacht schenkt aan het woord vrijheid. En daarbij gaat zij verder dan het vrij zijn van welke druk of onderdrukking dan ook.
Het naamdicht:

L  -   lacher-prise           (laat los)
I   -   Intuition                  (intuitie)
B  -   Bien être                (welzijn)
E   -   Équilibre                (balans)
R   -   Rire                        (lachen)
T   -   Tout est possible (alles is mogelijk)
É   -   Énergie                   (energie)

En de vrij vertaalde tekst onder het affiche maakt nog eens nadrukkelijk duidelijk dat voor de dichteres
Liberté een veel ruimer betekenis heeft. "Daarom zou men ook toegang kunnen krijgen tot een grotere innerlijke vrijheid: Laat los, om te luisteren naar wat ons in de war brengt. Zorg ervoor dat je jezelf beter gaat kennen, om daardoor beter met anderen te kunnen omgaan. Keuzes maken met respect voor het leven en glimlachen over wat is, met de,zoete zekerheid dat ALLES mogelijk is".

Het was voor mij bijzonder te lezen dat je het woord vrijheid zo ruim kunt interpreteren. En die informatie deel ik graag met u: Alles is mogelijk als je maar inzet toont en weloverwogen de eerste stap zet. Als CKS proberen wij te handelen naar dit model.

Boven dit nieuws de foto van het bord met de affiche die ik las. Eronder een foto met de betreffende boekwerkjes in een verkoop presentatie.


Nieuws week 37 (maandag 10 september tm zaterdag 25 september 2018)

Bereikbaarheid van (drink)water.

Dat goed drinkwater een eerste levensbehoefte is, hoeft geen nadere toelichting. Wel bijzonder de manier hoe de natuur ermee omgaat. In Arnhem werd iets meer dan een half jaar geleden het water van de Jansbeek weer bovengronds gebracht in de zuidelijke binnenstad. En de natuur vond de weg. Nu zwemmen er (naast goudvissen) grote aantallen stekelbaarsjes in de nieuwe beekloop. En geen mens stak daar - anders dan bij de goudvissen - een hand voor uit. Daarnaast zijn er Schrijvertjes (gedicht Guido Gazelle. 

Zie:
http://gezelle.tripod.com/gedichten/gedicht1.html) en Schaatsenrijdertjes in grote aantallen te zien. En hier in Frankrijk weten de duiven de weg te vinden om van het beschikbare water te drinken. De foto boven dit bericht laat zien hoe.

Zorgen wij dus voor water is er leven voor mens en dier. Laten wij er naar streven dat het niet alleen bij woorden blijft. Miljoenen mensen beschikken nog niet goed/voldoende over deze eerste levensbehoefte. En als het 50 jaar geleden mogelijk was de eerste mens op de maan te laten stappen, moet voldoende en goed drinkwater voor iedereen ook mogelijk zijn. De "Cees Kant Stichting" (CKS) doet naar vermogen haar best. En wat een kleine organisatie kan moet de wereldorganisatie zeker kunnen. Je bent pas een groot land als je ook deze opdracht vrijwillig uitvoert. En als een superstaat het voorbeeld geeft zulen er velen - zo niet allen - meedoen. Wat een groots moment zou dat zijn. Dan ben je echt "GREAT".
NUON deel 3

Een oeroude spreuk
 
Nuon, deel 3

Deze week (woensdag 28 augustus om 16.30 uur) een telefoontje van een medewerkster van Nuon. Vriendelijk ging zij mij informeren dat de handelwijze van de NUON-vertegenwoordiger eigenlijk heel normaal geweest was. Adressen worden geselecteerd aan de hand van KvK-informatie. En vervolgens worden medewerkers op pad gestuurd om deze ‘zakelijke’ adressen over een NUON-aanbieding te informeren. Op mijn reactie of dit zonder voorafgaande informatie en afstemming gebeurde reageerde zij bevestigend. Degene bij wie aangebeld werd kon toch immers zeggen dat er geen belangstelling was. Toen ik reageerde dat ik dat een beetje vreemd vond was de reactie dat dit algemeen gebruikelijk was. Uiteraard heb ik de relatie gelegd met de eerder door mij voorgestelde afdoening: een donatie aan de stichting. Vervolgens begon zij haar verhaal weer opnieuw te vertellen. Als reactie daarop heb ik haar duidelijk gemaakt dat een donatie aan de “Cees Kant Stichting” (CKS) zelfs niet meer op prijs zou worden gesteld. Wel informeerde ik haar dat NUON een wandelende anti-reclamezuil had gecreëerd. En dat ik in mijn kennissenkrijg deze handelwijze van NUON breed bekend zou maken omdat zij dit kennelijk normaal vinden. Weer – als bij een haperende grammofoonplaat – het verhaal dat het haar speet dat ik mij geërgerd had en gekwetst voelde en dat het niet weer zou gebeuren. Toen heb ik haar maar duidelijk gemaakt dat het zonde van haar en mijn tijd was om dit gesprek voort te zetten. Em met een groet voor een goed vervolg van de dag zijn wij uit elkaar gegaan. Wat mij betreft geldt dit ook voor NUON en wel voor de rest van mijn leven.

Wie doet zoiets nog in 2018.
Adressen selecteren.
Mensen op pad sturen om ongevraagd mogelijke klanten lastig te vallen
En als daar dan over geklaagd wordt de indruk wekken dat dat de eerste keer is en dat de handelwijze eigenlijk heel normaal is.
Dan ben je niet meer van deze tijd. Dan ben je NUON
 
Een oeroude spreuk
Eigenlijk is die stap niet eens zo groot. Bijzonder is wel dat de volgende spreuk wel 2000 jaar oud is. De spreuk is van Seneca.
“Vergissen is menselijk, het volharden erin is des duivels”
Misschien een idee deze spreuk op te hangen in de werkkamers van de commerciële beleidsbepalers van NUON.
NUON deel 3

Een oeroude spreuk
 
Nuon, deel 3

Deze week (woensdag 28 augustus om 16.30 uur) een telefoontje van een medewerkster van Nuon. Vriendelijk ging zij mij informeren dat de handelwijze van de NUON-vertegenwoordiger eigenlijk heel normaal geweest was. Adressen worden geselecteerd aan de hand van KvK-informatie. En vervolgens worden medewerkers op pad gestuurd om deze ‘zakelijke’ adressen over een NUON-aanbieding te informeren. Op mijn reactie of dit zonder voorafgaande informatie en afstemming gebeurde reageerde zij bevestigend. Degene bij wie aangebeld werd kon toch immers zeggen dat er geen belangstelling was. Toen ik reageerde dat ik dat een beetje vreemd vond was de reactie dat dit algemeen gebruikelijk was. Uiteraard heb ik de relatie gelegd met de eerder door mij voorgestelde afdoening: een donatie aan de stichting. Vervolgens begon zij haar verhaal weer opnieuw te vertellen. Als reactie daarop heb ik haar duidelijk gemaakt dat een donatie aan de “Cees Kant Stichting” (CKS) zelfs niet meer op prijs zou worden gesteld. Wel informeerde ik haar dat NUON een wandelende anti-reclamezuil had gecreëerd. En dat ik in mijn kennissenkrijg deze handelwijze van NUON breed bekend zou maken omdat zij dit kennelijk normaal vinden. Weer – als bij een haperende grammofoonplaat – het verhaal dat het haar speet dat ik mij geërgerd had en gekwetst voelde en dat het niet weer zou gebeuren. Toen heb ik haar maar duidelijk gemaakt dat het zonde van haar en mijn tijd was om dit gesprek voort te zetten. Em met een groet voor een goed vervolg van de dag zijn wij uit elkaar gegaan. Wat mij betreft geldt dit ook voor NUON en wel voor de rest van mijn leven.

Wie doet zoiets nog in 2018.
Adressen selecteren.
Mensen op pad sturen om ongevraagd mogelijke klanten lastig te vallen
En als daar dan over geklaagd wordt de indruk wekken dat dat de eerste keer is en dat de handelwijze eigenlijk heel normaal is.
Dan ben je niet meer van deze tijd. Dan ben je NUON
 
Een oeroude spreuk
Eigenlijk is die stap niet eens zo groot. Bijzonder is wel dat de volgende spreuk wel 2000 jaar oud is. De spreuk is van Seneca.
“Vergissen is menselijk, het volharden erin is des duivels”
Misschien een idee deze spreuk op te hangen in de werkkamers van de commerciële beleidsbepalers van NUON.
Nieuws week 34 (maandag 20 augustus tm zondag 26 augustus 2018)
 
Vervolg NUON
Hoe wij lezen, een oefening
 
Vervolg NUON
Onder dit nieuws nog steeds het logo van NUON. De ervaring met een colporteur die onaangekondigd aan de deur kwam krijgt een vervolg. Nadat vorige week woensdagavond na 22.00 uur de email weer beschikbaar was, heb ik mijn onvrede met de gang van zaken gemeld in een klacht. En als gebruikelijk krijg je een bevestiging dat je vraag in goede orde is ontvangen. En in dit geval werd er gemeld dat er binnen vijf werkdagen een reactie zou komen. Vijf werkdagen, dat zou dus uiterlijk afgelopen woensdag geweest moeten zijn. Maar geen reactie op woensdag. Daarom donderdagmorgen zelf maar gebeld. Een uiterst correcte- en meelevende medewerkster stond mij te woord. Haar heb ik aangegeven dat ik voor 17.00 uur die middag met iemand wilde spreken over min klacht. Dat zegde zij toe met een tijdsblok van 16.30 – 17.00 uur. Haar gaf ik ook aan dat een donatie aan de “Cees Kant Stichting” (CKS) voor mij een goede afdoening zou zijn. Dit omdat er kennelijk op internet via de gegevens op de CKS-website een selectie had plaats gevonden op ons adres. Heel correct kreeg ik 16.40 uur telefoon. Weer begrip voor mijn ongenoegen. Ook de afdoening via een donatie in dit gesprek ook aan de orde gesteld. Daar was begrip voor, maar er moest wel nader over afgestemd worden. Uiteraard de CKS-rekening gevolgd. Tot nu toe geen verrassing. Maar mogelijk komt dit volgende week. Dus dit item krijgt nog een derde deel.
 
