Stacks Image 598
“De kip of het ei”.
Zo is het ongeveer gegaan met het project Water voor Kenia.
Eerst was er het idee. Dat leek onhaalbaar. Maar het onhaalbare is toch gerealiseerd.

Het was eind 2010 toen ik – bij de opstart van het gestructureerde landbouwproject – met Wim van den Burg filosofeerde over de noodzaak van voldoende water om het landbouwproject volgens de opzet; ‘microkrediet naar Arnhems model’, een kans te geven.
Ik adviseerde Wim toen na te gaan wat een professionele boorinstallatie zou kosten . Een installatie waarmee putten geslagen zouden kunnen worden die water onder alle omstandigheden garanderen.

Wim ging aan de slag en vroeg offertes aan. Het resultaat was teleurstellend. Kosten omstreeks € 50.000,--. Onhaalbaar dus !!.En toen kwam begin 2011 de grote droogte in het oosten van Afrika.
Een wreed natuurverschijnsel. Ook een kans. Dat heb ik Wim toen voorgehouden. Die heeft het toen als een project voorgelegd aan zijn ‘thuisfront’: het Westland rond zijn woonplaats ’s-Gravenzande.Voortvarend is het project daar aangepakt. Gesteund met een garantiedonatie van de ‘Cees Kant Stichting” van € 5.000,--.
Bij afsluiting van het project in november 2011 bleek de totale opbrengst te bedragen € 140.000,--.Een idee/droom kon daarmee gerealiseerd worden.

Een professionele boorinstallatie uit India werd aangeschaft. In Nairobi werd deze installatie uitgebreid met een aggregaat. Het geheel werd geassembleerd op een nieuw aangeschafte vrachtwagen. Deze installatie is getest in Nairobi. Vervolgens over een afstand van ruim 1200 km op eigen kracht gereden naar Mpeketoni.
Daar waren inmiddels voorbereidende werkzaamheden verricht in de vorm van geologische verkenningen voor een twaalftal boorputten in samenwerking met de autoriteiten ter plaatse.

Deze twaalf boorputten zijn inmiddels ‘geslagen’. Met een meer dan positief resultaat. Schoon en bruikbaar water is aangeboord. Aangeboord op een diepte die met graven niet te bereiken valt.

Er is nu voldoende water beschikbaar op de
proefboerderij (Shamba) van Wim. Watertekort is daar niet meer te vrezen. Ook voldoende water voor de landbouwers die ondersteund worden via de aanpak van het ‘microkrediet naar Arnhems model’.
En………….. ook water voor mensen die tot dan toe alleen maar troebel water gedronken hadden.

En dat is nog maar de aanzet van de inzet van de gecombineerde boorinstallatie.

Dromen zijn geen bedrog. Dromen kunnen soms werkelijkheid worden.
En het project Water voor Kenia is zo’n droom die realiteit geworden is.

Water als primaire levensbehoefte. Water ook als onmisbare ondersteuning van de verdere ontwikkeling van de proeftuin (Shamba) en de steun aan de lokale landbouwers.

De foto’s van de ontwikkelingen tot nu toe geven een beeld van deze realisatie van wat eens een droom leek.