De Stichting Ontwikkelingswerk Kenia.
Cees Kant Stichting & Stichting Ontwikkelingswerk Wim van den Burg

De relatie bestaat al sinds 2003. Dat contact is na de oprichting van de Cees Kant Stichting geïntensiveerd.
Donaties zijn gedaan voor het ondersteunen van landbouwers in de nabijheid van de beschikbare waterputten. Volgens de aanpak: ‘microkrediet naar Arnhems model’. Een donatie voor aanschaf van waterpomp en irrigatiemateriaal. Rentepercentage 0 %. En een terugbetalingsregeling mogelijk door de meeropbrengst van de oogst.Daarnaast is de ontwikkeling van de centrale proeftuin gesteund.En de ‘knaller’ was de steun voor de aanschaf van de professionele boorinstallatie. Die is in 2012 operationeel geworden.
Stacks Image 1282
Stacks Image 1290
Stacks Image 1292
Stacks Image 1317
Stacks Image 1319
Stacks Image 1340
Stacks Image 1350
Stacks Image 1352
Stacks Image 1354
En op die beschikbaarheid is “Het Watersprookje” gebaseerd. “Het Watersprookje” zal als een nieuwe uitdaging worden behandeld in de projectenreeks in samenwerking van de Cees kant Stichting & de Stichting Ontwikkelingswerk Wim van den Burg.


Gedoneerd door de Cees Kant stichting : Klik op ondersteuning- Cees Kant in gedachte -