Hoe wij lezen, een oefening
En nu heel iets anders. Waar ik het vond weet ik niet meer. Maar onderstaande oefening wil ik de lezer van dit nieuws niet onthouden.

Lees de volgende tekst.

 

Vlgones een oznrdeeok op een Eglenese
Uvinretsiet mkaat het niet uit in wlkee
Vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het
Enige wat blegnaijrk is is dat de eretse en de
Ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset
Van de ltteers mgoen wllikueirig gpletaast
Wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen
Wat er saatt. Dit kmot odmat we niet ekle ltteer
Op zcih lzeen maar het wrood als gheeel
 

Mogelijk ben je net zo verbaasd als ik was toen ik de inhoud van de tekst na enige aarzeling in het begin zonder probleem verder kon lezen. Zo zie je maar. Veel doen wij op routine. Maar dat geldt niet voor de inzet van de CKS. Wij hebben een ‘draai gevonden’. Namelijk het “steuntje in de rug”. Niet alleen maar geven. Maar hen faciliteren die zich inzetten om zelf de vervolgstap te maken. Boven dit bericht een foto van een schilderij dat ik gisteren zag in het Singer Museum in Laren. Een aandoenlijk portret van een kind dat het leven voor zich heeft. En aan dit soort kinderen verlenen wij steun om hun primaire opleiding op school te volgen waar hun ouders niet volledig de gelegenheid voor hebben. Op de Tamani Junior School van Wim van den Burg in Kenia (Mpeketoni – Lamu District) krijgen er zo 10 kinderen steun via de CKS.

Nieuws week 33 (maandag 13 augustus tm zaterdag 18 augustus 2018)
 
De Cees Kant Stichting (CKS) en …….. NUON.
 
Een vreemde relatie. Mogelijke ook een ‘fake-relatie’. Nuon is (nog) geen donateur van de CKS. Nuon ken ik alleen als vele Gelderlanders als de energieleverancier uit het verleden voor mijzelf privé. Maar dat was jaren geleden. Afgelopen woensdag omstreeks 16.00 uur werd er bij ons thuis aangebeld. Redelijk indringend. Wel tot drie keer toe. Even later de bel van de voordeur van het appartement. Er stond een manspersoon in de hal. Duidelijk herkenbaar via het Nuon logo op de kleding. Het bezoek was niet afgesproken. En er was tevoren ook op geen enkele manier om enig contact gevraagd.  De man relateerde in zijn reactie op mijn vraag wat hij kwam doen aan een Kamer van Koophandel (KvK) nummer en een eerder contract bij Nuon voor energielevering. Ik informeerde hem dat ik geen tijd voor hem had en gaf hem mijn emailadres om zijn boodschap op die manier door te geven. Daar heeft hij kennelijk tot nu toe geen tijd voor gehad.

Later realiseerde ik mij dat dit mogelijk geselecteerd was op basis van de KvK-gegevens van de CKS. Het KvK is immers openbaar. Op de website van Nuon zocht ik naar de mogelijk om via contact nadere informatie te vragen over deze gang van zaken. De ervaring was dat alles mogelijk was, behalve het versturen van een bericht per email. De chat-faciliteit was niet beschikbaar. En een email kon eerst verstuurd worden na 22.00 uur. Alleen Facebook bood mogelijkheden. Enigszins geïrriteerd heb ik gewacht tot 22.00 uur. En toen via het berichtenformulier een email met een klacht verstuurd. Behandeltijd vijf werkdagen. Die reactie wacht ik maar even af. Mogelijk wordt dat de informatie voor het nieuws van volgende week.

Hoe klein kun je zijn als grote energieleverancier om van dit soort praktijken gebruik te maken. Want uit de Facebookreacties begreep ik dat Nuon inderdaad wel colporteurs op pad stuurt. Maar de echte kunnen zich legitimeren. Nu wil het toeval dat ik regelmatig de aanbiedingen van energieleveranciers vergelijk. En nog NOOIT de afgelopen vijftien jaar kwam Nuon daarbij bij de eerste tien leveranciers met een gunstiger aanbieding dan het gemiddelde. En dan val je kennelijk maar terug op de oude verkoper (colporteur) onverwacht aan de deur met een ‘aanbieding waar je geen nee tegen kunt zeggen’. En kennelijk schroomt men niet om daarbij te selecteren op basis van KvK-informatie. Voor ons is dat de informatie over de registratie van de CKS. En die gebruikt geen energie (anders dan onze persoonlijke inzet). Een donatie voor dit ongepaste gebruik zal op zijn plaats zijn. Of dat ervan komt hoort u mogelijk volgende week van mij.
Nieuws week 32 (maandag 6 augustus tm zaterdag 11 augustus 2018)
 
Jeugd en toekomst.
 
De afbeelding boven dit nieuws is van de envelop waarin ik de brieven ontving van de vanuit Nederland via de “Cees Kant Stichting”(CKS) ondersteunde kinderen bij hun lagere schoolopleiding in Kenia. Zelden trof ik zo’n mooi met postzegels versierde envelop aan in de brievenbus. In totaal betreft de ondersteuning 10 kinderen die op de Tamani Junior School (TJS) in Mpeketoni (Lamu District) hun lagere schoolopleiding volgen. De TJS is het ‘levenswerk’ van de Nederlander Wim van den Burg die la meer dan 25 jaar in dit gebied ontwikkelingshulp biedt. De school is omstreeks acht jaar in bedrijf. Dit betekent dat dit jaar de eerste kinderen hun primaire schoolopleiding op TJS afronden. De school telt in totaal 270 leerlingen. 118 leerlingen (jongens en meisjes) worden via een financiële bijdrage uit Nederland ondersteund omdat hun ouders/verzorgers financieel niet in staat zijn om het schoolgeld te betalen. Het schoolgeld betreft de kosten van het instant houden van de gebouwen en van het onderwijs. Maar betreft ook een bijdrage in de bijkomende kosten voor de voeding op school. Dit laatste omdat veel ouders/verzorgers niet de financiële middelen hebben om daar op de juiste manier voor te zorgen. TJS geeft primair onderwijs op een hoog niveau. Bij de regionale examens die periodiek op 60 scholen gehouden worden is TJS altijd met groot verschil de nummer 1. Zelfs op de provinciale examens – die twee keer per jaar gehouden worden op enkele honderden scholen – scoort TJS in de top. Het doel van TJS is simpel: kwalitatief goed onderwijs geven met de daarvoor benodigde faciliteiten om alle kinderen – ook die uit kwetsbare gezinnen – een goede kans in het totale onderwijstraject te bieden.

De envelop bevat voor de sponsor ouders een brief met persoonlijke informatie en een foto van het ondersteunde kind. De CKS heeft ieder kind gekoppeld aan een directe sponsorouder of een kind van ongeveer gelijke leeftijd hier in Nederland (kinderen van de bestuursleden van de CKS). Één brief gaat zelfs de oceaan over naar Amerika. Een echtpaar daar die Anna en ik leerden kennen in Frankrijk zijn er de sponsorouder van. De eerste leerlingen ronden hun primaire opleiding op TJS in oktober af. Dan doet de school mee aan de landelijke examens. Bij een goed resultaat is er zicht op een ondersteund vervolg op nationale middelbare scholen met een hoog niveau. Duimen dus maar voor een goed resultaat. De CKS is het een eer om deze vorm van steun te verlenen. Helemaal in onze geest. ‘Het steuntje in de rug’ en de kinderen die zelf daarmee op eigen kracht een vervolgstap zetten.
Nieuws week 31 (maandag 30 juli tm zaterdag 4 augustus 2018)
 
Laatste loodjes.
Een daverende verrassing.
 
Laatste loodjes.

Woensdag 1 augustus was het de laatste etappe van Ome Joop’s Toer” (OJT) 2018. De startplaats was Rhenen. De avond ervoor was in Ouwehands Dierenpark de laatste avond samen gevierd met een geweldige disco. Ietwat slaperig trof ik woensdagmorgen de vrijwilligers en de deelnemers aan nabij de sporthal ’t Gastland in Rhenen. Zelf had ik toen de afstand Arnhem – Rhenen al gefietst. Een prachtige route via de nieuwe snelfietsroute Arnhem – Wageningen en verder over de Grebbendijk onderlangs de Grebbenberg naar Rhenen. Ook aanwezig in Rhenen de locoburgemeester met de ambtsketen om.  Na het ontbijt en het inladen van de koffers werd gestart. Onderweg naar Arnhem werd er even gerust onder het viaduct van RW 50 in Heelsum. Via het centrum van Arnhem werd de tocht vervolgd naar het bedrijventerrein IPKW aan de Kleeefsewaard. Onderweg hoorde ik van de leden van de CKS-ploeg dat de verplaatsing met de trein vanuit Groningen via Arnhem naar Den Bosch heel bijzonder was geweest. En uiteraard was er ook dit jaar door de deelnemers weer speciaal genoten van de ontvangst in de Efteling. Een hoogtepunt. Toch waren de meesten wel weer blij dat de tocht erop zat. Het was warm, heel warm, maar vooral leuk geweest.

