Project Geef een Koe voor een kansarm gezin in Kirgizië (Kurgyzstan)

Gezinnen die kinderen hebben met verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben het extra zwaar in ontwikkelingslanden. In
Kirgizië (activeer de link voor meer informatie over dit land gelegen in centraal Azie) worden gezinnen met een gehandicapt kind in de regel niet geaccepteerd door de plaatselijke bevolking. Zij verkeren daardoor in een isolement en leven in uitzichtloze armoede. De stichting Geefeenkoe.nl heeft zich ten doel gesteld om de leefomstandigheden van deze gezinnen te verbeteren.
Via een aan zo een gezin geschonken koe kan de familie door de verkoop van melk vanuit huis hun leefomstandigheden verbeteren en verbeteren de sociale contacten. De dorpsgenoten ervaren mede daardoor dat een kind met een beperking wel degelijk deel kan uitmaken van de gemeenschap.

Vanaf 2010 zijn de navolgende koeien via de CKS aangeschaft en toegewezen kunnen worden:

De koeien:

Cees 1, Cees 2 in 2010.
Wilma en Cees 3 in 2011.
Faisca, Cees 4 en Cees 5 in 2012.
Anke en Cees 6 in 2013 (gedoneerd, nog niet aangekocht en toegewezen)


(activeer de link per koe om kennis te nemen van de detailinformatie over het gezin en de kinderen die de koe ontvangen hebben)
Meer specifieke informatie is te vinden op de internetpagina van Stichting Geefeenkoe.nl:
www.geefeenkoe.nl.

- Cees Kant in gedachte -