“Het Watersprookje”

Het idee voor “
Het Watersprookje” ontstond nadat bleek dat de professionele waterboor uiterst succesvol was bij de inzet in de loop van 2012. Dat was in december 2012. Zo rond de Kerstdagen.
Hierna wordt de integrale tekst van het A4-tje waarop het plan van aanpak uitgeschreven werd, weergegeven.

“Cees Kant Stichting”
Secretariaat:
Velperplein 12 – 20
6811 AG Arnhem
Voorzitter bestuur tevens
contactpersoon:
C. Kant
telefoon: 06 – 53187436
E-mail:
bestuur@ceeskantstichting.nl


Arnhem, 22 december 2012


“Het Watersprookje”.


Er was eens………………… Zo begint immers ieder sprookje.

Er was eind 2012 gebrek aan goed drinkwater voor heel veel mensen op de wereld.
Er werd uitgevoerd een programma van de Verenigde Naties (VN). “Millenniumdoel 7”. Streven: in 2015 zijn er 50 % minder mensen op de wereld die niet de beschikking hebben over goed drinkwater. Referentiejaar 1990 Een mooi streven. Niet voldoende voor een sprookje.

Daarom heeft het bestuur van de “Cees Kant Stichting” een vervolgplan opgesteld.
Het is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
-
......De “Cees Kant Stichting” verleent vanaf de oprichting in 2007 steun aan
……..de ontwikkelingshulp die een Nederlandse organisatie met
……..een vertegenwoordiging ter plaatse verleent in een gebied in het Zuid – .Oosten van Kenia.
-
…...Als resultaat van een Nederlands particulier initiatief - waaraan ook
……..de “Cees Kant Stichting” steun verleende – is in dit gebied
……..een professionele waterboor operationeel.
……..En met dit gegeven als vertrekpunt is het volgende project geformuleerd.

In een gebied met een oppervlakte van 100 x 25 km rond Mpeketoni (Zuid – Oost Kenia) worden voldoende diepgeboorde waterputten gerealiseerd om er voor te zorgen dat ALLE mensen die in dit gebied wonen – omstreeks 100.000 doorgaans straatarme mensen – over goed drinkwater kunnen beschikken op een loopafstand van niet meer dan 15 minuten van de plaats waar iemand woont.

Een sprookje !!!. Misschien toch niet helemaal. Wel een reden dit plan de naam: “Het Watersprookje” te geven.

Uit een ter plaatse uitgevoerde inventarisatie blijkt dat er 50 extra diepgeboorde waterputten nodig zijn om het geformuleerde doel te bereiken.
De aanwezige waterboor is een groot voordeel. De inzet daarvan is heel effectief. De daadwerkelijke kosten voor het realiseren van elke waterput (tot 70 – 80 meter diep) bedragen € 6.000,--. Een fractie van het bedrag dat een commercieel geboorde put zou kosten. De voorbereiding en de uitvoering wordt verzorgd door de ter plaatse aanwezige Nederlandse organisatie (Wim van den Burg met zijn stichting Ontwikkelingswerk Kenia). Het beheer van de put en het onderhoud wordt geregeld in nauw overleg en afstemming met de mensen die er gebruik van zullen maken.
Een kleinschalig vervolg op het ‘Millennium doel 7’. Maar voor de betrokken mensen een grote stap voorwaarts.

De “Cees Kant Stichting” zal zich inspannen om de fondsen (totaal € 300.000,--) te werven om de uitvoering van dit plan mogelijk te maken. Daarvoor is een periode gepland van 2013 t/m 2015.

En wie weet kunnen wij dan met al degenen die ons willen helpen eind 2015 wel zeggen dat sommige sprookjes waargemaakt kunnen worden.
En dat alles onder het motto van Cees dat de “Cees Kant Stichting” voert:

Alleen de mensen die iets doen veranderen de wereld.Website:
www.ceeskantstichting.nl
Facebook pagina:
www.facebook.com/ceeskant.stichting


Bestuur “Cees Kant Stichting”


http://www.youtube.com/watch?v=DtKHVHfBQkE&feature=youtu.be
De waterboor in aktie
Het project wordt uitgevoerd in het gebied rond Mpeketoni (Kenia).
De redenen: De stichting Ontwikkelingswerk Wim van den Burg heeft daar ervaring met de inzet van de waterboor. De boorinstallatie is daar beschikbaar

Doel van het project is om in drie jaar 2013, 2014 en 2015 er voor te zorgen dat heel veel mensen (tenminste 100.000 mensen in een straatarm en landelijk gebied) de beschikking krijgen over goed drinkwater. Als bestuur van de Cees Kant Stichting zetten wij ons in om de fondswerving voor dit project stapje voor stapje uit te voeren. Steun en ondersteuning zullen wij daarbij nodig hebben. Steun ons met uw reacties en (kan het zijn) uw donatie. Graag ook met suggesties voor contacten die ons verder kunnen helpen op de ingeslagen weg. Voor iedere inbreng om “Het Watersprookje” waar te maken zijn wij u dankbaar. En dat alles onder het motto: ‘waar een wil is, is een weg’ en met name ook ‘vele handen maken het werk mogelijk en licht’. Help ons “Het Watersprookje” waarheid te laten worden. Om ‘Er was eens………..” om te zetten in “Er is !!

Aankondiging.
Sinds het uitwerken van het idee voor “Het Watersprookje”als project in Kenia, zijn er al zoveel (toevallige ?) ontwikkelingen geweest dat wij het als bestuur aandurven toe te zeggen dat er wekelijks op deze website en op de Facebook pagina korte nieuws updates gegeven zullen worden over de voortgang.