Op het IPKW-terrein in de buurt van de loods van OJT werd de lunch gebruikt. En na de lunch werden de fietsen versierd met ballonnen voor het laatste deel van de slotetappe. De triomftocht via een steile klim door de Geitenkamp naar de sporthal Valkenhuizen aan de Beukenlaan. Fietsend werd de tocht in de hal afgerond. Toegejuicht door honderden ouders, familieleden en bekenden. De vrijwilligers werden terecht als eersten in het zonnetje gezet en daarna begon de uitgebreide prijsuitreiking aan iedereen die zich op enige manier tijdens de tocht had onderscheiden. Helaas was er bij de glorieuze intocht en de prijsuitreiking geen vertegenwoordiger van de gemeente Arnhem aanwezig. De organisatie en de kinderen zouden dat zeker verdiend hebben. Want het is niet niks om tien dagen met ruim 140 kinderen, 80 begeleiders en anlles wat er verder zo bij hoort op toertocht te zijn door Nederland. Een groot compliment aan het adres van de organisatie van OJT en de daarbij actieve vrijwilligers. Een dergelijk evenement kent zijn gelijke niet in Nederland.
Onder dit nieuws een compilatie van een paar fotomomenten tijdens de laatste etappe en uiteraard ook een foto van de prijswinnaars bij de jongens en de meisjes.
 
Een daverende verrassing.

Aan het eind van de prijsuitreiking kwam voor mij de verrassing. De eindoverwinning in OJT was voor Omaro Maidman. Met nummer 53 lid van de “Cees Kant Stichting” (CKS) ploeg. Volgens de beoordelaars een meer dan terechte winnaar. En dat kan ik bevestiging uit eigen waarnemingen tijdens de laatste etappe. Compliment ook voor de ploegleider Tim de Vrught. Tim was voor het derde jaar ploegleider van de CKS-ploeg. En de eindoverwinning van Omaro was de tweede achtereenvolgende eindoverwinning van een lid van de CKS ploeg in vier jaar sponsoring. Omaro straalde van oor tot oor. Nauwelijks twee keer zo groot als de beker die hij in ontvangst nam. Een beker die hij een heel jaar thuis mag bewonderen. Een grote prestatie. Iets dat hij de rest van zijn leven zich altijd zal blijven herinneren. En dat geldt niet alleen voor Omaro. Dat geldt zeker voor alle kinderen die deelnamen aan deze 68e editie van OJT. De knuffel die Omaro kreeg van zijn moeder gaf duidelijk aan dat ook zij trots was op de prestatie van haar zoon. Het is beiden van harte gegund. Boven dit nieuws de foto van de trotse Omaro met de gele trui, de beker, de medaille en de bloemen. En een beetje trots was de sponsor ook wel.
 
Nieuws week 30 (zondag 22 juli tm zaterdag 28 juli 2018)
 
Verzamelen.
Starten.
Onderweg zijn.
 
Verzamelen.

Op Papendal bij één van de sporthallen werd er afgelopen zondag verzameld. Ploegleider Tim de Vrught bemande in de sporthal het aanmeldpunt voor de “Cees Kant Stichting” (CKS) ploeg. Op de verzameldag bleek dat de CKS-ploeg toch zes leden telt. Toegevoegd werd Juwain Dort met het startnummer 54. Het duurde lang voordat de CKS-ploeg compleet was. Het vervolgprogramma was feitelijk al begonnen toen de laatste twee deelnemers zich meldden bij Tim. Uit alles op de verzameldag bleek dat de OJT-organisatie veel ervaring heeft. De vrijwilligers weten wat er van hen verwacht wordt. De organisatie STAAT. Feitelijk kan er van deze organisatie en haar vrijwilligers nog veel geleerd worden als het gaat om het opvangen een begeleiden van de jeugd die deelneemt aan OJT. Wat verder opviel is dat de kamer van de tourdokter het meeste bezoek had. Niet omdat er mensen ineens ziek geworden waren, maar wel om de medicatie voor de duur van de toer over te dragen. Een bijzonder gegeven als je bedenkt dat het gaat om 10 – 12 jarigen. Na het inschrijven volgde het feitelijk startprogramma. En ook als je daar aandacht voor hebt blijkt dat OJT meer is dan alleen een sportieve toertocht op de fiets. En dan zie je ook hoe snel een zestal jongens zich vormen tot een team. Mooi om te zien. Onder dit nieuws is een compilatie te zien van foto’s die een beeld geven van de verzameldag
 
Starten.

Maandag werd er gestart op de Markt in het centrum van Arnhem. Rond 10.30 uur kwam de caravaan van deelnemers en volgauto’s op de markt aan. Een Markt waar veel ouders, begeleiders en belangstellenden de deelnemers opwachtten. Met uiteraard vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem en Westervoort in de persoon van twee afgevaardigde wethouders. Op de Markt is ook de groepsfoto gemaakt van het team die boven dit nieuws is geplaatst. Daniel Boa bleek de etappewinnaar. Hem ernaar gevraagd gaf hij aan dat dit zo was gekomen omdat hij extra geholpen had bij het opruimen en omdat hij daarnaast ook anderen had geholpen. Bij de start bleek ook dat de meeste deelnemers een korte nachtrust hadden genoten. De sporthal waar geslapen werd bleef onrustig tot de maandag al een uur of vijf oud was. Damion Brienne was op de startdag de kopman. En daar gedroeg hij zich naar. Rond 11.15 uur werd door een jarenlang actieve vrijwilliger onder klokgelui van de Eusebius het startschot gelost. En vervolgens vertrokken de deelnemers in kolonne vanaf de markt in de richting Ulft. De etappeplaats van de eerste dag. Een warme dag ook. Anders dan de afgelopen twee jaar kon ik de eerste etappe niet meefietsen. Afspraken verhinderden dat. Als compensatie sprak ik met de organisatie af de laatste etappe van Rhenen naar Arnhem te fietsen. Voor mij wordt dat a.s. woensdag dus Arnhem – Rhenen – Arnhem. In het nieuws van volgende week zal ik de ervaringen melden.
 
Onderweg zijn.

Tot nu toe is het ongekend warm in de eerste toerweek. Zo warm zelfs dat er ook vandaag niet gefietst wordt. De afstand van Hoogeveen naar Groningen wordt per touringcar gereden. Te Warm. En morgen is er dan de verplaatsing van Groningen naar ’s Hertogenbosch. Dit keer met de trein. De jongelui beleven wel wat als deelnemer dit jaar.
Nieuws week 29 (maandag 16 juli tm zaterdag 21 juli 2018)
 
Nog even over vorige week.

Laatste fase voorbereiding
 
Nog even over vorige week.

In het nieuws van afgelopen week informeerde ik over de afstemming met de coördinator en directeur van de stichting “Water for Life” De gemaakte afspraak is dat wij bij het presenteren van de nieuwe plannen voor volgend jaar – eind oktober/begin november - samen gaan kijken op welke manier de “Cees Kant Stichting” (CKS) daarin kan participeren. Maar dan is het wel het geval van de olifant en de muis die dover de brug lopen, waarbij de muis zegt: “hoor ons eens stampen”. En dan gaat het bij de vergelijking om het besteedbare budget. Dat van “Water for Life” omstreeks € 1.000.000,--. Dat van de CKS voor waterprojecten een fractie ervan.

Als gemeld is de stichting “Water for Life” een initiatief van waterleidingbedrijf Vitens. Inmiddels zijn er vier Nederlandse waterleidingbedrijven bij aangesloten. De mensen met een drinkwateraansluiting bij die bedrijven worden uitgenodigd steun te verlenen aan de inzet van “Water for Life”. En die inzet betreft het verbeteren van de drinkwatervoorziening en de sanitair in de landen waar de Nederlandse waterleidingbedrijven een samenwerking hebben met de lokale producenten van drinkwater. Het mooie is dat de kosten van de organisatie van “Water for Life” voldaan worden door de drinkwaterbedrijven in Nederland. Dus iedere gedoneerde euro wordt besteed. Op een (te) bescheiden manier worden de Nederlanders die het drinkwater van hoge kwaliteit gebruiken uitgenodigd om donateur te worden voor de “Water for Life” activiteiten. Ik zeg (te) bescheiden omdat in mijn omgeving bijna niemand die ik erover informeerde op de hoogte was. Via dit nieuws wil ik u informeren hoe er gedoneerd kan worden. Uitgangspunt van de opzet op de website is een bijdrage van € 0,05 – 0,15 per dag. Dat is per maand minder dan een versnapering op een terras of – als je nog roker bent – een derde van een pakje sigaretten.  Boven dit nieuws de binnenbladen uit de wervingsfolder. En voor degenen die nieuwsgierig zijn hierbij de link naar de verscholen plaats op de website van Vitens: Zie: http://www.waterforlife.nl/doneer/ . Gebruik de link en wordt donateur is mijn oproep. Zelf stuurde ik de link aan een aantal bekenden. Heb goede hoop dat er een aantal zullen zijn die nu al donateur zijn of dat binnenkort gaan worden.
 
