Stacks Image 397
Project duurzame voedselproductie Kenia.

De voorloper van dit project was het Waterputten project. Gestart in 2006 en afgerond in 2010. Uitgevoerd in het district Butere/Mumias in het westen van Kenia. Het resultaat is dat er naast de natuurlijke waterbronnen nu 50 waterputten beschikbaar zijn. Een aantal daarvan is gegraven en voor een deel zijn natuurlijke waterbronnen ingericht voor een doelmatiger gebruik. Het resultaat: voldoende drinkwater op een redelijke afstand van de woningen en ook water in de nabijheid van de landbouwgronden om in periodes van droogte te kunnen irrigeren. Ten behoeve van de irrigatie zijn er bij de waterputten voetwaterpompen geïnstalleerd (de benaming: moneymakers). De combinatie waterpunt (waterput of bron) en de voetpomp biedt de mogelijkheid om twee hectare aan landbouwgrond te irrigeren.
De Cees Kant Stichting (CKS) heeft via donaties in 2008 en 2009 bijgedragen in de aanleg van 14 waterputten.
Mede op initiatief van de bewoners zelf is in 2011 het Sustainable Food Program gestart. Die aanpak wordt gesteund door de CKS. In samenspraak met Theo Kiewiet en de plaatselijke bevolking is die steun gegeven (€ 7.300,--) in de opzet van het “Microcrediet naar Arnhems model”. Het resultaat was dat er 55 landbouwers ondersteuning ontvingen in 2012. 20 met een stuk grond van 1- 2 hectare. De overige 35 met een kleiner stuk grond. De steun bestond uit: goed zaaigoed, kunstmest, gezamenlijke bewerking van de grond, begeleiding tijdens de teelt, opslag van de oogst en…….opzij zetten van een deel van de opbrengst voor zaaigoed en kunstmest voor het volgende plantseizoen.
Deze ondersteuning vindt plaats in een gebied waar een monocultuur bestaat van het verbouwen van suikerriet. En aan die teelt verdienen de kleine boeren nauwelijks iets. De eerste resultaten in 2012 zijn meer dan bemoedigend. De foto’s - en de rapportage - geven daar een beeld van . Om die reden is recent een donatie (€ 7.500,--) verstrekt voor fase 2. In deze steunverlening is de CKS co sponsor van de organisatie Cordaid/Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet.
Het project kan gezien worden als de laatste fase in de ontwikkeling naar zelfredzaamheid. Mogelijk is een coöperatie het model voor de fase van zelfstandigheid. Maar dat is vooruitdenken

- Cees Kant in gedachte -