………………………………..Nieuws week 2
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Nieuws week 4 (maandag 20 januari tm zaterdag 25 januari 2020)
 
Van watervoorziening naar mensenzorg
 
Feitelijk al voorafgaand aan de oprichting van de Cees Kant Stichting (CKS) is er vanuit Arnhem steun voor de inzet van Wim van den Burg in Kenya. Oorspronkelijk – en dat was omstreeks 2003 – steunde ik persoonlijk het werk van Wim daar met behulp van het geld dat ik had laten reserveren voor mijn inzet na mijn pensionerering in 2001. Toen na twee jaar die inzet stopte zat ik met een probleem. De beschikking over toen nog 10.000,-- gulden en geen doel. Via mijn zwager kwam ik bij Wim. Het geld kreeg een besteding in schoollokalen, de inrichting van een medische post en verder medische apparatuur en medicijnen. De relatie is gebleven en voortgezet toen de CKS in 2007 werd opgericht. In de samenwerking is een bijdrage geleverd aan een professionele waterboor. Een heel succesvol waterproject “Het Watersprookje” heeft 13 geboorde waterpunten opgeleverd. Met een drinkwatervoorziening voor omstreeks 8000 mensen. Helaas moest dat project gestopt worden door de dreiging van terreurgroepen ter plaatse. Gaandeweg is de overstap gemaakt naar steunverlening voor de kosten van onderwijs.

Met financiële hulp van anderen die via de CKS een kind steunen is er op dit moment sprake van steun aan 10 kinderen op de inmiddels opgerichte Tamani Junior School. Nu al is deze school het levenswerk van Wim en zijn vrouw. Een school met succes. Afgelopen jaar kregen alle kinderen uit de examenklas een beurs voor het middelbare vervolgonderwijs. Een prestatie van formaat. Van de kinderen en de school. De bijdrage voor de steunverlening voor 2020 is inmiddels overgemaakt. Het schooljaar is begonnen. Wij wensen wim, zijn leerkrachten en de kinderen een succesvol schooljaar toe. Boven dit nieuws nog een keer de foto van Vivian die deel uitmaakte van de examenklas 2019

 
Nieuwjaarsreceptie Water For Life
 
Vanmorgen (vrijdag 24 januari 2020) telefonisch een voorbereidend gesprek gevoerd met de directeur van Water For Life (WFL) over een interview tijdens deze bijeenkomst volgende week dinsdag in Soest. Ervaar dat als een eer.
Volgende week zal er in het nieuws meer te melden zijn over deze bijeenkomst.
Onder dit nieuws de uitnodiging voor de WFL-bijeenkomst.
 
 
Nieuws
.
.
.
.
.
.- Cees Kant in gedachte -

Laatst bijgewerkt - 20-05-16
.
.
Stacks Image 10041
.
,Interview Kees kant “het bankje”
n
n

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.