Laatste fase voorbereiding.
Dit geldt voor de organisatie van Ome Joop’s Tour (OJT) en de deelnemers aan die tocht. Zondag is het de verzameldag op het Sportcentrum Papendal. En maandag de 23e juli is de start van de feitelijke toertocht. De plaats: de Markt in het centrum van Arnhem. Het startschot daar zal ongetwijfeld verzorgd worden door burgemeester Marcouch. Vorig jaar was hij nog niet in functie, maar al wel benoemd, al wel aanwezig. Als u maandag geen andere plannen heeft, kom ook naar de Markt. Uit eigen ervaring weet ik dat het een feestelijk gebeuren is. De kinderen zullen extra genieten als veel Arnhemmers hun uitzwaaien. Want het is niet niks. Nederland rondfietsen – tot aan Groningen toe - en voor de meesten voor het eerst 10 dagen, en dan ook nog eens alleen, van huis zijn.
Nieuws week 28 (maandag 9 juli tm zaterdag 14 juli 2018)
 
Een afstemming
Een keuring.
 
De afstemming.
Die was er op donderdag 12 juli 2018. In Utrecht op het kantoor van  “Water for Life”. Een kennismaking met de coördinator Emma Lesterhuis en de directeur Marco Schouten. Een goed gesprek. Bedoeld om te bezien of er een samenwerking mogelijk is. En dat blijkt het geval. Na de afstemming daarover binnen het bestuur van de “Cees Kant Stichting” (CKS), zult u daarover nader geïnformeerd worden.
 
De keuring.
De keuring werd vandaag georganiseerd. Op de Overmaat. Bij de Mantel Superstore fietsenzaak werden de fietsen gekeurd van de deelnemers aan de 68e versie van Ome Joop’s Tour (OJT). Feitelijk de start van de tour 2018. Een activiteit die aangeeft dat OJT meer is dan een sportieve vakantie toertocht. Ouders/begeleiders en de kinderen zelf worden er via de keuring op geattendeerd dat een fiets in goede staat een veilig vervoermiddel is. Om van te genieten en er op een veilige manier mee van en naar school te gaan. Het was als vanouds gezellig. Muziek. De vrijwilligers die klaar stonden om de deelnemers en hun ouders/begeleiders op te vangen. En niet te vergeten de Mantel organisatie die ruimte, monteurs en heerlijke broodjes kroket en frikandel ter beschikking stelde om al die 130 fietsen te inspecteren. Kleine onvolkomenheden werden verholpen. Maar er waren toch ook een aantal fietsen bij die werden afgekeurd. Daar zal dus nog aandacht aan besteed moeten worden voordat OJT op maandag 23 juli a.s. van start gaat vanaf de Markt in het centrum van Arnhem.

Het Programmaboek van OJT is zonder meer lezenswaardig. Iedere deelnemer kreeg een exemplaar uitgereikt. Zij/hij kon zichzelf vinden in de ploegensamenstelling. Maar er was veel meer om te lezen. Uiteraard wordt er aandacht besteed aan de route. Ook de burgemeesters van de etappeplaatsen komen aan het woord. Er staan veel foto’s in van voorgaande edities. Informatie over de evenementen die georganiseerd worden tijdens de tour. Maar ook de spelregels voor de deelnemers. En als je dat leest realiseer je je dat niet alleen de fietsenkeuring (de veiligheid) een belangrijke zaak is. Maar ook dat de OJT meer is dan een sportieve fietstocht. De educatieve component is heel groot. Ik overdrijf mogelijk. Maar het zou best zo kunnen zijn dat de deelnemers de komende toertocht van 10 dagen een les voor het leven krijgen die net zo belangrijk is als het hele afgelopen schooljaar.

Dit jaar is de CKS voor de vierde keer ploegensponsor. En ieder jaar heb ik het nodig gevonden om aanwezig te zijn bij de fietsenkeuring, bij de verzameldag op Papendal, bij de start en finish en de laatste twee jaar heb ik zelfs de eerste etappe meegefietst. En dat was geen verplichting. Ik heb groot respect gekregen voor de manier waarop de vele vrijwilligers deze tour begeleiden. Ook en met name heb ik ervaren dat OJT veel meer is dan een sportieve vakantiefietstocht. De burgemeesters leveren een mooie bijdrage aan het magazine. En uiteraard promoten zij daarin hun gemeente. Maar wat ik toch ook een beetje gemist heb is de aanwezigheid van bestuurders (naast burgemeester of wethouder ook de raadsleden) en ambtenaren (werkzaam bij het begeleiden van jeugdigen) van Arnhem, anders dan bij de start en in een aantal gevallen ook bij de finish. Jammer !!. Want zij zouden – net als ik – zoveel kunnen zien en ervaren. Ervaring die gebruikt kan worden bij de begeleiding die een deel van de jeugdige deelnemers vraagt en krijgt als er niet deelgenomen wordt aan OJT. Zien hoe het er in de praktijk aan toegaat. Zien hoe vrijwilligers van OJT zich belangeloos inzetten en resultaten boeken om deze jeugd te laten genieten, maar ook te laten leren.  

Tijdens de fietsenkeuring vanmorgen heb ik kennis mogen maken met twee deelnemers uit de CKS-ploeg. De foto’s van hen en degenen die met hen aanwezig waren voor de keuring zijn verwerkt in de collage van foto’s die onder dit nieuws geplaatst is. De foto waarmee in het magazine de ploeg gepresenteerd wordt, tref je aan boven het nieuws. En op die foto staat ook de ploegleider Tim de Vrught. Die is nu volgens mij voor de derde keer de CKS-ploegleider. En ook dat is een goed teken. Minder gunstig is het dat er onvoldoende aanmeldingen waren voor de gebruikelijke ploegen van 6 deelnemers. Nu zijn er vijf leden per ploeg. En dat is een teleurstelling voor de organisatie en hun betrokken vrijwilligers. Vijfentwintig kinderen misen de ervaring van het deelnemen aan dit bijzondere evenement. Maar niet stilstaan bij degenen die er niet zijn. Meeleven en steunen degenen die er wel zijn. Kom massaal naar de start op maandag 23 juli a.s. En vergeet ook de finish niet op woensdag 1 augustus 2018. Uit eigen ervaring weet ik dat zowel het vertrek als de aankomst een feest zijn.

Volgende week weer een uitgesteld nieuws. De foto’s van het verzamelen en de start zullen geplaatst worden op maandag de 23e juli.
Nieuws week 27 (maandag 2 juli tm zaterdag 7 juli 2018)
 
Goede doel van de maand.
Ome Joop’s Tour (OJT).
 
Goede doel van de maand
Met de onderstaande tekst op de website, de facebookpagina en in de nieuwsbrief, maakte de Doelshop organisatie bekend dat de Cees Kant Stichting (CKS)
Het goede doel is voor de maand juli 2018. Bij deze post was ook een mooie foto van Cees geplaatst.

onbekend
 
Doelshop.nl
· 1 juli om 14:29 · onbekend
Graag presenteren we vandaag ons nieuwe Doel van de Maand. Deze maand is dat de Cees Kant Stichting. Deze stichting is in 2007 opgericht door de ouders van Cees Kant. Cees is in 2004 bij een onnodig verkeersongeval om het leven gekomen, pas 28 jaar jong. Onder het motto van Cees- “alleen mensen die iets doen veranderen de wereld” – verleent de CKS-ondersteuning in de vorm van een steuntje in de rug om vervolgens op eigen kracht een vervolgstap te kunnen zetten. De CKS richt zich met name op de ondersteuning van jeugdigen en het bijdragen aan kwalitatief goed en voldoende drinkwater. Steun wordt verleend in Nederland en tevens in een aantal landen elders op de wereld. Zeker als het gaat om drinkwatervoorziening, zoals bijvoorbeeld bij een mooi project in Kenia. Over dit project en over het verdere werk van deze stichting kun je meer lezen in onze volgende berichten.
Shop online en steun deze stichting!
https://ceeskantstichting.doelshop.nl/info
 
In de praktijk betekent dit dat alle aankopen via het portal van de Doelshop organisatie die geen gekozen goed doel kennen, wat betreft de gratis donatie ten goede komen van de CKS. Een mooi vooruitzicht. Lopende de maand juli zullen er nog twee tekstaanvullingen geplaatst worden op website en facebookpagina van de Doelshop organisatie bij de informatie over de CKS als het goede doel van de maand. Van harte beveel ik de Doelshop organisatie bij u aan. Zie: www.doelshop.nl . Gebruik de portal bij de internetaankopen. Een percentage van het aankoopbedrag wordt dan overgemaakt naar de rekening van het goede doel van uw keuze. Van harte uitgenodigd om na juli de CKS te blijven steunen via deze vriendelijke manier van steun verlenen.
 
Ome Joop’s Tour (OJT).

Hij komt er weer aan. De 68e editie. De fietsenkeuring op zaterdag 14 juli 2018 bij de vestiging van Mantel op de Overmaat in Arnhem-Zuid
Verzamelen op Papendal op zondag 22 juli 2018. En de feitelijke tour met de start op de Markt in Arnhem van maandag 23 juli tm woensdag 1 augustus. Het routeschema is hieronder te zien. De meest noordelijke etappeplaats is Groningen. En ook OJT kent een verplaatsing. Van Groningen naar Den Bosch met de hele karavaan in de trein. En aansluitend naar Loon op Zand (De Efteling). De finish zal ook dit jaar weer zijn op sportpark Valkenhuizen. Die ‘thuiskomst’ bijwonen is op zich al een feest
Ploeg 9 (van de in totaal 26 ploegen) is de CKS-ploeg. Ook dit jaar weer met Tim de Vrught als ploegleider. Het is een jongensploeg. De leden:

49. Younis Arzakan;  50. Damion Brienne; 51. Daniel Cristovao Boa; 52. Juwensley Onstein; 53. Qmaro Maidman

De nummers voor de namen zijn de startnummers. Ploegleider en leden, alle succes bij de voorbereiding en de tour straks. Ik zie ernaar uit om nader met jullie en jullie ouders en familie kennis te maken. Tot ziens bij de fietsenkeuring volgende week zaterdag. Een verslag ervan zal onderdeel zijn van het nieuws van volgende week.

