Stacks Image 1370
Project geiten in Nepal.

Een van de projecten van Theo Kiewiet is het geitenproject rondom het dorp Kimbesi (regio Ekantakuna) in Nepal. De Cees kant Stichting (CKS) steunt dit project omdat het enerzijds kansarme gezinnen uitzicht geeft om te werken aan een betere toekomst, terwijl tegelijkertijd anderzijds de natuurlijke omgeving wordt beschermd. Bij gebrek aan alternatieven zijn de inwoners van Nepal namelijk grotendeels aangewezen op landbouw om te overleven. Inwoners die in de buurt van bossen wonen voorzien daarnaast voor een deel in hun levensbehoefte door de illegale kap van bomen. Zij verkopen het hout als brandhout in het stedelijke gebied. Door de illegale houtkap komt het voortbestaan van het gemeenschappelijke bos in gevaar. Het geitenproject is opgestart als alternatief voor de bewoners. Ieder gezin krijgt een volwassen geit met twee lammeren en een lening voor hulpmiddelen om deze te onderhouden (zoals voer en onderkomen). Als tegenprestatie moeten de inwoners de regels van de Seed Foundation en het Comité Gemeenschappelijk Bos naleven. Via donaties heeft de CKS in totaal vijf van deze geitenprojecten gesteund. Namelijk één in 2007 en 2008 en drie in 2009.

- Cees Kant in gedachte -