………………………………..Nieuws week 2
Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.
Nieuws week 23 (maandag 3 juni tm zondag 9 juni 2019)


De “Cees Well” en de ontwikkelingen.


In 2003 werd in Kenia als herinnering aan onze overleden moeder de Maria Well (een gegraven waterput) gerealiseerd. Na het overlijden van Cees werd op een gelijke manier een waterput met de naam van Cees gegraven op het terrein van de familie Kamau. Dat was in 2006. De foto’s boven dit bericht geven een beeld van de genoemde waterputten. De “Cees Kant Stichting” werd opgericht in 2007. En in samenwerking met Wim van den Burg - al jaren werkzaam in Kenia – is er voor het verbeteren van de drinkwatervoorziening daar in eerste instantie een eigen waterboor aangeschaft (2011) en zijn er via de inzet van de Cees Kant Stichting in de jaren 2013 tm 2015 een veertiental geboorde waterpunten gerealiseerd. Onderdeel van “het Watersprookje”. Een inzet die helaas beëindigd moest worden in verband met de terroristische bedreiging vanuit Somalië. In totaal werd er zo voor ruim 8000 mensen goed drinkwater beschikbaar gesteld. En dat water wordt nog elke dag gedronken en op een aantal plaatsen voor irrigatie gebruikt.

Voor de familie Kamau betekende het water en een later geschonken pomp een bijzondere vooruitgang. Zij beschikten in een afgelegen gebied over goed drinkwater. En daarnaast konden zij met het water en de waterpomp hun land irrigeren. Dat leverde een sterke vergroting van hun verbouwde groeten op. Los van het wateren het directe effect daarvan voor de familie Kamau, was er ook nog de gelukkige omstandigheid dat hun zoon een goed verstand heeft. Via de steun van het project van Wim van den Burg is hij nu afgestudeerde ingenieur. Daardoor kan hij heel goed voor zichzelf zorgen. Met deze kennis bijdragen aan de ontwikkeling van Kenia en ook nog voor zijn familie veel betekenen.

Waarom deze opsomming van feiten.

Om aan te geven dat onderwijs en water van groot belang zijn. En dat je met beperkte bedragen ook veel kunt bereiken. Je zet geen grote stappen. Maar ook met kleine stapjes kom je vooruit. Als je de eerste stap maar zet. Of, als je daarbij geholpen wordt, die hulp gebruikt om op eigen kracht verder te gaan.

De “Maria Well” en de “Cees Well” functioneren ook na 16 en 13 jaar nog elke dag. En in die tijd is er veel veranderd. Zo bestaat nu de mogelijkheid om met drones opnamen te maken. En een stukje van de afgelopen week opgenomen drone film geeft een beeld van de “Cees Well”, degenen die er wonen en er gebruik van maken. Daarnaast is op het korte filmpje te zien welk gebied dankzij de waterput gebruikt kan worden voor het verbouwen van groenten waarmee de familie Kamau nog steeds in hun levensonderhoud voorziet.

Activeer het filmpje onder dit nieuws en bekijk het zelf.

De informatie over de "Cees Well" te zien is vanaf seconde 58.

Deze ontwikkeling is een praktijkvoorbeeld van de uitwerking van de spreuk die onze Cees gebruikte: “Alleen mensen die iets doen veranderen de wereld”. En samen met het bestuur ben ik een tevreden mens dat ik aan het waarmaken van die spreuk mag bijdragen. De laatste tijd ook in goede samenwerking met de stichting “Water For Life”. En die zijn in de gelegenheid om STAPPEN te zetten in plaats van STAPJES. Neem de moeite om ook even bekijken hoe eraan bijgedragen kan worden om die stappen nog groter te maken: www.waterforlife/doneer <http://www.waterforlife/doneer> . Doneren kan al
vanaf € 0,05/dag.

Nieuws
.
.
.
.
.
.- Cees Kant in gedachte -

Laatst bijgewerkt - 20-05-16
.
.
Stacks Image 10041
.
,Interview Kees kant “het bankje”
n
n

Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.