Omdat de keuring op zaterdag is, zal dit nieuws op zondag geplaatst worden.Nieuws week 26 (maandag 25 juni tm zaterdag 30 juni 2018)

 
Een ontwikkeling.
Verrassend bericht.
 
Stacks Image 10961
Stacks Image 10963
Stacks Image 10965
Stacks Image 10967
Stacks Image 10969
De ontwikkeling heeft alles te maken met de draaiorgelmuziek van de Chello die u bij het openen van het nieuws van deze week hoort en de diashow van foto’s van dit draaiorgel uit 2011, die u daarbij gepresenteerd krijgt. De Stichting Nationaal Fonds Draaiorgelbehoud (stichting NFD) heeft namelijk recent per brief bekend gemaakt de activiteiten te staken. De stichting werd in 1964 opgericht door Romke de Waard. Destijds voorzitter van de Kring van Draaiorgelvrienden. De stichting zette zich in om het draaiorgel als onderdeel van de Nederlandse cultuur te behouden. Als functionerend draaiorgel. Maar ook te behouden voor Nederland. Meer en meer werd het namelijk de praktijk dat een Nederlands draaiorgel als speeltje van de rijken in de wereld werd aangekocht en soms zelfs maar eenmalig gebruikt.


Als Cees Kant Stichting (CKS) kwamen wij in contact met de stichting NFD tijdens de jaarlijkse draaiorgel dag in 2010 in het Openluchtmuseum in Arnhem. Dat was de tijd dat de Chello na een ingrijpende restauratie weer in zijn oude luister gepresenteerd werd aan het publiek. Vanaf die tijd steunen wij het NFD met een jaarlijkse donatie. En als bestuur hebben wij een parkeergarage in Arnhem na een vergadering eens opgevrolijkt met de klanken van de Chello die u nu ook hoort terwijl u dit nieuws leest. Het in toenemende mate ontbreken van steun voor het behoud van dit specifieke Nederlandse erfgoed is de reden voor het staken van de activiteiten van de stichting. Jammer. Maar wel de realiteit. Door hun toedoen zijn wel diverse orgels in oude luister hersteld en is ervoor gezorgd die orgels toe te vertrouwen aan mensen en organisaties/stichtingen die er zich voor inzetten om die orgels te presenteren en spelend te behouden.

Nog steeds is er elk jaar een draaiorgel dag in het Openluchtmuseum. Een dag waarop het park bruist van de vrolijke klanken en van de groepen mensen die met liefde voor het orgel daar aanwezig zijn. Het was mooi en goed om de stichting NFD de afgelopen jaren te steunen. Hartelijk dank voor de inzet van al degenen die vanuit de stichting NFD eraan bijgedragen hebben dit deel van de typisch Nederlandse cultuur te behouden. Laat dit nieuws een eerbetoon zijn voor hun inzet.
 
Het verrassende nieuws kwam per email van de Doelshop organisatie. Zie: www.doelshop.nl . De doelshop faciliteert het gratis doneren aan een gekozen organisatie via je aankopen bij webshops. Het nieuws betrof de keuze van de Doelshop organisatie van de CKS als “doel van de maand juli”. Volgende week in het nieuws daarover meer. Kijk nu alvast op hun website hoe gemakkelijk het is om met uw internet/webshop aankopen de organisatie van je keuze financieel te steunen. Zonder dat het jou ook maar één eurocent kost.
Nieuws week 25 (maandag 18 juni tm zaterdag 23 juni 2018)
 
De AVG en een donatie aan de “Cees Kant Stichting”(CKS).
 
Twee zaken die normaal gesproken niets met elkaar te maken hebben.
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. De verordening die geldt voor de gehele Europese Unie. En die in heel Europa en Nederland van kracht is geworden op 25 mei 2018.
Velen van u zullen net zoveel e-mails en andere berichten ontvangen hebben bevestigd te krijgen dat wij instemmen met de gegevens die zij van ons administreren en gebruiken. Maar daar heeft het voorval van de afgelopen week niet mee te maken. Wel ontving mijn vrouw een brief met daarin een aanbod voor een dienstverlening. ‘Scherp’ geworden door de aandacht voor de AVG vroeg ik haar of zij daarom gevraagd had. Dat bleek niet het geval. Namens haar nam ik contact op met de aanbieder. Dit met name omdat in de brief ook stond dat de adresgegevens waren aangekocht via een dienstverlener. Ook de leverancier heb ik benaderd via email. Een eigentijdse vorm van recherche. Beiden reageerden. En als reactie heb ik ze ook beiden aangegeven dat mijn vrouw niet gelukkig was met haar gegevensgebruik voor een aanbieding.


Met name de aanbieder heb ik aan het werk gezet doordat ik hem alleen de naam van mijn vrouw doorgaf en het feit dat zij in Arnhem woonde. Dit noopte hem - bleek achteraf- om via ‘alleskunner Google’ de verdere adresgegevens te achterhalen. Lopende deze acties bekeek ik ook de ontwikkeling op de rekening van de CKS. En wie schets mijn verbazing dat ik daar een stevige donatie aantrof als bijschrijving met de naam van het bedrijf die de ongevraagde dienstverlening aanbood. Uiteraard heb ik daarvoor bedankt via de contactpersoon waarmee ik communiceerde. Die reageerde en de volgende zin uit die reactie wil ik weergeven: “Ik heb het verhaal op de website gelezen en ook uw stukje gezien op het “bankje van Arnhem”. Het verhaal gaf mij een flinke brok in mijn keel en ik kon daarom niets anders dan een donatie te doen. Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben gedaan aan weer een stukje verbetering van deze wereld”. En daar word ik stil van. Dat dit kan. Bedankt donateur en bedankt AVG. Dat dit soort mooie zaken ook kunnen gebeuren
 
Nieuws week 24 (maandag 11 juni tm zondag 17 juni 2018)
 
HIJ komt er weer aan.
 
En HIJ is dan de 68e editie van Ome Joop’s Tour (OJT). Een in Nederland uniek sportevenement met naast de sport ook een belangrijk educatief karakter.
De “Cees Kant Stichting” (CKS) is die jaar voor de vierde keer ploegensponsor. Nog niet bekend of het een meisjes- dan wel een jongensploeg is. De route is al wel bekend en die route is bijzonder. De provincie en de stad Groningen worden aangedaan. En in die route zit ook – net als tegenwoordige bij de professionele fietsevenementen als Giro en Tour de France – een heuse verplaatsing. Namelijk die van Groningen naar Loon op Zand. Want ook dit jaar is er weer een bezoek aan het evenementenpark Efteling daar onderdeel van het programma.

De plaatsen die aangedaan worden tijdens de tocht zijn: Arnhem (start op maandag23 juli vanaf de markt in het centrum – Gendringen(Ulft) – Deventer – Hellendoorn – Hoogeveen -Groningen – verplaatsing – Loon op Zand – Oss – Rhenen – Arnhem. De website van OJT geeft nu al nadere informatie over de overnachtingsgelegenheden en de activiteiten daar.

Ik gaf aan dat de fietstocht ook een educatief karakter heeft. Onderdeel daarvan is de fietsenkeuring. Die wordt voorafgaand aan de feitelijke fietstocht uitgevoerd door de firma Mantel gevestigd aan de Overmaat in Arnhem-Zuid. De aspecten van de fietsenkeuring staan ook uitgebreid genoemd op de website. Zie: https://www.omejoopstour.nl/kinderenouders/fietskeuring En het effect is dat de fietsen van de ruim 150 deelnemers niet alleen voor de fietstocht, maar ook voor het gebruik erna weer volledig op orde zijn. Ook bijzonder is dat het dit jaar de eerste start is met de burgemeester Ahmet Marcouch in functie. Wie weet zorgt hij ook nog voor een verrassing bij de start op de Markt ??.

De komende weken zal het CKS-nieuws als gebruikelijk vaker in het teken staan van OJT. Zo mag u nog verwachten de opgave van de ploeg met de namen van de deelnemers. Een impressie van de laatste loodjes van de voorbereiding door de betrokken vrijwilligers, Een beeld van de fietsenkeuring. De verzameldag op Papendal, De start en de eerste etappe. Want net als vorig jaar zal ik de organisatie vragen de eerste etappe met ‘onze ploeg’ te mogen meefietsen. Daarvoor ben ik in ieder geval al volledig in training. Als mooie herinnering aan de tour van2017 boven dit nieuws de foto van de winnaar die deel uitmaakte van de CKS-ploeg. En die jongen – Jomaro Demelinne - begreep het helemaal. Toen ik hem vroeg hoe heb je dat toch gedaan, was zijn antwoord: “Ik heb gewoon mijn best gedaan”.
 
Week 23                                           

“Het was te wensen dat alle mensen,
met al hun gebreken zichzelf eens bekeken,
dan zouden zij het praten over anderen wel laten”
 

Gelezen in een column van Wijnberg (spreuk uit een café)) in De Telegraaf van juni 1998.
 

