Project Centrale Proeftuin.


Het district Mpeketoni waar Wim van den Burg zijn ontwikkelingswerk verricht ligt in het Zuid-Oosten van Kenia nabij de grens met Somalie en de Indische Oceaan.

Kenia telt circa 38 mio inwoners waarvan ruim 50% leeft onder de armoedegrens.

De inwoners van Kenia worden gemiddeld 54,2 jaar en daarmee is Kenia een van de landen met de laagste levensverwachting (NL levensverwachting is 80,4 jaar). Ruim 80% van de beroepsbevolking (ca. 17,4 mijoen) is werkzaam in de landbouw.

De vele kleine boeren zijn zelfvoorzienend en hebben nagenoeg geen (financiële) middelen om goed landbouw te beoefenen. Een ander nadeel is de steeds terugkomende lange periodes van droogtes, waardoor slechts 13% van het land het hele jaar door effectief gebruikt kan worden. Regelmatig heeft Kenia te kampen met langdurige droogte, die op grote schaal honger en dood van mensen en vee veroorzaakt.


Om de bevolking in Mpeketoni op weg te helpen met de landbouw en zodoende mogelijke hongersdood te voorkomen en de plaatselijke economie te stimuleren, heeft de Stichting Ontwikkelingshulp Wim van den Burg in 2007 het project Centrale Proefboerderijî opgezet.

Op een oppervlakte van vijf hectare wordt geÎxperimenteerd met het telen van verschillende soorten groente en fruit. De proeftuin is in 2009 voorzien van een uniek zelf bedacht en gerealiseerd druppelirrigatiesysteem. Het water daarvoor is afkomstig uit een waterput. Een grote voorraadtank zorgt voor de opslag van het water voor de irrigatie.


De Centrale Proefboerderij heeft zich ontwikkeld tot een kenniscentrum voor de boeren in Mpeketoni.††
Meer informatie is te vinden op de internetpagina van Wim van den Burg:
http://wimvandenburg.nl.

- Cees Kant in gedachte -