Het district Kajiado is een uitgestrekt gebied gelegen ten zuiden van Nairobi tot aan de grens met Tanzania. In dit gebied wordt het project AF-269/R van de Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking uitgevoerd. Op de afbeelding is naast de ligging van het Kajiado District ook de locatie te zien van de Cees Well in het gebied rond Mpeketoni waar de Cees kant Stichting samenwerkt met de Stichting Ontwikkelingshulp Kenia van Wim van den Burg.
Het project AF-269/R is een groente verbouw project. Twee vrouwengroepen – “Faith” en “Ewangan” - van in totaal 20 vrouwen worden ondersteund bij het opzetten van groente verbouwen ten behoeve van hun gezinnen en 80 kinderen van een lokale basisschool. Na de nodige instructie en voorbereiding (o.a. aankopen van
irrigatiemateriaal – een drip irrigatie en een watertank -, het bewerken van de grond – ontginnen, ploegen en plantklaar maken) zijn eind maart 2013 de eerste gewassen gepoot: rode kidney bonen en erwten. De eerste oogst wordt verwacht in juni/juli. De te verwachten opbrengst is berekend op 8 zakken kidney bonen en 10 zakken erwten. Een mogelijke opbrengst van omstreeks € 750,--. Dat zou een mooie start zijn. De foto’s geven een beeld van de locatie en de inzet. Deel 2 van het project wordt binnenkort ook gestart. Op de grond van deel 2 zullen andere gewassen worden verbouwd.