Nieuws week 20 (maandag 14 mei tm zaterdag 19 mei 2018).

"Een verborgen verhaal".

Vooruitblik:

2e Pinksterdag (maandag 21 mei) is het "De dag van het Kasteel". Op meerdere plaatsen in Nederland wordt aandacht besteed aan de 'verborgen verhalen' rond die locaties.
In Arnhem gaan de verhalen over Sonsbeek.

Aandacht wordt o.a geschonken aan:

"Een gedicht van Rutger Kopland in De Steile Tuin. Wat is het verhaal hieracher ?".

Het gedicht is - met de naam van Kopland en van Cees - op een paneel weergegeven op de muur naast de trap aan de noordelijke in- en uitgang van De Steile Tuin. José Faassen (parkgids) vertelt het verhaal erover drie keer. Om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Wees van harte uitgenodigd om in De Steile Tuin door haar geïnformeerd te worden hoe dit paneel met het gedicht (als herinnering aan Cees) daar is gekomen.

Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn het verhaal ter plaatse te horen, zal de tekst volgende week als nieuws geplaatst worden.
Nieuws week 20 (maandag 14 mei tm zaterdag 19 mei 2018).

"Een verborgen verhaal".

Vooruitblik:

2e Pinksterdag (maandag 21 mei) is het "De dag van het Kasteel". Op meerdere plaatsen in Nederland wordt aandacht besteed aan de 'verborgen verhalen' rond die locaties.
In Arnhem gaan de verhalen over Sonsbeek.

Aandacht wordt o.a geschonken aan:

"Een gedicht van Rutger Kopland in De Steile Tuin. Wat is het verhaal hieracher ?".

Het gedicht is - met de naam van Kopland en van Cees - op een paneel weergegeven op de muur naast de trap aan de noordelijke in- en uitgang van De Steile Tuin. José Faassen (parkgids) vertelt het verhaal erover drie keer. Om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Wees van harte uitgenodigd om in De Steile Tuin door haar geïnformeerd te worden hoe dit paneel met het gedicht (als herinnering aan Cees) daar is gekomen.

Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn het verhaal ter plaatse te horen, zal de tekst volgende week als nieuws geplaatst worden.
Nieuws week 20 (maandag 14 mei tm zaterdag 19 mei 2018).

"Een verborgen verhaal".

Vooruitblik:

2e Pinksterdag (maandag 21 mei) is het "De dag van het Kasteel". Op meerdere plaatsen in Nederland wordt aandacht besteed aan de 'verborgen verhalen' rond die locaties.
In Arnhem gaan de verhalen over Sonsbeek.

Aandacht wordt o.a geschonken aan:

"Een gedicht van Rutger Kopland in De Steile Tuin. Wat is het verhaal hieracher ?".

Het gedicht is - met de naam van Kopland en van Cees - op een paneel weergegeven op de muur naast de trap aan de noordelijke in- en uitgang van De Steile Tuin. José Faassen (parkgids) vertelt het verhaal erover drie keer. Om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Wees van harte uitgenodigd om in De Steile Tuin door haar geïnformeerd te worden hoe dit paneel met het gedicht (als herinnering aan Cees) daar is gekomen.

Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn het verhaal ter plaatse te horen, zal de tekst volgende week als nieuws geplaatst worden.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Nieuws week 16 (maandag 16 april tm zaterdag 21 april 2018.
 
Niets nieuws onder de zon
 
De voortgangsrapportage deze week over het waterpunt in Nyamira Vorig jaar met steun van de “Cees Kant Stichting” (CKS) daar gerealiseerd. Er was een boring nodig van 125 meter diep. Goed en voldoende water voor het weeshuis met school daar. En met een gebruiksmogelijkheid in droge tijden voor de bevolking in de buurt. Mede op grond van de inbreng van de CKS betalen de ‘buiten gebruikers’ daar dan een bescheiden bedrag voor als bijdrage aan de onderhoud- en in stand houdingkosten
 
“Hi Fester. I am fine.
The borehole is functioning well. So far we have not experienced any problems with it.
On the issue of income we had a meeting with people from the community early in the year and good number of people from the neighbourhood said they need water.
Already we have connected water to the gate with a water point there and is ready for  supply to the people at a cost . Agreed cost is ksh.5 per 20litres jerrican.
For now we have a lot of rains and the demand for borehole water may be   ow as many people fetch rain water.
Regards.

Cleophas”
 
5 Ksh is omgerekend 0,04 €. En dat voor een jerrycan van 20 liter.

Waarom: “Niets nieuws onder de zon”.

Inmiddels 75 jaar geleden dronk ik op het dorp waar ik geboren ben (Nieuwendijk – Land van Altena/rand van de Biesbosch) de eerste 10 – 12 jaar van mijn leven ook water dat als regenwater op het dak viel. Via de goten en de afvoerpijpen kwam dat in een verzamelput onder de keukenvloer. En daaruit werd met een ouderwetse handpomp het water opgepompt dat wij dronken en verder voor het eten en alles gebruikten. En regende het lange tijd niet, was er gewoon geen water. Niet meer dan 60 – 70 jaar gleden in Nederland.

Toch wel bijzonder dat wij nu via de CKS kunnen zorgen voor een duurzame watervoorziening voor weinig kosten in droogteperiodes in Kenia.

“Niets nieuws onder de zon”.

Laten wij er mee doorgaan en zorgen dat de mensen daar over60 – 70 jaar net zo welvarend zijn als wij.
 
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Nieuws week 20 (maandag 14 mei tm zaterdag 19 mei 2018).

"Een verborgen verhaal".

Vooruitblik:

2e Pinksterdag (maandag 21 mei) is het "De dag van het Kasteel". Op meerdere plaatsen in Nederland wordt aandacht besteed aan de 'verborgen verhalen' rond die locaties.
In Arnhem gaan de verhalen over Sonsbeek.

Aandacht wordt o.a geschonken aan:

"Een gedicht van Rutger Kopland in De Steile Tuin. Wat is het verhaal hieracher ?".

Het gedicht is - met de naam van Kopland en van Cees - op een paneel weergegeven op de muur naast de trap aan de noordelijke in- en uitgang van De Steile Tuin. José Faassen (parkgids) vertelt het verhaal erover drie keer. Om 13.00, 14.00 en 15.00 uur. Wees van harte uitgenodigd om in De Steile Tuin door haar geïnformeerd te worden hoe dit paneel met het gedicht (als herinnering aan Cees) daar is gekomen.

Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn het verhaal ter plaatse te horen, zal de tekst volgende week als nieuws geplaatst worden.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Nieuws week 14 (maandag 2 april tm zaterdag 7 april 2018)
 
Hij komt weer !!.
 
Bijna net zo zeker als de komst van St. Nicolaas is het gegeven dat er elk jaar in Arnhem weer een “Ome Joop’s Tour” (OJT) zal zijn. Ook dit jaar weer dus. Start op zondag 22 juli 2018. Met een bijzondere route en bestemming. Het eerste deel van de route leidt tot Groningen. Met een speciale reden. De 156 kinderen die deelnemen te informeren over de gaswinning en de effecten die er zijn. Bijzonder. Leervol. En hoe de kinderen en OJT weer in de buurt van de Efteling komen is een onderwerp voor een volgende nieuwsbrief. De glorieuze intocht in Arnhem zal zijn op 1 augustus. Sportpark Valkenhuizen.

De “Cees Kant Stichting”(CKS) is voor het vierde jaar sponsor van deze bijzondere activiteit. Het afgelopen jaar (2017) was één van de leden van de CKS-ploeg de overall winnaar van de tour. Hem daarnaar gevraagd wat hij ervoor gedaan had leverde het volgende antwoord op: “Ik heb gewoon mijn best gedaan”. Hartverwarmend en groots. Gewoon je best doen !!!. Niets meer en niets minder. En dan kom je er mee.
Een vrije vertaling van de spreuk die onze Cees bezigde: “Alleen mensen die iets doen veranderen de wereld”. En: ‘Je best doen’ is zo’n aanpak.Voor OJT is de sponsoring rond. De CKS ervaart het als een voorecht om deze meest specifieke Arnhemse organisatie te steunen. De organisatie wensen wij succes met de verdere voorbereiding. En in dit nieuws zullen wij de verdere voorbereidding volgen.
 
Boven dit nieuws een foto van de Arnhemse Eusebius die weer verrijst uit de steigers
Net als OJT. Zichzelf bevestigend en blijvend. Laat Arnhem ook trots zijn op OJT en die omarmen.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Nieuws week 9 (maandag 26 februari tm zaterdag 3 maart 2018) en volgende weken.
 
Het is weer zover. Anna en ik verruilen de Hollandse lente voor die in Zuid-Frankrij. Niet omdat hier de lente niet mooi is, maar het licht en de lucht is daar vaak toch anders dan hier. 
Voor de tussentijd heb ik voor de belangstellenden van het nieuws op deze website gedurende periode van onze afwezigheid in Arnhem iedere week een spreuk uit de eigen verzameling. 

Week 9

 

                             Over het uiterlijk:

                              “Lachen is een natuurlijke vorm van facelift”

 

                              Ouder worden:

                              “Je moet blijven voelen dat het gaat om nu.
                              Want bezig zijn met later is even verkeerd als bezig zijn met toen”.
  

Gelezen in het boek “Verhalen uit mijn leven” van Toon Hermans
Opgetekend 17 juli 2017

Week 10             

“Vergeet mij niet. Laat mij niet definitief verdwijnen”

 
Opgetekend 7 januari 2018
Gelezen in een essay over grafschriften van Sam Janse (in de “Verdieping” van het dagblad Trouw)
De tekst op de gedenksteen die Absalom (zoon van koning David in Israël) liet oprichten.
Absalom had geen kinderen.

