De Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet.
Cees Kant Stichting (CKS) & Stichting Ontwikkelingswerk Theo Kiewiet


Het contact bestaat sinds 2007. In samenspraak met Theo Kiewiet (wonend op Ameland) heeft de CKS daarna bijgedragen aan projecten die bijdragen aan een duurzame wereld waarin mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug gegeven wordt om gezond en productief te kunnen leven in harmonie met de natuur.
In de hieronder genoemde projecten wordt die samenwerking nader omschreven.…………..Gedoneerd door de Cees Kant stichting : Klik op ondersteuning- Cees Kant in gedachte -