Week 11             

 “De wereld is nog nooit veranderd door de apathische meerderheid.
                        Wel altijd door de actieve minderheid”

 
Opgetekend 26 juli 2016
Gelezen in het blad “De Verwondering” van Rikko Voorberg (predikant)


Week 12

“De kans dat je de Staatsloterij wint is te vergelijken
                        met het intoetsen van een willekeurig nummer op je telefoon
                        en dan je schoonmoeder aan de lijn krijgen”

 
Opgetekend 13 mei 2016
Gehoord tijdens een radio interview ivm vrijdag de 13e. Een vergelijking. 

Week 13             

  “Voor de levenden eindigt het verdriet niet met de dood.
                  Dat blijft tot de herinnering is afgestompt en het gezicht waarin
                  de persoonlijkheid van het geliefde wezen lag uitgedrukt, is vervaagd

            
Vastgelegd op 22 september 2011 in de nachtelijke uren. Ik kon niet slapen en ging een boek lezen.
De Schrijver Hammond Innes. De titel: ‘De Furie van de Oceaan’.  Een passage op bladzijde 429.

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Nieuws week 8 (maandag 19 februari tm zaterdag 24 februari 2018)
 
Nog steeds !!.
 
In het nieuws van de vorige week nam ik een tweetal spreuken op die omstreeks 2000 jaar geleden zijn opgetekend.
 

“Goed doen is goed. Het onzichtbaar doen is beter”.
“Opkomen voor armen is geen daad van liefdadigheid, maar van rechtvaardigheid”

 
In de Walburgiskerk in Arnhem zijn tot en met vrijdag 30 maart 2018 (op zaterdag en zondag van 11.00 – 16.00 uur – muv 9 en 10 maart) in de fraaie omgeving van het oudste kerkgebouw van Arnhem nog meer spreuken die de aandacht vragen.
Ik noem er nog twee:

“Nederigheid is bewust vergeten wat je tot stand hebt gebracht”
“Her bijzondere zien in het gewone, het alledaagse; dat is kunst”

 
Het “nog steeds” boven dit bericht heeft te maken met de informatie die ik deze week via mijn jaargenoot en oud collega kreeg over de voortgang van het opleidingsproject in Calcutta (India).
De “Cees Kant Stichting” (CKS) draagt daar bij aan de opleiding van een aantal geselecteerde lagere schoolkinderen op een English Medium School, die meer mogelijkheden biedt. De kinderen zijn afkomstig uit de sloppenwijken van Calcutta. De opleiding op de kwalitatief betere (duurdere) school biedt meer kansen op een goede baan en een betere toekomst dan de publieke schoolfaciliteiten mogelijk maken.
En dat is al eeuwenlang zo geweest. En door de eeuwen heen zijn er altijd kinderen geweest die op een onverwachte manier de kans kregen die zij zonder steun nooit hadden kunnen pakken. Onze hoop is het dat deze kinderen in Calcutta de geboden kans benutten. Maar vooral ook dat zij zich later realiseren dat hun verbeterde maatschappelijke positie hen ook de (morele) ‘verplichting’ oplegt om de kinderen die ook dan nog steeds in de sloppenwijken geboren zullen worden en opgroeien de steun te geven die zij zelf kregen.

De relatie met de spreuken is dat er ‘niets nieuws onder de zon is’. De kennis, het weten en de wijze uitspraken zijn er. Niet alleen bij de “Woestijnvaders”. Later ook bij de filosofen en wijsgeren uit de Griekse en Romeinse samenleving. En ook nu worden die wijsheden in andere bewoordingen geuit. Jammer genoeg blijkt het in de praktijk waarmaken van de kennis en wijsheid zo veel moeilijker is. Het is nog steeds geen regel dat ieder kind geboren op deze wereld gelijke kansen krijgt op een goede toekomst. Om allerlei redenen blijven de grote en soms schrijnende - verschillen bestaan.
Voor de CKS is dat een reden om er – waar dat kan en binnen de (financiële) mogelijkheden ligt – wel invulling aan te geven. Niet meer dan de bekende druppel als je het totale probleem overziet. Maar wel als de gestage druppel die zelfs de hardste steen kan uithollen. De foto’s boven en ander dit bericht geven een beeld van de sobere tentoonstelling in de Walburgis in Arnhem.

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Nieuws week 7 (maandag 12 februari tm zaterdag 17 februari 2018)
 
Wij weten het al zo lang.
 
Dat er ‘niets nieuws onder de zon is’, weten wij al lang. Vandaag werd ik eraan herinnerd in de Walburgis in Arnhem. De Walburgis is de oudste kerk in Arnhem. En volgens mij in zijn eenvoud de mooiste. Vanaf 14 februari tm vrijdag 30 maart 2018 is er in de Walburgis een kleine tentoonstelling over de woestijnvaders en één woestijnmoeder. Deze woestijnvaders zochten en vonden antwoorden op vragen die voor ons nog steeds actueel en van belang zijn. Boven en onder dit nieuws treft u de kunstzinnige foto’s aan van de twee spreuken die mij het meest aanspraken:
 
Van Syncletica van Alexandrië (380 – 462):

“Goed doen is goed. Het onzichtbaar doen is beter”
 

Van Gregorius de Grote (540 – 604)

“Opkomen voor de armen is geen daad van liefdadigheid.
  Maar van rechtvaardigheid”

 
Wijze woorden uit de meer dan grijze oudheid. Zaken die wij al heel lang (kunnen) weten, maar nog steeds niet waarmaken.Eerlijk gezegd wist ik tot vanmorgen niet waar dit nieuws over zou gaan. Het ‘toeval’ hielp mij weer een handje. Als “Cees Kant Stichting” proberen wij deze wijze uitspraken in de praktijk te brengen. Via onze “steuntje in de rug” aanpak. Niet spectaculair. Vergelijk het maar met de bekende druppel. Maar dan wel de gestaag vallende druppel die zelfs de hardste steen kan uithollen.
 
Mijn advies: Als je in Arnhem woont, of in Arnhem komt. Bezoek de Walburgis. Geniet van de sobere schoonheid van de kerk. En van de wijsheid die blijkt uit de spreuken van de woestijnvaders. De kerk is open op vrijdag en zaterdag van 11.00 – 16.00 uur. Vanaf nu tot en met 31 maart (muv 9 en 10 maart).  

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Nieuws week 6 (maandag 5 februari tm zaterdag 10 februari 2018)
 
Een verrassing.
 
Afgelopen dinsdag ontving ik per email de foto die boven dit nieuws is geplaatst. De borehole ten behoeve van het weeshuis, de school en de gemeenschap van Nyamira in Kenya heeft een herdenkingsplaat gekregen. Met als tekst de dank aan de “Cees kant Stichting” (CKS) voor de bijdrage aan het realiseren van dit bijzondere project daar in Kenya. En dat terwijl wij slechts een deel van de benodigde middelen doneerden. Wel het nog ontbrekende bedrag. Maar daarom wel een verrassing.
De borehole van 140 meter diep kwam in de plaats van het zogenaamde ‘rain harvesting’ systeem dat tot medio vorig jaar voor het drinkwater zorgde. De minder zekere regenval (klimaatverandering ook daar?) maakte de kostbare investering noodzakelijk. Het alternatief in een langdurige periode was namelijk het water van waterlopen op vier kilometer afstand. Het bij dit nieuws gevoegde rapport beschrijft deze situatie.

Door de aanwezigheid van de borehole is niet alleen voorzien in de gegarandeerde aanwezigheid van goed drinkwater voor het weeshuis en de school ter plaatse. Ook de gemeenschap kan er gebruik van maken als de noodzaak daar is. Maar dan wel tegen een vergoeding van € 0,02 per jerrycan van 20 liter water. Met die bijdrage kan het onderhoud van de borehole uitgevoerd worden. Het mes snijdt dus aan twee kanten. En een medegebruik tegen vergoeding waarop de CKS ook heeft aangedrongen.
De compilatiefoto onder het nieuws geeft een beeld van de aanleg in juli/augustus 2017.

Het eveneens bijgevoegde ‘water project report’ geeft een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en het effect. “Rain harvesting” lijkt erg ‘derde wereld achtig’. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Zelf dronk ik toen ik jong was – wel meer dan 60 jaar geleden - ook water dat via een vorm van ‘rain harvestiging’ werd verzameld. Namelijk het regenwater dat bij ons op het dak viel en dat via de goten en de regenwaterafvoer geleid werd naar een voorraadput die in de keuken onder de vloer aanwezig was. Met de bekende Nederlandse handwaterpomp kwamen wij aan het drinkwater dat wij gebruikten. En ook ik heb toen meegemaakt dat bij een langdurig droge periode het water wel eens op was. Gelukkig had mijn oma en opa al waterleiding en de afstand tot hun huis was niet ver. Geen vier kilometer als in Kenia en met een lange slag te overbruggen. Als CKS stelen wij de aanwezigheid van de gedenkplaat op prijs. En het doet ons goed dat wij via onze bijdrage dit mooie project hebben mogelijk gemaakt. Het bekende steuntje in de rug waar de CKS bij de bestedingen altijd naar streeft.
  
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Nieuws week 6 (maandag 29 januari tm zaterdag 3 februari 2018)
 
Nationaal Monument Kamp Vught
 
Sinds het bezoek van Ome Joop’s Tour(OJT) aan het Kamp Vught – het eerste jaar dat de Cees Kant Stichting (CKS) ploegensponsor was – inmiddels drie jaar geleden, steunt de CKS de activiteiten van het Nationaal Monument Kamp Vught. De directe aanleiding was drie jaar geleden de indrukwekkende bijeenkomst bij het kindermonument in het Kamp Vught. De ruim 150 kinderen uit Arnhem werden daar geïnformeerd over de deportatie vanuit kamp Vught van ruim 1200 kinderen. Kinderen die niets anders misdaan hadden dan dat hun ouders en zij een ander geloof hadden. De deportatie vond plaats in 1943. Niet één van de kinderen overleefde de deportatie en het uiteindelijke verblijf in de vernietigingskampen. De kinderen waren onder de indruk van de plaats en het gebeuren. Ondanks het feit dat zij elkaar pas één dag als ploegmaatjes kenden, steunden zij elkaar in het zichtbare verdriet. Een les voor het leven. Voor de CKS reden vanaf dat moment het Nationaal Monument kamp Vught te steunen met een donatie om via hun programma’s te blijven herinneren aan dit gebeuren.

Afgelopen zondag waren Ana en ik aanwezig bij de lezing die de Stichting Beschermers Kamp Vught organiseerde. Een moeilijke maar ook indrukwekkende voordracht van de directeur van het Nederlandse instituut voor internationale betrekkingen “Clingendael”. De boodschap: zet je in voor de gemeenschappelijke waarden om tot een verdere harmonieuze versterking te komen van de EU. En richt de schijnwerpers minder op het uitvergroten van de verschillen. Een lange weg te gaan. Wat met name opviel is dat de beschermers met name afkomstig zijn uit de regio rond het voormalige kamp Vught. En dat de kinderen die als groep het Kamp Vught regelmatig bezoeken ook eerder uit de regio komen dan uit de rest van Nederland. Jammer genoeg blijkt ook Arnhem niet tot de regio te behoren.

Als er mensen zijn die dit lezen en informatie hebben hoe belangstellende scholen uit bijvoorbeeld Arnhem gefaciliteerd kunnen worden om Kamp Vught te bezoeken – bijvoorbeeld door middelen van de gemeente Arnhem of de provincie Gelderland – laat mij dat dan even weten. Uit gesprekken die ik wel voer met actieve personen binnen Arnhemse lagere scholen blijkt namelijk dat er zeker wel belangstelling is voor datgene wat daar ooit plaats vond. Een gebeuren waarover met name de kinderen geïnformeerd zouden moeten worden. Net als bij de OJT-kinderen zal dat ‘blijven hangen’. En op die manier draagt de organisatie Nationaal Monument Kamp Vught eraan bij dat een deportatie als daar in 1943 plaats vond in de toekomst niet meer georganiseerd zal kunnen worden

Een bijdrage aan een waardig en echt Verenigd Europa.
 
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
(Inhaal) Nieuws week 2, 3 en 4 (maandag 8 tm zaterdag 28 januari 2018)
 
Toeval, Welvaartverdeling en Hoop.
 
Toeval:

Bij toeval viel mijn oog begin dit jaar op de “Loesje” tekst die op de paal van de oversteekplaats op het Velperplein in Arnhem was geplakt. Vervolgens maakte ik de foto van de sticker die boven dit nieuws is aangebracht. Een oudere man die naast mij stond las de tekst die ik fotografeerde. Hij reageerde na het lezen in mijn richting met de opmerking dat die spreuk NOOIt waargemaakt zou worden. Overstekend raakte ik met hem in gesprek.  Mijn reactie op zijn opmerking was dat je nooit de hoop moet opgeven dat er geen verandering mogelijk zou zijn. Hij bleef herhalen:  “Het is tot nu toe niet gelukt en het zal nooit gebeuren”. Vervolgens heb ik gereageerd dat hij de dag en datum van het gesprek maar moest onthouden. Want dat vrijdag de 12e januari 2018 wel eens de dag zou kunnen zijn dat niet alleen Koningin Maxima het herbouwde Musis Sacrum opende in aanwezigheid van veel schoolkinderen. Maar dat die dag ook het begin zou kunnen zijn van een veranderende wereld.
 
Welvaartverdeling:

Inmiddels is in Davos de zoveelste bijeenkomst van het World Economic Forum weer aan de gang. Vermogenden en invloedrijke van over de hele wereld treffen daar elkaar om zaken te bespreken, te netwerken en om hun belangen te dienen. Okfam Novib heeft ook dit jaar weer gerapporteerd over de verdeling van de welvaart. De rijken werden rijker en de armen kwamen er weer bekaaid af. 1 % van ’s werelds rijksten blijken meer materie, geld en macht in handen te hebben dan de overige 99 % van de mensheid. Zou die man op de oversteekplaats in Arnhem dan toch gelijk hebben. Een ander deel uit het rapport: Er zou 2,2 miljard dollar nodig zijn om de 2,5 miljoen kledingwerkers in Vietnam een fatsoenlijk loon te betalen. Veel geld. Maar niet meer dan 30 % van de het dividend dat de Nederlandse kledingindustrie het afgelopen jaar uitbetaalde aan haar aandeelhouders. En zo zou er nog meer aangehaald kunnen worden uit de Oxfam Novib rapportage. Vanuit Davos zal de ontwikkeling van een eerlijker verdeling van de welvaart niet geïnitieerd worden. In iedere geval niet op korte termijn. Van degenen die hebben moet je menselijkerwijs nu eenmaal niet verwachten dat genoeg ook voldoende voor hen zal zijn. Toch blijf ik de hoop hebben dat er ooit een verandering zal komen. Het moment dat de echt rijken zich zullen realiseren dat je met 10 miljard of meer niet gelukkiger bent dan met vijf miljard. Maar die weg zal lang zijn.
 
Hoop:

Hoe lang de weg ook zal zijn. Er de eerste stap op zetten is mogelijk wel de belangrijkste. Laten wij er vandaag mee beginnen en kijken hoe ver wij kunnen komen. Al was het alleen maar om de man die ik sprak zich het gesprek te laten herinneren.

De “Cees Kant Stichting” zal zich blijven inzetten om er een bijdrage aan te leveren.
 
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
(Inhaal) Nieuws week 2, 3 en 4 (maandag 8 tm zaterdag 28 januari 2018)
 
Toeval, Welvaartverdeling en Hoop.
 
Toeval:

Bij toeval viel mijn oog begin dit jaar op de “Loesje” tekst die op de paal van de oversteekplaats op het Velperplein in Arnhem was geplakt. Vervolgens maakte ik de foto van de sticker die boven dit nieuws is aangebracht. Een oudere man die naast mij stond las de tekst die ik fotografeerde. Hij reageerde na het lezen in mijn richting met de opmerking dat die spreuk NOOIt waargemaakt zou worden. Overstekend raakte ik met hem in gesprek.  Mijn reactie op zijn opmerking was dat je nooit de hoop moet opgeven dat er geen verandering mogelijk zou zijn. Hij bleef herhalen:  “Het is tot nu toe niet gelukt en het zal nooit gebeuren”. Vervolgens heb ik gereageerd dat hij de dag en datum van het gesprek maar moest onthouden. Want dat vrijdag de 12e januari 2018 wel eens de dag zou kunnen zijn dat niet alleen Koningin Maxima het herbouwde Musis Sacrum opende in aanwezigheid van veel schoolkinderen. Maar dat die dag ook het begin zou kunnen zijn van een veranderende wereld.
 
Welvaartverdeling:

Inmiddels is in Davos de zoveelste bijeenkomst van het World Economic Forum weer aan de gang. Vermogenden en invloedrijke van over de hele wereld treffen daar elkaar om zaken te bespreken, te netwerken en om hun belangen te dienen. Okfam Novib heeft ook dit jaar weer gerapporteerd over de verdeling van de welvaart. De rijken werden rijker en de armen kwamen er weer bekaaid af. 1 % van ’s werelds rijksten blijken meer materie, geld en macht in handen te hebben dan de overige 99 % van de mensheid. Zou die man op de oversteekplaats in Arnhem dan toch gelijk hebben. Een ander deel uit het rapport: Er zou 2,2 miljard dollar nodig zijn om de 2,5 miljoen kledingwerkers in Vietnam een fatsoenlijk loon te betalen. Veel geld. Maar niet meer dan 30 % van de het dividend dat de Nederlandse kledingindustrie het afgelopen jaar uitbetaalde aan haar aandeelhouders. En zo zou er nog meer aangehaald kunnen worden uit de Oxfam Novib rapportage. Vanuit Davos zal de ontwikkeling van een eerlijker verdeling van de welvaart niet geïnitieerd worden. In iedere geval niet op korte termijn. Van degenen die hebben moet je menselijkerwijs nu eenmaal niet verwachten dat genoeg ook voldoende voor hen zal zijn. Toch blijf ik de hoop hebben dat er ooit een verandering zal komen. Het moment dat de echt rijken zich zullen realiseren dat je met 10 miljard of meer niet gelukkiger bent dan met vijf miljard. Maar die weg zal lang zijn.
 
Hoop:

Hoe lang de weg ook zal zijn. Er de eerste stap op zetten is mogelijk wel de belangrijkste. Laten wij er vandaag mee beginnen en kijken hoe ver wij kunnen komen. Al was het alleen maar om de man die ik sprak zich het gesprek te laten herinneren.

De “Cees Kant Stichting” zal zich blijven inzetten om er een bijdrage aan te leveren.